Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Omarrondering

För en bättre fastighetsstruktur i Dalarna

Att stora delar av Dalarnas skogsmarker är starkt ägosplittrade är väl känt. Under en längre tid har man också försökt förbättra ägostrukturen i länet genom omarrondering.

Sedan ett par år tillbaka driver Länsstyrelsen Dalarna, tillsammans med Lantmäteriet och Skogsstyrelsen, ett pilotprojekt där vi genomför förarbeten inför omarronderingar på ett nytt sätt och med nya tankegångar. Omarrondering är ett komplicerat och omfattande arbete, men syftet är att skapa större och rationellare lantbruksfastigheter, till nytta för både markägarna och samhället.

I det nya arbetssättet är markägarna en central del av förarbetet inför en omarrondering, där markägarna tillsammans med Länsstyrelsen sammanställer information och kunskap om aktuellt område. Förarbetet tar normalt omkring 1 – 1,5 år och när det är klart bestämmer markägarna om de vill gå vidare och lämna in en ansökan om en omarronderingsförrättning till Lantmäteriet.

Kartbild före och efter omarrandoring

Du kan läsa mer om omarrondering, arbetssättet med förarbeten inför omarrondering och om oss som arbetar med detta på webbsidan:

www.omarrondering.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anita Lundmark

Projektkoordinator

Camilla Sahlander

Projektkoordinator

Telefon 010-2250385

Johanna Fintling

Projektledare