Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Omarrondering

Dalarnas skogsmark är starkt ägosplittrad. Ägosplittring innebär att fastigheternas mark är uppdelade på många små och smala skiften. Sedan 2018 arbetar Länsstyrelsen i Dalarna, tillsammans med Lantmäteriet och Skogsstyrelsen med byavis omarrondering.

För en bättre fastighetsstruktur i Dalarna

Ungefär en tredjedel av Dalarnas skogsmark är starkt ägosplittrad. Samma sak gäller även för en del av jordbruksmarken. Ägosplittring innebär att fastigheternas mark är uppdelade på många små och smala skiften. Faktum är att i Dalarna finns hälften av alla Sveriges skogsskiften. Ägosplittringen påverkar förutsättningarna för ett effektivt och lönsamt nyttjande av marken.

Byavis omarrondering är ett nytt arbetssätt

Sedan 2018 arbetar Länsstyrelsen i Dalarna, tillsammans med Lantmäteriet och Skogsstyrelsen med byavis omarrondering. Det är ett nytt arbetssätt med stor delaktighet från berörda markägare.

En byavis omarrondering består av förarbete, lantmäteriförrättning och utvärdering. Under förrättningen kan fastigheternas utformning förbättras bland annat genom att spridda skiften samlas ihop så att markerna blir lättare att bruka. Arbetet utgår från de berörda markägarnas behov och förutsättningar.

I det nya arbetssättet är markägarna en central del av förarbetet inför en omarrondering, där markägarna tillsammans med Länsstyrelsen sammanställer information och kunskap om aktuellt område. Förarbetet tar normalt omkring 1 – 1,5 år och i slutet av arbetet bestämmer markägarna om de vill gå vidare och lämna in en ansökan om en omarronderingsförrättning till Lantmäteriet.

Kartor över fastighetsindelningen före och efter omarrondering i Stumsnäs by, Rättviks kommun (källa: Lantmäteriet)

Kartor över fastighetsindelningen före och efter omarrondering i Stumsnäs by, Rättviks kommun (källa: Lantmäteriet)

Vill du veta mer om vårt arbetssätt?

Mer information finns på vår webbplats:

www.omarrondering.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Omarrondering Dalarna

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss