Betesförmedling 2020

Söker du betesmark eller har du betesmark men saknar djur?

Skötseln av betesmarker och slåtterängar är viktig för den biologiska mångfalden och för landskapsbilden. De har också ett kulturhistoriskt värde som går förlorat om hävden (skötseln) upphör. Även foderbrist skulle kunna minska om fler betesmarker betas och de odlade vallarna skördas till vinterfoder.

Använd vår betesförmedling

Betesförmedlingen går till så här:

  1. Du som djur- eller markägare anmäler intresse och lämnar information om djur eller marker genom Länsstyrelsen webbformulär.
  2. Djur- och markägare tar själva kontakt för att komma överens om ett samarbete.

Uppgifterna ligger kvar i 6 månader, sedan kontaktas personen för att fråga om förnyelse, annars raderas uppgifterna.

Så här hanterar vi dina personuppgifter.länk till annan webbplats

Ansvar

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor.

Hjälp att skriva avtal

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva ordentliga avtal. Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar på internet.

Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal.

Att tänka på: bete (LRFs webbplats)länk till annan webbplats

Anmäl intresse för betesmark

  • Jag söker betesmark till mina djur.
I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga? * (obligatorisk)
I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga?Hur stor areal betesmark behöver du ungefär? * (obligatorisk)
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär?

Vad söker du? (Flera val möjliga.)
Vad söker du? (Flera val möjliga.)
Anmäl intresse för att erbjuda betesmark

  • Ja, jag erbjuder betesmark.


Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har) * (obligatorisk)
Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har)


I vilken/vilka kommuner erbjuder du mark? * (obligatorisk)
I vilken/vilka kommuner erbjuder du mark?
Hur stor areal kan du arrendera ut? * (obligatorisk)
Hur stor areal kan du arrendera ut?


Vad finns tillgängligt för betesdrift? * (obligatorisk)
Vad finns tillgängligt för betesdrift?Markägare som har ledig mark

Tillgänglig mark

Kontaktuppgifter till markägare

Smedjebackens kommun, Marieberg
YTA: 1.5 hektar.
Gammal åkermark för bete till häst eller får. Inget stängsel men marken kan hägnas in enligt överenskommelse. Det finns möjlighet till tillsyn och erbjuder även hjälp med vatten.

Marika Samson
marika.samson@gmail.com
Telefon 070-6670852


Leksands kommun, Fornby Hjulbäck
YTA:  <1 hektar.
DJUR: Hästar, får, getter eller andra betesdjur.
MARK: Medelfuktiga produktiva betesmarker, fuktiga betesmarker, strandbeten. Inget stängsel, djurägaren får själv hägna in marken. Mark i anslutning till Siljan. Önskar långsiktig arrendator.

Bo Bjurman
bo.bjurman@gmail.com
Telefon 070-6484351

Vansbro kommun, Äppelbo, ca 1km från byn åt Malungshållet
YTA: 1-5 hektar.
DJUR: Alla typer.
MARK: Äng, delvis igenvuxen men avverkad. Vissa stubbar förekommer. Gammal potatisodling. Ingen el, inget stängsel, men får sättas upp av djurägaren. Finns farbar väg ända fram. 

Carl Lagerstierna
carl@enkv.se
Telefon 072-2220404

Mora, Vansbro kommun, Oxberg respektive Grånäs
YTA:  1-5 hektar.
DJUR: Alla typer.
MARK: Äng. Vatten och el finns.

Anette Palm vansbropalm@hotmail.com
Telefon 070-2349355

Avesta kommun, Kvarnbor
YTA:  5-10 hektar.
DJUR: Nötkreatur, får.
MARK: Gammal åkermark för bete. Inget stängsel, djurhållaren får själv hägna in marken.

AnnCharlotte Wigert
anncharlotte@acwexpandera.se
Telefon: 070-3905250


Smedjebackens kommun, Gubbo
YTA: 1,5 till 2 hektar.
DJUR: Nötkreatur, hästar, får.
MARK: Gammal åkermark för bete. Inget stängsel, djurhållaren får själv hägna in marken. Upplåter mark för denna säsong.

Erik Eriksson
enpe82@hotmail.com
Telefon 073-7039028

Borlänge kommun
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Får
MARK: Hagmark med björkinslag
Vatten och tillsyn kan erbjudas. Tillgängligt fårnät som stängsel

Per-erik Dahlman
pererikdahlman@gmail.com

Telefon 070 6556564


Orsa kommun, Åberga
YTA: 1-5 hektar
DJUR:
MARK: Äldre åkermark blandad med skog, inget stängsel. Eventuellt finns vatten,el och tillsyn tillgängligt.

Jimmy Dahl
jimmydahl@live.se
Telefon 073 8478667Djurägare som önskar betesmark

Önskad kommun

Kontaktuppgifter till djurägare

1, Hedemora
2, Avesta, Borlänge, Hedemora, Säter

YTA: 5-10 hektar. (1-20 hektar)
Betesmark till 3 hästar helst i Hedemora.

Liv Hammarkvist
telefon 070 0994235
e-post liv.hammarkvist@hotmail.com
1, Borlänge
2, Gagnef
YTA: 5-10 hektar
Betesmark till 5 hästar.
Möjlighet till uppstallning och tillgång till vatten önskvärt.

Ann Carlsson
telefon 072 7473072
e-post Ann-christine.karlson@borlange.se


EU-logga

Kontakt