Betesförmedling

Söker du betesmark eller har du betesmark men saknar djur? Då kan Länsstyrelsen hjälpa till att förmedla kontakt för ett utbyte.

Skötseln av betesmarker och slåtterängar är viktig för den biologiska mångfalden och för landskapsbilden. De har också ett kulturhistoriskt värde som går förlorat om hävden (skötseln) upphör. Även foderbrist skulle kunna minska om fler betesmarker betas och de odlade vallarna skördas till vinterfoder.

Använd vår betesförmedling

Betesförmedlingen går till så här:

  1. Du som djur- eller markägare anmäler intresse och lämnar information om djur eller marker genom Länsstyrelsen webbformulär.
    Tänk på att bara vara specifik i frågor som verkligen är viktiga för dig för att underlätta matchning.
  2. Länsstyrelsen tar kontakt med dig om det kommer in djur- respektive markägare som motsvarar dina önskemål.
  3. Djur- och markägare tar själva kontakt för att komma överens om ett samarbete.
  4. Det går bra att vända sig till betesförmedlingen igen för att få nya förslag.

Observera att det kan dröja ett tag att få svar eftersom vi behöver få in förfrågningar från andra som matchar dina önskemål tillräckligt väl. Vi kan inte lova att du får någon träff.

Ansvar

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor.

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva ordentliga betesavtal. Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar på internet. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal.

Anmäl intresse för betesmark

  • Jag söker betesmark till mina djur.


Vilka djurslag behöver du betesmark till? * (obligatorisk)
Vilka djurslag behöver du betesmark till?


I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga? * (obligatorisk)
I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga?Hur stor areal betesmark behöver du ungefär? * (obligatorisk)
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär?

Vilka typer av betesmarker kan du tänka dig?  * (obligatorisk)
Vilka typer av betesmarker kan du tänka dig?


Vilken sorts stängseltyper kan du tänka dig på betesmarken/markerna? * (obligatorisk)
Vilken sorts stängseltyper kan du tänka dig på betesmarken/markerna?Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning? * (obligatorisk)
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?


Om du söker ett långsiktigt samarbete: Hur ser du på SAM-ansökan? (Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg)
Om du söker ett långsiktigt samarbete: Hur ser du på SAM-ansökan? (Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg)


Anmäl intresse för att erbjuda betesmark

  • Ja, jag erbjuder betesmark.


Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har) * (obligatorisk)
Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har)


I vilken/vilka kommuner erbjuder du mark? * (obligatorisk)
I vilken/vilka kommuner erbjuder du mark?
Hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut? * (obligatorisk)
Hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut?

Vilka typer av betesmarker har du som behöver betas? * (obligatorisk)
Vilka typer av betesmarker har du som behöver betas?

Vilken sorts stängsel har du på betesmarken?  * (obligatorisk)
Vilken sorts stängsel har du på betesmarken?Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning? * (obligatorisk)
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?


Om du söker ett långsiktigt samarbete: Hur ser du på SAM-ansökan? (Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg) * (obligatorisk)
Om du söker ett långsiktigt samarbete: Hur ser du på SAM-ansökan? (Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg)


EU-logga

Kontakt