Betesförmedling

Söker du betesmark eller har du betesmark men saknar djur?

Skötseln av betesmarker och slåtterängar är viktig för den biologiska mångfalden och för landskapsbilden. De har också ett kulturhistoriskt värde som går förlorat om hävden (skötseln) upphör. Även foderbrist skulle kunna minska om fler betesmarker betas och de odlade vallarna skördas till vinterfoder.

Använd vår betesförmedling

Betesförmedlingen går till så här:

  1. Du som djur- eller markägare anmäler intresse och lämnar information om djur eller marker genom Länsstyrelsen webbformulär.
  2. Djur- och markägare tar själva kontakt för att komma överens om ett samarbete.

Uppgifterna ligger kvar i 12 månader, sedan kontaktas personen för att fråga om förnyelse, annars raderas uppgifterna.

Så här hanterar vi dina personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Hjälp att skriva avtal

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva ordentliga avtal. Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar på internet.

Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal. Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor.

Att tänka på: bete (LRFs webbplats) Länk till annan webbplats.

Anmäl intresse för betesmark

  • Jag söker betesmark till mina djur.
I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga? * (obligatorisk)
I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga?Hur stor areal betesmark behöver du ungefär? * (obligatorisk)
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär?

Vad söker du? (Flera val möjliga.)
Vad söker du? (Flera val möjliga.)
Anmäl intresse för att erbjuda betesmark

  • Ja, jag erbjuder betesmark.


Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har) * (obligatorisk)
Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har)


I vilken/vilka kommuner erbjuder du mark? * (obligatorisk)
I vilken/vilka kommuner erbjuder du mark?
Hur stor areal kan du arrendera ut? * (obligatorisk)
Hur stor areal kan du arrendera ut?


Vad finns tillgängligt för betesdrift? * (obligatorisk)
Vad finns tillgängligt för betesdrift?
Markägare som har ledig mark

Tillgänglig mark

Kontaktuppgifter till markägare

Hedemora, Stjärnsund
YTA: > 20 hektar
DJUR: Alla typer av djur.
Åkermark.


Catrine Hällsjö
catrine.hallsjo@gmail.com
Telefon 0761842251

Falun, Sundborn
YTA: 10-20 hektar
DJUR: Alla typer av djur, nötkreatur.
Naturbetesmark, äldre vall. Gränsar till Sundbornsån - vatten, Större löv och barrträd. Gammalt stängsel.

Jan, Gunilla Ordéus
gunillaordeus@outlook.com
Telefon 070 6310758

Avesta, Södra Strandmora/By
YTA: 1-5 hektar, skogsäng.
DJUR: Alla slags djur.
Vatten och el finns att tillgå.


Josefine Niburg Drottesjö
josefine_80@hotmail.com
Telefon 070 3078238

Borlänge
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Får
Hagmark. Vatten, inhängnat med fårnät.

Pererik Dahlman
pererikdahlman@gmail.com
Telefon 070 6556564

Orsa, Hansjö
YTA: <1 hektar
DJUR: Får, getter
Betesmark.
Vatten, el och tillsyn finns att tillgå.
Gäller perioden juni-september cirka.

Daniel Åberg
danielbananbyran@gmail.com

Telefon 0733100910

Malung-Sälens kommun,
Mobyn
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Alla typer av djur. Strandbeten. Inget stängsel, djurhållaren får själv hägna in marken. Vid överenskommelse kan markägare stängsla.Andreas Öster
andreas@idalarna.se
Telefon 073-5804059

Smedjebackens kommun,
Torrbo
YTA: <1 hektar
DJUR: Får
MARK: Åkermark.
Vatten, el, tillsyn kan erbjudas samt mindre fårhus.

Isabel Nauklér
isabel_naucler@msn.com

Telefon 070-3799407

Smedjebackens kommun, Marieberg
YTA: 1.5 hektar.
Gammal åkermark för bete till häst eller får. Inget stängsel men marken kan hägnas in enligt överenskommelse. Det finns möjlighet till tillsyn och erbjuder även hjälp med vatten.

Marika Samson
marika.samson@gmail.com
Telefon 070-6670852


Vansbro kommun, Äppelbo, ca 1km från byn åt Malungshållet
YTA: 1-5 hektar.
DJUR: Alla typer.
MARK: Äng, delvis igenvuxen men avverkad. Vissa stubbar förekommer. Gammal potatisodling. Ingen el, inget stängsel, men får sättas upp av djurägaren. Finns farbar väg ända fram. 

Carl Lagerstierna
carl@enkv.se
Telefon 072-2220404

Avesta kommun, Kvarnbor
YTA:  5-10 hektar.
DJUR: Nötkreatur, får.
MARK: Gammal åkermark för bete. Inget stängsel, djurhållaren får själv hägna in marken.

AnnCharlotte Wigert
anncharlotte@acwexpandera.se
Telefon: 070-3905250


Ludvika kommun, Fredriksberg
YTA: 5-10 hektar
DJUR: Får, getter
MARK: Ängsmark, frodigt gräs. Asp, björk och några granar.

Vatten el, tillsyn kan erbjudas. Elstängsel finns uppsatt men behöver gås igenom. Ett fårhus finns där fåren kan gå in och ut själva.

Åsa Birath
asa.birath@gmail.com
Telefon 0722-416372


Falu kommun, Enviken
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Alla typer av djur.
MARK: Åker och betesmark.
Vatten och el finns. Annat som finns tillgängligt: 1 hektar åkermark, 3 hektar betesmark.

Cecilia Hedqvist Björk
c.hedqvist.bjork@gmail.com
Telefon 073 0217169

Leksands kommun, Västanvik
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Hästar, får, getter.
MARK: Sly och gräs
Vatten med mera. Viss tillsyn dagtid kan erbjudas.

Västanviks folkhögskola
info@vastanviksfhs.se
Telefon 024764130


Falu kommun, Stråtebo
YTA:
DJUR: Får, Getter
HEKTAR: < 1 hektar
MARK: Hage och gräsmatta.
Vatten, tillsyn kan erbjudas.

Louise Noreberg
louisenoreberg@gmail.com
Telefon 0722342355

Ludvika kommun, Halvars/Mässan
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Får, Getter
MARK: 2 ha mark med mycket sly (björk, gran, vildhallon etc) med strandlinje Väsman.
Tillgång till vatten.

Ebba Djurberg
e.djurberg@gmail.com
Telefon 0702334253

Falu kommun, Vika

YTA: < 1 hektar

DJUR: Får, getter, andra betesdjur

MARK: Mindre äng, gräsyta.

Vatten, el och tillsyn.

Martin Flink

fiftyframes@gmail.com

Telefon 0706-458755


Djurägare som önskar betesmark

Önskad mark

Kontaktuppgifter till djurägare

Avesta
Helst Karlbo.
YTA: 1-5 hektar
Betesmark till 3 hästar.

Michaela Östberg
Telefon 0704142653
annamichaela.ostberg@gmail.com

Rättvik
YTA: 1-5 hektar.
Betesmark till 2 hästar.

Jessica Larsson
Telefon 070 4420650
picadillylily@hotmail.com


Ludvika
Helst i Grängesberg.
YTA: <1hektar
Två islandshästar.
Gärna lite skogsbete. Möjligen kan större mark 1-2 ha vara relevant. Beror på typ av bete.

Sara Mangsbo
Telefon 0739339205
sara.mangsbo@gmail.com

Orsa
Eventuellt i Mora
YTA: > 20 hektar
250 betesdjur, får och nöt
Betesmark , slåtteräng att skörda , vall att skörda

Hampus Pålsson
Telefon 0732032100
hampus.paulsson@hotmail.com

Mora, Älvdalen, Orsa
Helst i Mora
YTA: 5-10 hektar
Nöt, 40 betesdjur
Betesmark, slåtteräng att skörda , vall att skörda


Per Andersson
Telefon 0730920881
per@heladalarna.se

Leksand, Tällberg
YTA: 1-5 hektar
Hästar, 5 stycken.
Betesmark.

Mariann Berggren
Telefon 0703639804
mariann.berggren@gmail.com

Falun,Borlänge, Leksand, Rättvik
YTA: 5-10 hektar

En häst, betesmark.

Susanne Sandström
Telefon 0705659069
nysus03@gmail.com


EU-logga

Kontakt

Betesförmedling Dalarna

Sarah Lagerberg

Projektledare