Ett rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen driver projekt med kurser, rådgivning och andra aktiviteter för att stärka den biologiska mångfalden och de kulturmiljöer som är kopplade till odlingslandskapet. Genom inspiration och praktiska, konkreta råd ska aktiviteterna bidra till att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Här hittar du information om aktuella erbjudanden och aktiviteter.

Kor som betar grönt gräs

Kurser och rådgivning om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Vårt odlingslandskap är skapat genom människans brukande av naturen under lång tid. Det utgör livsmiljö för många växter och djur och är en del av vårt kulturarv. För att dessa natur- och kulturmiljövärden ska kunna bevaras för framtiden krävs en kontinuerlig skötsel.

Vill du ha råd om skötsel eller restaurering av dina marker?

Du kan till exempel få råd om restaurering av naturbetesmarker, vad det finns för natur- och kulturvärden på din gård eller fäbod och lämplig skötsel av den.

Skötsel av ängs- och betesmarker

Är din lie lite slö?

Har du svårt att få liens egg riktigt vass på egen hand? Länsstyrelsen i Dalarnas län erbjuder kostnadsfri praktisk rådgivning i lieslipning och knackning av knacklie. Slipa eller knacka din lie i lugn och ro och få så mycket hjälp du behöver. Du kan även få hjälp med jordläggning och övrig inställning av lien om det behövs.

Kontakta handledaren direkt för bokning/förfrågan:

Lieslipning,(från vår till höst)
Odens Olle Eriksson, Dala-Floda, 0768-566422 eller odens.olle@gmail.com

Knackning (höst, vinter och vår):
Staffan Lundaahl, Lesjöfors med smedja i Fredriksberg 070-2677292

Kurser

Aktuella kurser annonseras i kalendern på Länsstyrelsen webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt. Du anmäler dig i kalenderaktiviteten.

Länsstyrelsens kalender

Landsbygdsnytt

Årets ängsbrukare i Dalarna

Slåtterängarna är en del av vårt kulturarv. De hör till de mest artrika markerna vi har och har därmed ett stort biologiskt värde. Om man inte slår ängen och för bort höet varje sommar så konkurreras de känsliga ängsblommorna ut och så småningom växer ängen igen. Att det över huvud taget finns några ängar kvar i Dalarna beror på att det finns enskilda människor, familjer och föreningar som lägger ner ett enormt arbete på att sköta sina ängar. För att uppmärksamma dessa personers viktiga arbete och sporra till fortsatta insatser delar Länsstyrelsen ut ett hederspris till Årets ängsbrukare i Dalarna.

Nominera och se vilka som varit Årets ängsbrukare

Liebladet

Liebladet är ett fyrsidigt informationsblad som innehåller artiklar och annonser som rör natur- och kulturvärden i Dalarna. Det riktar sig till dig som är intresserad av ängar och betesmarker och de kulturvärden som hör till.

Bladet är kostnadsfritt och ges ut inom informationsprojektet Ett rikt odlingslandskap och kommer ut en till två gånger per år. Här nedan kan du anmäla dig för prenumeration. Du kan välja om du vill ha bladet digitalt som en PDF-fil via mejl eller om du vill att vi ska skicka det via posten.

Vill du ta del av tidigare nummer av Liebladet hittar du dem i vårt publikationsarkiv:

Tidigare nummer av Liebladet - Publikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur vill du få Liebladet levererat - via post eller digitalt? * (obligatorisk)
Hur vill du få Liebladet levererat - via post eller digitalt?Fyll i fälten nedan om du vill ha Liebladet via post. Om du endast vill ha Liebladet digitalt via mejl ska du inte fylla i följande fält.

Sluta prenumerera på Liebladet

Om du vill avsluta din prenumeration av Liebladet, mejla dalarna@lansstyrelsen.se och meddela detta.

Om projektet

Projektet ”Ett rikt odlingslandskap” drivs med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2022. Programmet finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Målet är att de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i landskapet idag ska tas om hand med bra skötselåtgärder.

EU jordbruksstöd

Kontakt

Sarah Lagerberg

Projektledare

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss