Betesförmedling 2021

Söker du betesmark eller har du betesmark men saknar djur?

Skötseln av betesmarker och slåtterängar är viktig för den biologiska mångfalden och för landskapsbilden. De har också ett kulturhistoriskt värde som går förlorat om hävden (skötseln) upphör. Även foderbrist skulle kunna minska om fler betesmarker betas och de odlade vallarna skördas till vinterfoder.

Använd vår betesförmedling

Betesförmedlingen går till så här:

  1. Du som djur- eller markägare anmäler intresse och lämnar information om djur eller marker genom Länsstyrelsen webbformulär.
  2. Djur- och markägare tar själva kontakt för att komma överens om ett samarbete.

Uppgifterna ligger kvar i 12 månader, sedan kontaktas personen för att fråga om förnyelse, annars raderas uppgifterna.

Så här hanterar vi dina personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Hjälp att skriva avtal

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva ordentliga avtal. Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar på internet.

Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal. Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor.

Att tänka på: bete (LRFs webbplats) Länk till annan webbplats.

Anmäl intresse för betesmark

  • Jag söker betesmark till mina djur.
I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga? * (obligatorisk)
I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga?Hur stor areal betesmark behöver du ungefär? * (obligatorisk)
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär?

Vad söker du? (Flera val möjliga.)
Vad söker du? (Flera val möjliga.)
Anmäl intresse för att erbjuda betesmark

  • Ja, jag erbjuder betesmark.


Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har) * (obligatorisk)
Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har)


I vilken/vilka kommuner erbjuder du mark? * (obligatorisk)
I vilken/vilka kommuner erbjuder du mark?
Hur stor areal kan du arrendera ut? * (obligatorisk)
Hur stor areal kan du arrendera ut?


Vad finns tillgängligt för betesdrift? * (obligatorisk)
Vad finns tillgängligt för betesdrift?Markägare som har ledig mark

Tillgänglig mark

Kontaktuppgifter till markägare

Avesta, Södra Strandmora/By
YTA: 1-5 hektar, skogsäng.
DJUR: Alla slags djur.
Vatten och el finns att tillgå.


Josefine Niburg Drottesjö
josefine_80@hotmail.com
Telefon 070 3078238

Borlänge
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Får
Hagmark. Vatten och tillsyn finns att tillgå.

Pererik Dahlman
pererikdahlman@gmail.com
Telefon 070 6556564

Orsa, Hansjö
YTA: <1 hektar
DJUR: Får, getter
Betesmark.
Vatten, el och tillsyn finns att tillgå.
Gäller perioden juni-september cirka.

Daniel Åberg
danielbananbyran@gmail.com

Telefon 0733100910

Leksands kommun, Styrsjöbo

YTA: < 1 hektar
DJUR: Får, getter
Endast ängsmark

Arvid Åhlund
arvid.ahlund@gmail.com
Telefon: 076-9410509

Malung-Sälens kommun,
Mobyn
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Alla typer av djur. Strandbeten. Inget stängsel, djurhållaren får själv hägna in marken. Vid överenskommelse kan markägare stängsla.Andreas Öster
andreas@idalarna.se
Telefon 073-5804059

Smedjebackens kommun, Marieberg
YTA: 1.5 hektar.
Gammal åkermark för bete till häst eller får. Inget stängsel men marken kan hägnas in enligt överenskommelse. Det finns möjlighet till tillsyn och erbjuder även hjälp med vatten.

Marika Samson
marika.samson@gmail.com
Telefon 070-6670852


Leksands kommun, Fornby Hjulbäck
YTA:  <1 hektar.
DJUR: Hästar, får, getter eller andra betesdjur.
MARK: Medelfuktiga produktiva betesmarker, fuktiga betesmarker, strandbeten. Inget stängsel, djurägaren får själv hägna in marken. Mark i anslutning till Siljan. Önskar långsiktig arrendator.

Bo Bjurman
bo.bjurman@gmail.com
Telefon 070-6484351

Vansbro kommun, Äppelbo, ca 1km från byn åt Malungshållet
YTA: 1-5 hektar.
DJUR: Alla typer.
MARK: Äng, delvis igenvuxen men avverkad. Vissa stubbar förekommer. Gammal potatisodling. Ingen el, inget stängsel, men får sättas upp av djurägaren. Finns farbar väg ända fram. 

Carl Lagerstierna
carl@enkv.se
Telefon 072-2220404

Mora, Vansbro kommun, Oxberg respektive Grånäs
YTA:  1-5 hektar.
DJUR: Alla typer.
MARK: Äng. Vatten och el finns.

Anette Palm vansbropalm@hotmail.com
Telefon 070-2349355

Avesta kommun, Kvarnbor
YTA:  5-10 hektar.
DJUR: Nötkreatur, får.
MARK: Gammal åkermark för bete. Inget stängsel, djurhållaren får själv hägna in marken.

AnnCharlotte Wigert
anncharlotte@acwexpandera.se
Telefon: 070-3905250


Borlänge kommun
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Får
MARK: Hagmark med björkinslag
Vatten och tillsyn kan erbjudas. Tillgängligt fårnät som stängsel

Per-erik Dahlman
pererikdahlman@gmail.com

Telefon 070-6556564


Orsa kommun, Åberga
YTA: 1-5 hektar
DJUR:
MARK: Äldre åkermark blandad med skog, inget stängsel. Eventuellt finns vatten,el och tillsyn tillgängligt.

Jimmy Dahl
jimmydahl@live.se
Telefon 073-8478667


Ludvika kommun, Fredriksberg
YTA: 5-10 hektar
DJUR: Får, getter
MARK: Ängsmark, frodigt gräs. Asp, björk och några granar.

Vatten el, tillsyn kan erbjudas. Elstängsel finns uppsatt men behöver gås igenom. Ett fårhus finns där fåren kan gå in och ut själva.

Åsa Birath
asa.birath@gmail.com
Telefon 0722-416372


Falu kommun, Enviken
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Alla typer av djur.
MARK: Åker och betesmark.
Vatten och el finns. Annat som finns tillgängligt: 1 hektar åkermark, 3 hektar betesmark.

Cecilia Hedqvist Björk
c.hedqvist.bjork@gmail.com
Telefon 073 0217169

Leksands kommun, Västanvik
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Hästar, får, getter.
MARK: Sly och gräs
Vatten med mera. Viss tillsyn dagtid kan erbjudas.

Västanviks folkhögskola
info@vastanviksfhs.se
Telefon 024764130


Falu kommun, Stråtebo
YTA:
DJUR: Får, Getter
HEKTAR: < 1 hektar
MARK: Hage och gräsmatta.
Vatten, tillsyn kan erbjudas.

Louise Noreberg
louisenoreberg@gmail.com
Telefon 0722342355

Ludvika kommun, Halvars/Mässan
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Får, Getter
MARK: 2 ha mark med mycket sly (björk, gran, vildhallon etc) med strandlinje Väsman.
Tillgång till vatten.

Ebba Djurberg
e.djurberg@gmail.com
Telefon 0702334253

Ludvika kommun,
Gräsberg

YTA: < 1 hektar
DJUR: hästar, får
MARK: skogs och ängsmark blandat.
Vatten, el, tillsyn, tomt stall med två boxar.

Marie Bengtsson
marieerikabengtsson@hotmail.se
Telefon 0760877791Falu kommun, Vika

YTA: < 1 hektar

DJUR: Får, getter, andra betesdjur

MARK: Mindre äng, gräsyta.

Vatten, el och tillsyn.

Martin Flink

fiftyframes@gmail.com

0706-458755


Djurägare som önskar betesmark

Önskad mark

Kontaktuppgifter till djurägare

Avesta, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken
YTA: > 20 hektar
Betesmark till 50 dikor.
Möjlighet till stängsel och vattenförsörjning


Magnus Claesson
telefon 070 2120222

e-post m.claessons@telia.com

1. Säter
2. Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora
YTA: 1-5 hektar
Betesmark, slåtteräng att skörda.
4 Highland cattle.
Kommer få kalvar till våren och planerar att expandera vår besättning.


Ulf Stackeryd
telefon 0704074737
e-post ulf.stackeryd@gmail.com

1. Borlänge
2. Gagnef
YTA: 5-10 hektar
Betesmark till 5 hästar.
Möjlighet till uppstallning och tillgång till vatten önskvärt.

Ann Carlsson
telefon 072 7473072
e-post Ann-christine.karlsson@borlange.se

Orsa, Rättvik
Helst i Furudal (Boda, Skattungbyn)
YTA: < 1 hektar
Betesmark till 1 ponnyvallack 18 år som söker betesmark under juli sommaren 2021. Vill gärna hitta bete där det finns sällskap till vår ponny. Helst andra snälla hästar.


Petra Marcusson
Telefon 0707 913458
petramarcusson.bromma@gmail.com

Rättvik
Helst i Boda kyrkby
YTA: 1-5 hektar
Betesmark till 2 hästar

Anna-Karin Hallin
Telefon 0702 072706
anna-karin.kallin@svenskakyrkan.se

Mora, Älvdalen, Orsa
Helst i Mora
YTA: 5-10 hektar
Nöt, 40 betesdjur
Betesmark, slåtteräng att skörda , vall att skörda


Per Andersson
Telefon 0730920881
per@heladalarna.se
EU-logga

Kontakt

Betesförmedling Dalarna