Årets Ängsbrukare

Nyhässjat hö

Nyhässjat hö, Bastberg. Foto: Sarah Lagerberg

Att det över huvud taget finns några ängar kvar i Dalarna beror på att det finns enskilda människor, familjer och föreningar som lägger ner ett enormt arbete på att sköta sina ängar. För att uppmärksamma dessa personers viktiga arbete och sporra till fortsatta insatser delar Länsstyrelsen ut ett hederspris till Årets ängsbrukare i Dalarna.

Slåtterängarna är en del av vårt kulturarv. De hör till de mest artrika markerna vi har och har därmed ett stort biologiskt värde. Om man inte slår ängen och för bort höet varje sommar så konkurreras de känsliga ängsblommorna ut och så småningom växer ängen igen.

Pristagaren utses av en jury med representanter från Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, Naturskyddsföreningen, LRF och Länsstyrelsen.

Johnny Axelsson är årets ängsbrukare 2023

Johnny är därmed den elfte ängsbrukaren att hedras med Silverlien! Det är inte bara ängarna som ligger Johnny varmt om hjärtat. Han brinner för att sprida kunskap om finnmarkskulturen och lär ut hur man slår med lie och hässjar hö. Under vintern bor han i Nås, men sommartid flyttar han ut till Vilhula, Digerliden, ute på Nås finnmark. Där har han röjt fram ängs- och betesmarker och återuppodlat marker som hör till gården. Han odlar bland annat potatisen ’Karjalan musta’ samt lin och svedjeråg för att hålla liv i de gamla kulturarvssorterna.

Johnny började arbeta i skogen redan som 13 åring, till att börja med som röjare, men med tiden fick han mer och mer ansvarfulla arbetsuppgifter. Man av skogen som han är sätter han då och då upp en mila för att hålla kolningstraditionen vid liv.

Vid tiden för storskiftet 1852 fanns det vid Digerliden fyra gårdar, nu är det två gårdar kvar. Den ena ägs av Johnny och den andra av hans bror, båda är ängsbrukare och engagerade i Nås Finnmarksdagar.

Motivering

Johnny Axelsson i Nås tilldelas 2023 års Silverlie för år av slit med att ta fram gamla åkrar och ängar i Vilhula, Digerliden, för alla timmar med lien i morgondaggen, för upp och ned monteringar av hässjor och för att han sprider finnmarkskulturen vidare till kommande generationer. För alla fjärilar, blommor och humlor, som tack vare Johnny har sin fristad ute på Nås finnmark.

Prisutdelning kommer att ske under 2024.

Årets ängsbrukare 2022

Med motiveringen:

”För artmångfalden och sammanhållningen som skapas i det gemensamma arbetet med att sköta Rönnäsbyarnas ängar tilldelas Rönnäs bystugeförening och familjen Liss Dalman priset för Årets ängsbrukare i Dalarna 2022.”

Under många år har Rönnäs bystugeförening genom familjen Liss Dalmans försorg slagit Bratomta äng sista helgen i juli. Då samlas byborna med lie och räfsa för att slå den artrika fuktängen, därefter hässjas det enligt traditionella metoder. På detta sätt har orkidéer och många andra ovanligare arter frodats år från år. Ängen har också blivit ett välbesökt tillhåll för fjärilar, humlor och andra insekter. Höet bringar sedan hälsa under vintern för byns får. Efter genomför slåttergille avslutas dagen med glödstekt sill i klämma nere vid båthusen i sommarkvällen.

Arbetet som familjen Liss Dalman lägger ner på att sköta ängar runt om i byarna och fårens bete bidrar till att hålla landskapet öppet. Dynamiken mellan de öppna markerna och den täta bebyggelsen som är karaktäristisk för Östra och Västra Rönnäs bibehålls på så sätt.

För hedersutnämnandet fick vinnaren ett diplom och Silverlien. Silverlien är i år skapad av Claes Callman, Claes Guld och Silver i Mora.

Tre personer som står  på en äng .

Thomas Dahlman, Gunhild Liss Dahlman och länsrådet Björn Forsberg. Foto: Marit Fahlander.

Tidigare års pristagare

2022: Rönnäs bystugeförening och familjen Liss Dalman, Leksand

2021: Sören Eriksson, Östanbjörka, Grangärde

2020: Familjen Trotzig, Granbergs fäbodar utanför Leksand

2018: Brindbergs fäbodlag, Älvdalen

2017: Lena Lindh, Tyngsjö

2016: Odens Olle Eriksson, Dala-Floda, Bäckmases Lennart Hindriks, Mockfjärd och Bäckmases Per Hindriks, Bäsna som hävdar ängsmark i Risåsa fäbodar.

2014: Källslättenföreningen

2013: Anders Janols, Tuna Hästberg

2012: Lars-Erik och Inga Andersson i Norrboda, Ore

2011: Naturskyddsföreningen i Orsa med Roland Öjeskog som drivande eldsjäl

Kontakt

Sarah Lagerberg

Projektledare

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss