Betesförmedling

Söker du mark för bete eller skörd eller har du mark som kan ställas till förfogande?

Skötseln av betesmarker och slåtterängar är viktig för den biologiska mångfalden och för landskapsbilden. De har också ett kulturhistoriskt värde som går förlorat om hävden (skötseln) upphör. Även foderbrist skulle kunna minska om fler betesmarker betas och de odlade vallarna skördas till vinterfoder.

Använd vår betesförmedling

Betesförmedlingen går till så här:

  1. Du som djur- eller markägare anmäler intresse och lämnar information om djur eller marker genom Länsstyrelsen webbformulär.
  2. Djur- och markägare tar själva kontakt för att komma överens om ett samarbete.

Uppgifterna ligger kvar i 12 månader, sedan kontaktas personen för att fråga om förnyelse, annars raderas uppgifterna.

Så här hanterar vi dina personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Gör din intresseanmälan så här

Fyll i formuläret som finns på länkarna nedan för att anmäla intresse för betesmark till dina djur eller om du kan erbjuda betesmark.

Anmäla intresse för mark att beta eller skörda, formulär

Erbjuda mark för bete eller skörd, formulär

Skriva avtal

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva ordentliga avtal. Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar på internet.

Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal. Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor.

Annonser i betesförmedlingen

Nedan finns information om markägare som har ledig mark och djurägare som söker mark. Tabellen fungerar bäst på en dator. Om du använder mobil kan det hjälpa om du använder liggande läge. Annars behöver du dra på skrärmen för att få fram kontaktuppgifterna.


Markägare som har ledig mark

Tillgänglig mark

Kontaktuppgifter till markägare

Falun, Sundborn
YTA: 10-20 hektar
DJUR: Alla typer av djur, nötkreatur.
Naturbetesmark, äldre vall. Gränsar till Sundbornsån - vatten, Större löv och barrträd. Gammalt stängsel.

Jan, Gunilla Ordéus
gunillaordeus@outlook.com
Telefon 070 6310758

Avesta, Södra Strandmora/By
YTA: 1-5 hektar, skogsäng.
DJUR: Alla slags djur.
Vatten och el finns att tillgå.


Josefine Niburg Drottesjö
josefine_80@hotmail.com
Telefon 070 3078238

Borlänge
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Får
Hagmark. Vatten, inhängnat med fårnät.

Pererik Dahlman
pererikdahlman@gmail.com
Telefon 070 6556564

Smedjebackens kommun, Marieberg
YTA: 1.5 hektar.
Gammal åkermark för bete till häst eller får. Inget stängsel men marken kan hägnas in enligt överenskommelse. Det finns möjlighet till tillsyn och erbjuder även hjälp med vatten.

Marika Samson
marika.samson@gmail.com
Telefon 070-6670852


Vansbro kommun, Äppelbo, ca 1km från byn åt Malungshållet
YTA: 1-5 hektar.
DJUR: Alla typer.
MARK: Äng, delvis igenvuxen men avverkad. Vissa stubbar förekommer. Gammal potatisodling. Ingen el, inget stängsel, men får sättas upp av djurägaren. Finns farbar väg ända fram. 

Carl Lagerstierna
carl@enkv.se
Telefon 072-2220404

Avesta kommun, Kvarnbor
YTA:  5-10 hektar.
DJUR: Nötkreatur, får.
MARK: Gammal åkermark för bete. Inget stängsel, djurhållaren får själv hägna in marken.

AnnCharlotte Wigert
anncharlotte@acwexpandera.se
Telefon: 070-3905250


Leksands kommun, Västanvik
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Får.
MARK: Sly och gräs
Vatten med mera. Viss tillsyn dagtid kan erbjudas.

Västanviks folkhögskola Annika Göing
annika.going@vastanviksfhs.se
Telefon 070-792 47 51


Ludvika kommun, Halvars/Mässan
YTA: 1-5 hektar
DJUR: Får, Getter
MARK: 2 ha mark med mycket sly (björk, gran, vildhallon etc) med strandlinje Väsman.
Tillgång till vatten.

Ebba Djurberg
e.djurberg@gmail.com
Telefon 0702334253

Falu kommun, Vika

YTA: < 1 hektar

DJUR: Får, getter, andra betesdjur

MARK: Mindre äng, gräsyta.

Vatten, el och tillsyn.

Martin Flink

fiftyframes@gmail.com

Telefon 0706-458755

Falu kommun, Enviken

YTA: 5-10 hektar

DJUR: Får, getter

MARK: Ängs-betesmark, öppen stening skog med sly

Tillgång till vattendrag, el och tillsyn i perioder under sommaren.

Mia Lundgren

miapetters@hotmail.se

Telefon 0705620706

Borlänge kommun, Lindan

YTA: 1-5 hektar

DJUR: Får

MARK: Hagmark

Tillgång till vatten, marken är fårnätsinhägnad

Pererik Dahlman
pererikdahlman@gmail.com
Telefon 0706556564

Ludvika kommun, Nyhammar
YTA: <1 hektar
DJUR: Alla typer av djur, nötkreatur, hästar, får, getter, andra betesdjur
MARK: Gammal betesmark/äng

Tillgång till vatten, el och tillsyn

Emma Nordh
Telefon 0707164685
E-post till Emma

Gagnef, Dala-Floda
YTA: <1 hektar
DJUR: Får och getter.
MARK: Äldre, något blöt betesmark vid landsväg, Sly och högre gräs samt mindre gran- och björkskog.Tillgång till el och tillsyn.

Djurägare får själv sätta upp stängsel.

Jenny Hjortpers
Telefon 073-9688834

E-post till Jenny

Leksand, Torrberg

YTA: <1 hektar
DJUR: Hästar, får och getter.
MARK: Gammal beteshage som har använts länge. Många skuggande träd. Tillgång till vatten och viss tillsyn.


Stina Liljas
Telefon 070-521 21 36
E-post till Stina

Falun, Korsgården
YTA: <1 hektar
DJUR: Får och andra betesdjur.
MARK: Ängsmark. Tillgång till vatten och tillsyn.

Kristina Kallur
Telefon 0707906019

E-post till Kristina

Gagnef, Nordbäck/Gagnefsbyn

YTA: <1 hektar.
DJUR: Får, getter och andra betesdjur
MARK: Cirka 2000 kvm slyig skog samt ett hundratal kvm gräsyta. Gott om skugga vid varm sommar.
Tillgång till vatten, el och tillsyn.

Thomas Läräng
Telefon 0761362153
E-post till Thomas

Rättvik, Boda Kyrkby


YTA: < 1 hektar
MARK: Åkermark

Niclas Lindqvist
Telefon 0769414423
E-post till Niclas

Malung-Sälen, Yttermalung

YTA: 1-5 hektar.
DJUR: Alla typer av djur
MARK: Naturbetesmark, före detta beteshage utan stängsel gränsar mot väster Dalälven


Tillgång till vatten och tillsyn.

Dennis Halvars
Telefon 0761463005


E-post till Dennis

Ludvika, Olsjön

YTA: 1-5 hektar
MARK: Mestadels sly/gammal åkermark.

Vatten och el finns tillgängligt.

Katrin Karlsson
Telefon: 0702161196
E-post till Katrin

Mora, Orsa, Bonäs

YTA: 5-10 hektar
MARK: Betesmark.

Vatten och el finns tillgängligt.

Marianne Östlund
Telefon: 0705101034
E-post till Marianne

Malung-Sälen, Malung

YTA: < 1 hektar
MARK: Gammal åkermark. Finns gräs, men även buskar och träd. Marken är som en rektangel, ena långsidan och kortsidan är redan stängslad. Resterande är djurägarens ansvar att ordna upp.

Det finns möjlighet till viss tillsyn och erbjuder även hjälp med vatten.

Hanna Lindberg
Telefon: 073 040 63 22
E-post till Hanna

Älvdalen, Storfjäten, Idre

YTA: 1-5 hektar
MARK: Betesmark i träda.

Vatten och el finns tillgängligt.

Tomas Nilsson
Telefon: 0706986898
E-post till Tomas

Gagnef, Västerfors

YTA: < 1 hektar
MARK: Björkskog/sly/gräs

Anna Ilis Lauritzen
Telefon: 0739712288
E-post till Anna

Smedjebacken

YTA: 1-5 hektar
MARK: Mest ängsmark, blandad med sly och träd.

Vatten i sjön. Elstängsel finns men behöver viss tillsyn innan bete.

Ebba Strid Udikas
Telefon: 0707974771
E-post till Ebba

Falun, Marnäs Enviken

YTA: 1-5 hektar
MARK: Äng, passar alla typer av djur.

Finns inget stängsel , så det behövs. Mycket träd runt om så lätt att dra stängseltråd runt ängen

Möjlighet till vatten och tillsyn.

Malin Söderlind
Telefon: 0707897767
E-post till Malin

Smedjebacken, Söderbärke

YTA: 5-10 hektar
MARK: Åkermark, skörd av grovfoder


Annika Granqvist
Telefon: 0707182640
E-post till Annika

Malung-Sälen, Gammelselen, Malungsfors

YTA: < 1 hektar
MARK: Skogsmark med buskar, gräs, och ljung. Stängsel får sättas ipp. Passar till får och getter.

Vatten finns. Möjlighet till tillsyn vecka 28-31.

Gabrielle Jonsson
Telefon: 004748403818
E-post till Gabrielle

Mora, Nusnäs

YTA: < 1 hektar
MARK: Gräs och sly. Björkskog. Passar för hästar, får getter.

Finns möjligjet till vatten och tillsyn i viss mån.

Elinore Eriksson
Telefon: 0738059276
E-post till Elinore

Borlänge

YTA: < 1 hektar
MARK: Hästhagar. Staket behöver ses över. Finns vindskydd som tidigare använts till häst som kan nyttjas. El och vatten finns mot ersättning

Elisabet Rylander
Telefon: 0739283034
E-post till Elisabet

Falun, Sundbordn/Svärdsjö

YTA: < 1 hektar
MARK: Äng, lämplig för får och getter.

Urban Lindberg
Telefon: 0706888562

E-post till Urban

Avesta, Fors
YTA: < 1 hektar
MARK: Har strax under en hektar mark som lämpar sig till till cirka 5 getter eller får under en begränsad tid. Det är både gräsmark och sly.

Hage finns inte uppsatt men kan ordnas. Lada finns också för inomhusvistelse om så önskas.

Lina Sjögten
Telefon: 0736380462
E-post till Lina

Avesta, Karlbo
YTA: 5-10 hektar

MARK: Skörd av grovfoder.

Fin vall som legat i träda och putsats i 3 år.

Mats Ahnfors
Telefon: 0707196206
E-post till Mats

Malung-Sälen, Vallerås

YTA: 1-5 hektar
MARK: Ängsmark. alla typer av djur eller foder att slå.

Lena Olsson
Telefon: 0703760409
E-post till Lena

Rättvik, Granmor
YTA: 5 - 10 hektar
MARK: Gammal uppväxt betesmark. Passar för nötkreatur. Finns möjlighet till tillsyn.

Helena Morberg
Telefon: 0739848441
E-post till Helena

Malung-Sälen, Mobyn

YTA: 1-5 hektar
MARK: Ängsmark, passar alla typer av djur.

Lars Olsson
Telefon: 0706275873
E-post till Lars

Mora, Fyribergs Fäbod

YTA: 1-5 hektar
MARK: Ängsmark, skogsmark, hygge, blandat. Det finns vatten i kallkälla, samt brunnar.

Ragnar Hambraeus
Telefon: 0763478974
E-post till Ragnar

Vansbro, Nås

YTA: 10-20 hektar

MARK: Alla typer av djur, Skörd av grovfoder. Tidigare åkermark som nu är gallrad fin blandskog med vatten intill från älven. Även direkt åkermark på cirka 4- 5 hektar. El till viss del inom ett visst område. Vatten finns. Åkermark som ingår i en avvstyckad jordbruksfastighet, skog kopplat till fastigheten.

Per-Anders Pettersson
Telefon: 0706702154

E-post till Per-Anders

Smedjebacken, Larsbo mot Norberg

YTA: 1-5 hektar
MARK: Igenvuxen tidigare skogsmark med mycket sly, en del öppna ytor som varit bete längre tillbaka. För Nötkreatur, Får, Getter, Andra betesdjur. Mycket hallonsnår och löv. Asp, Sälg, Björk och lönn. Ligger nära skogen så det finns mycket skugga och marken torkar inte ut så fort. El och vatten finns.

Klara Segerson
Telefon: 0730918074

E-post till Klara

Ludvika, Storslätten

YTA: 1-5 hektar
MARK: Åkermark, passar alla typer av djur. Vatten och el finns tillgängligt.

Jan Bjälemar
Telefon: 0761301302

E-post till Jan

Falun, Svärdsjö

YTA: 1-5 hektar

MARK: Åkermark. Vatten finns, tillsyn möjlig. Inte stängslat i nuläget, det måste man göra själv.

Eveline Ekman
Telefon: 0729624906
E-post till Eveline

Smedjebacken, Söderbärke

YTA: < 1 hektar
MARK: Vall med lövträd.

Bete räcker till 2 veckor för 2 ponnys eller några getter/får. Till höns räcker det längre! Elstängsel. Vatten och el finns, tillsyn möjlig.

Anna Steneholm
Telefon: 0703970195
E-post till Anna

Ludvika, Sunnansjö
YTA: 1-5 hektar
MARK: Hagmark,åker,gräs sly och örter. Vatten finns tillgängligt. Önskar få det betat under juli, augusti 2023.

Linnéa Andersson
Telefon: 0702547268
E-post till Linnéa

Ludvika, Grangärde finnmark

YTA: 1-5 hektar

MARK: Betesmarker med rikligt med örter och låg asp sly. Stängsel, även rovdjurs stängsel. Vatten och el finns, tillsyn möjlig.

Per Andersson
Telefon: 0702958275
E-post till Per

Malung- Sälen

YTA: < 1 hektar
MARK: Gräs. Passar Hästar, Får, Getter. El finns. Möjlighet till tillsyn finns.

Alexander Bijma
Telefon: 0733296703
E-post till Alexander

Mora, Våmhus invid kyrkan

YTA: < 1 hektar
MARK: Åkermark, passar alla typer av djur.

Gerd Dahl
Telefon: 0761184835
E-post till Gerd

Leksand, Tibble

YTA: < 1 hektar
MARK: Skog/äng, passar alla typer av djur. Liten mark med fint bete. Har el o vatten nära. Möjlighet till tillsyn finns.

Lotta Ostwald
Telefon: 0803399002
E-post till Lotta

Falun, Sundborn/Svärdsjö

YTA: < 1 hektar
MARK: Ängsmark för får, getter. Vatten och el finns tillgängligt.

Urban Lindberg
Telefon: 0706888562
E-post till Urban

Avesta, Karlbo, Staffansbo, Bergshyttan

YTA: 5-10 hektar
MARK: Vall som putsats de senaste åren.


Bergshyttan : Vatten i bäck och djupborrad brunn samt el


Staffansbo : Lite mer än 2 hektar, kan utökas med skogsbete , vatten finns i källa med cement ringar där det kan pumpas från ca 50 meter från betet. eventuellt kan ni fråga grannen som finns 200 meter från betet.


Karlbo : 2,5 hektar finns inget vatten eller el, men om det går att göra en överenskommelse med Brovallens IF om att få tillgång till deras anläggning så finns både vatten och el tillgänglig ca 100 meter från betet.

 

Stängsel ombesörjes av brukaren och vi ser gärna att ersättning för rovdjurs stängsel sökes hos länsstyrelsen, eventuellt kan längre avtal skrivas om det krävs.

Per Ivarsson
Telefon: 0703746574
E-post till Per

Mora, Bonäs

YTA: Drygt 6000kvm
MARK: Passar hästar, får, getter. Det finns eventuellt vatten att hämta på andra sidan vägen. Tillsyn är möjligt. Finns en koja som skydd, passar får/getter.

Inez Högvall
Telefon: 0738208466
E-post till Inez

Avsta, Bondarvet, Fors

YTA: 5-10 hektar
MARK: Åker, äng. Passar nötkreatur, hästar, får, getter. Vatten och el finns tillgängligt. Inget stängsel, finns enstaka stolpar kvar. Både kor och hästar har gått här tidigare.

Gun Larsson
Telefon: 0703049588
E-post till Gun

Rättvik, Vikarbyn

YTA: 1-5 hektar
MARK: Passar alla typer av djur eller skörd av grovfoder. Innägomark. Finns vatten, el och möjlighet till tillsyn.

Mats Hansson
Telefon: 0702045845

E-post till Mats

Rättvik, Nittsjö

YTA: < 1 hektar
MARK: Betesmark som passar hästar, får, getter.

Thomas Eriksson
Telefon: 0703744244

E-post till Thomas

Mora, Våmhus

YTA: < 1 hektar
MARK: Äng, passar alla typer av betesdjur. Vatten och tillsyn finns.

Johan Karis
Telefon: 0705576224

E-post till Johan

Orsa

YTA: 1-5 hektar
MARK: Ängsmark/åkermark, passar alla typer av betesdjur.
Vatten och tillsyn finns. El finns tillgänglig mot betalning.

Madelen Arvidsson
Telefon: 0767992571
E-post till Madelen

Gagnef, Gräv
För sommaren 2024
YTA: <1 hektar, kan vara mindre
MARK: Sly och gräs, passar exempelvis för 3-4 får. Vatten, el och tillsyn finns.

Liss Anna Holmdahl
Telefon: 0702678430
E-post till Liss Anna

Ludvika, Brunnsvik
För sommaren 2024
YTA: <1 hektar
MARK: Ängsmark passar för får. Vatten, el och tillsyn finns.

Yvonne Parling
Telefon: 0702130820
E-post till Yvonne


Djurägare som önskar mark för bete eller skörd

Önskad mark

Kontaktuppgifter till djurägare

Rättvik
YTA: 1-5 hektar.
Betesmark till 2 hästar.

Jessica Larsson
Telefon 070 4420650
picadillylily@hotmail.com


Ludvika
Helst i Grängesberg.
YTA: <1hektar
Två islandshästar.
Gärna lite skogsbete. Möjligen kan större mark 1-2 ha vara relevant. Beror på typ av bete.

Sara Mangsbo
Telefon 0739339205
sara.mangsbo@gmail.com

Orsa
Eventuellt i Mora
YTA: > 20 hektar
250 betesdjur, får och nöt
Betesmark , slåtteräng att skörda , vall att skörda

Hampus Pålsson
Telefon 0732032100
hampus.paulsson@hotmail.com

Ludvika

YTA: 5-10 hektar

Getter, betesmark.

Mikaela Janolsgården

Telefon 0706442126

E-post till Mikaela

Falun

YTA: >20 hektar, söker arealer från 5 hektar och uppåt
20 betesdjur, nöt
Betesmark, slåtteräng att skörda , vall att skörda

Anton Bäcklund
Telefon 0702973714
E-post till Anton

Mora
Eventuellt i Orsa
YTA: <1 hektar
3 getter
Betesmark

Ninni Skön
Telefon 0705741725

E-post till Ninni

Borlänge, Gagnef, Leksand eller Vansbro
Helst i Björbo, Nås, Floda, Mockfjärd
YTA: 1-5 hektar
15 getter
Betesmark , slåtteräng att skörda, vall att skörda.
Om marken är långt bort från Dala-Floda, önskar vi tillsyn av fåren.

Peter Forsberg
Telefon 0725222400
E-post till Peter

Leksand
Helst i Almo.
YTA: 1-5 hektar
2 hästar
Betesmark , gärna med skog.

Johanna Gustafsson
Telefon 0733020911

E-post till Johanna

Säter
Gärna nära Karlsgårdarna i Säter

YTA: Allt av intresse
2 hästar
Betesmark

Kerstin Hörnaeus
Telefon: 0735802605
E-post till Kerstin

Borlänge, Falun, Gagnef

Inom rimligt avstånd från Ängesgårdarna, Borlänge
YTA: Allt av intresse
Slåtteräng att skörda, vall att skörda.

Anna Eriksson
Telefon: 0734910694
E-post till AnnaSmedjebacken
Söker betesmark. Helst vill jag att marken ligger i Vad (en tätort i Smedjebacken).
Yta: 1-5 hektar

Tarek Addib
Telefon: 0722539756
E-post till Tarek


Malung-Sälen

Helst i Myckelbyn.
YTA: <1 hektar
Betesmark till två ponnys, helst i permanent hage.

Jenny Jonsson
Telefon: 073-0476320
E-post till Jenny


EU-logga

Kontakt

Betesförmedling Dalarna

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss