Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Betesförmedling

Söker du mark för bete eller skörd eller har du mark som kan ställas till förfogande? Eller planerar du att slå en äng där du vill att gräset tas till vara som foder?

Skötseln av betesmarker och slåtterängar är viktig för den biologiska mångfalden och för landskapsbilden. De har också ett kulturhistoriskt värde som går förlorat om hävden (skötseln) upphör. Även foderbrist skulle kunna minska om fler betesmarker betas och de odlade vallarna skördas till vinterfoder.

Använd vår betesförmedling

Betesförmedlingen går till så här:

 1. Du som djurägare, markägare eller som planerar att slå en äng och vill förmedla gräset anmäler intresse och lämnar information om djur eller marker genom Länsstyrelsen webbformulär.
 2. Djur- och markägare tar själva kontakt för att komma överens om ett samarbete.

Uppgifterna ligger kvar i 12 månader, sedan kontaktas personen för att fråga om förnyelse, annars raderas uppgifterna.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Gör din intresseanmälan så här

Fyll i formuläret som finns på länkarna nedan för att anmäla intresse för betesmark till dina djur eller om du kan erbjuda betesmark eller slaget gräs.

Anmäla intresse för mark att beta eller skörda, formulär

Erbjuda mark för bete eller skörd, formulär

Planerar slåtter under säsongen och vill upplåta gräset som foder, formulär

Ni ansvarar för villkor och avtal

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkoren. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal, men vi listar ett antal tips här.

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva betesavtal och du kan även hitta mallar genom att söka på internet.

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om:

 • mellan vilka parter det gäller och för vilka marker avtalet upprättas,
 • hur länge avtalet gäller,
 • hur lång uppsägningstiden är,
 • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
 • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls. På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd eller annat som ska skyddas,
 • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning på marken,
 • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren,
 • djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren (gäller ej hästar),
 • om det ingår tillgång till stall eller inte,
 • vem som står som ansvarig om djur skadas eller orsakar skada.

Annonser i betesförmedlingen

Nedan finns information om markägare som har ledig mark och djurägare som söker mark. Vi informerar också om någon planerar slåtter där gräset kan bli foder.

Tabellen fungerar bäst att läsa på en dator. Om du använder mobil kan det hjälpa om du använder liggande läge. Annars behöver du dra på skärmen för att få fram kontaktuppgifterna.

Nytt för i år – vi vill förmedla slåtter för upplåtande av gräs som foder

Det finns många slåtterlag, hembygdsföreningar och andra hågade som slår ängar och mindre gräsytor för att behålla flora och hävd i markerna. Det är väldigt viktiga insatser både för biologisk mångfald och för kulturarvet.

Det är tyvärr en allt för liten del av det slagna gräset från dessa marktyper som blir foder till djur utan istället hamnar på en komposthög i skogen.

Från säsongen 2024 hoppas vi att förmedlingen kan hjälpa till att hitta samarbeten mellan de slåttrande människorna och djurägare i deras närområde.

Djurägare som önskar mark för bete eller skörd

Önskad mark

Kontaktuppgifter till djurägare

Borlänge, Ängesgårdarna
YTA: Allt av intresse
SÖKER: Slåtteräng eller vall att skörda.

Anna Eriksson
E-post till Anna
Telefon 0704910694

Falun
VAR: Inom rimligt avstånd från Ängesgårdarna, Borlänge
YTA: Allt av intresse
SÖKER: Slåtteräng eller vall att skörda.

Anna Eriksson
E-post till Anna
Telefon 0704910694

Falun, Vintjärn, Svärdsjö
YTA: Allt av intresse
Betesmark till två hästar/ponnies.

Lena Kanstrup
E-post till Lena
Telefon 0704200101

Gagnef
VAR: Inom rimligt avstånd från Ängesgårdarna, Borlänge
YTA: Allt av intresse
SÖKER: Slåtteräng eller vall att skörda.

Anna Eriksson
E-post till Anna
Telefon 0704910694

Leksand, helst i Almo
YTA: 1-5 hektar
2 hästar
Betesmark , gärna med skog.

Johanna Gustafsson
E-post till Johanna
Telefon 0733020911

Orsa
YTA: allt av intresse
2 djur
Betesmark.

Jessica Olsson
E-post till Jessica
Telefon 0704331134

Rättvik
YTA: 1-5 hektar.
Betesmark till 2 hästar.

Jessica Larsson
E-post till Jessica
Telefon 070 4420650
Tillgänglig mark och kontaktuppgifter till markägare inom Dalarnas län.

Tillgänglig mark

Kontaktuppgifter till markägare

Avesta, Kvarnbor
YTA: 5-10 hektar
DJUR: Nötkreatur och får.
MARK: Gammal åkermark för bete. Inget stängsel, djurhållaren får själv hägna in marken.

AnnCharlotte Wigert
E-post till AnnCharlotte
Telefon 070-3905250

Falun, Korsgården
YTA: <1 hektar
DJUR: Får och andra betesdjur
MARK: Ängsmark. Tillgång till vatten och tillsyn.

Kristina Kallur
E-post till Kristina
Telefon 0707906019

Falun, Svärdsjö

YTA: 1-5 hektar
MARK: Åkermark. Vatten finns, tillsyn möjlig. Inte stängslat i nuläget, det måste man göra själv.

Eveline Ekman
E-post till Eveline
Telefon: 0729624906

Gagnef, Västerfors
YTA: <1 hektar
MARK: Björkskog, sly och gräs.

Anna Ihlis Lauritzen
E-post till Anna
Telefon 0739712288

Hedemora, söder om Hedemora
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Nötkreatur
MARK: Betesmark och en slåtteräng som ska efterbetas i augusti. Vatten finns. Stängsel 2 trådar och med el. En del som är bete och en del som kan efterbetas efter slåtter i augusti.

Jan Larsson
E-post till Jan
Telefon 0703071076

Hedemora, Rensbo

YTA: 1-5 hektar
DJUR: Hästar, får
MARK: Betad vall. Tillgång vatten, el och tillsyn.

Ulf Öhman
E-post till Ulf
Telefon 0704246899

Leksand, Torrvik
YTA: <1 hektar
DJUR: Hästar, får
MARK: Hagmark, vatten finns och viss tillsyn kan erbjudas. Marken har betats i åtminstone 200 år. Senaste gången området betades var 2019. Skuggande träd finns.

Stina Liljas
E-post till Stina
Telefon 070-521 21 36

Leksand, Västanvik
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Hästar, får och getter
MARK: Sly och gräs inhägnat med fårstängsel. Vatten och två skjul som vindskydd finns tillgängligt. Viss tillsyn dagtid kan erbjudas.

Robert Nilsson, Västanviks folkhögskola
E-post till Robert

Ludvika, Storslätten
YTA: 1-5 hektar
MARK: Åkermark, passar alla typer av djur. Vatten och el finns tillgängligt.

Jan Bjälemar
E-post till Jan
Telefon: 0761301302

Ludvika, Storslätten
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Får och getter.
MARK: Blandade markområden i anslutning till gård. Vatten och el finns tillgängligt. Möjlighet till tillsyn finns under begränsad tid på sommaren.

Thérese Kihlander
E-post till Therése
Telefon: 0703037398

Ludvika, Grangärde finnmark
YTA: 1-5 hektar
MARK: Betesmarker med rikligt med örter och låg asp sly. Stängsel, även rovdjurs stängsel. Vatten och el finns, tillsyn möjlig.

Per Andersson
E-post till Per
Telefon: 0702958275

Malung-Sälen
YTA: < 1 hektar
MARK: Gräs. Passar Hästar, Får, Getter. El finns. Möjlighet till tillsyn finns.

Alexander Bijma
E-post till Alexander
Telefon: 0733296703

Malung-Sälen, Gammelselen, Malungsfors
YTA: < 1 hektar
MARK: Skogsmark med buskar, gräs, och ljung. Stängsel får sättas ipp. Passar till får och getter. Vatten finns. Möjlighet till tillsyn vecka 28-31.

Gabrielle Jonsson
E-post till Gabrielle
Telefon: 004748403818

Mora, Fyribergs Fäbod
YTA: 1-5 hektar
MARK: Ängsmark, skogsmark, hygge, blandat. Det finns vatten i kallkälla, samt brunnar.

Ragnar Hambraeus
E-post till Ragnar
Telefon: 0763478974

Mora, Orsa, Bonäs

YTA: 5-10 hektar
MARK: Betesmark.
Vatten och el finns tillgängligt.

Marianne Östlund
E-post till Marianne
Telefon: 0705101034

Rättvik, Vikarbyn
YTA: 1-5 hektar
MARK: Passar alla typer av djur eller skörd av grovfoder. Innägomark. Finns vatten, el och möjlighet till tillsyn.

Mats Hansson
E-post till Mats
Telefon: 0702045845

Smedjebacken, Söderbärke

YTA: < 1 hektar
MARK: Vall med lövträd.

Bete räcker till 2 veckor för 2 ponnys eller några getter/får. Till höns räcker det längre! Elstängsel. Vatten och el finns, tillsyn möjlig.

Anna Steneholm
E-post till Anna
Telefon: 0703970195

Smedjebacken, Söderbärke, Vad
YTA: <1 hektar
MARK: Terräng med sly, gräs och sten.
DJUR: Getter
Vatten, el och tillsyn tillgängligt.

Tarek Eddib
E-post till Tarek
Telefon: 0722539756

Här annonserar vi de som anmält att de kommer ha gräs att tillgå. Du som djurägare och intresserad av att ta till vara gräs tar kontakt med annonsören.

Planerar du slåtter under säsongen och vill upplåta gräset som foder?

Det finns många slåtterlag, hembygdsföreningar och andra hågade som slår ängar och mindre gräsytor för att behålla flora och hävd i markerna. Det är väldigt viktiga insatser både för biologisk mångfald och för kulturarvet.

Det är tyvärr en allt för liten del av det slagna gräset från dessa marktyper som blir foder till djur. Utan gräset hamnar ofta i en komposthög i skogen. Ett stort slöseri på resurser. Det finns möjlighet att torka gräset till hö, så att det går att lagra. Eller så kan gräset även användas färskt som grönfoder.

Från säsongen 2024 hoppas vi att förmedlingen kan hjälpa till att hitta samarbeten mellan de slåttrande människorna och djurägare i deras närområde. Det är väldigt viktigt att se till att gräset slås och tas om hand i rätt tid så att kvaliteten blir så bra som möjligt. Stäm därför av med djurägaren i god tid innan planerad slåtter och kontrollera också eventuella EU-stödsansökningar så att tidpunkt för slåtter och logistik kring gräset planeras in så bra som möjligt.

Du som vet att du kommer ha gräs att tillgå annonserar på sidan, och du som djurägare och intresserad av att ta till vara gräs tar kontakt med annonsören.

Gräs från slåtter att tillgå och kontaktuppgift.

Planerat slåtter

Kontaktuppgift

Ingen har ännu anmält planerat slåtter.

 

EU-logga

Kontakt

Betesförmedling Dalarna

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss