Ett rikt odlingslandskap

Kor som betar grönt gräs

Kurser och rådgivning om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Vårt odlingslandskap är skapat genom människans brukande av naturen under lång tid. Det utgör livsmiljö för många växter och djur och är en del av vårt kulturarv. För att dessa natur- och kulturmiljövärden ska kunna bevaras för framtiden krävs en kontinuerlig skötsel.

Vill du ha råd om skötsel eller restaurering av dina marker?

Du kan till exempel få råd om restaurering av naturbetesmarker, vad det finns för natur- och kulturvärden på din gård eller fäbod och lämplig skötsel av den.
Kontakta Märta Ohlsson och Ann Eriksson, se nedan

Är din lie lite slö?

Har du svårt att få liens egg riktigt vass på egen hand? Länsstyrelsen i Dalarnas län erbjuder kostnadsfri praktisk rådgivning i lieslipning och knackning av knacklie. Slipa eller knacka din lie i lugn och ro och få så mycket hjälp du behöver. Du kan även få hjälp med jordläggning och övrig inställning av lien om det behövs.

Kontakta handledaren direkt för bokning/förfrågan:

Lieslipning,(från vår till höst)
Odens Olle Eriksson, Dala-Floda, 0768-566422 eller odens.olle@gmail.com

Knackning (höst, vinter och vår):
Staffan Lundaahl, Lesjöfors med smedja i Fredriksberg 070-2677292

Kurser

Aktuella kurser annonseras i kalendern på Länsstyrelsen webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt. Anmälan görs genom kalendern.

Du kan även hitta kurser i Liebladet.

Eller i Landsbygdsnytt

Årets ängsbrukare i Dalarna

Slåtterängarna är en del av vårt kulturarv. De hör till de mest artrika markerna vi har och har därmed ett stort biologiskt värde. Om man inte slår ängen och för bort höet varje sommar så konkurreras de känsliga ängsblommorna ut och så småningom växer ängen igen. Att det över huvud taget finns några ängar kvar i Dalarna beror på att det finns enskilda människor, familjer och föreningar som lägger ner ett enormt arbete på att sköta sina ängar. För att uppmärksamma dessa personers viktiga arbete och sporra till fortsatta insatser delar Länsstyrelsen ut ett hederspris till Årets ängsbrukare i Dalarna.

Pristagaren utses av en jury med representanter från Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, Naturskyddsföreningen, LRF och Länsstyrelsen.

Priset delades 2021 ut för ninonde gången och gick till Sören Eriksson i Östanbjörka utanför Grangärde, som även sköter ängarna kring fäbodstället Storfallsberg.

Juryns motivering

”Sören Eriksson har oavbrutet skött markerna kring gården i Östanbjörka och ängarna kring fäbodstället Storfallsberg, liksom hans föräldrar gjort före honom. Förutom att sprida kunskapen vidare till sina barn och barnbarn har han även via kurser i slåtter- och hässjekonsten låtit handlaget hitta nya händer som kan förvalta våra värdefulla ängar. ”

Läs mer om Årets ängsbrukare 2021 Länk till annan webbplats.

Tidigare pristagare

2020: Familjen Trotzig, Granbergs fäbodar utanför Leksand

2018: Brindbergs fäbodlag, Älvdalen

2017: Lena Lindh, Tyngsjö

2016: Odens Olle Eriksson, Dala-Floda, Bäckmases Lennart Hindriks, Mockfjärd och Bäckmases Per Hindriks, Bäsna som hävdar ängsmark i Risåsa fäbodar.

2014: Källslättenföreningen

2013: Anders Janols, Tuna Hästberg

2012: Lars-Erik och Inga Andersson i Norrboda, Ore

2011: Naturskyddsföreningen i Orsa med Roland Öjeskog som drivande eldsjäl

Vem tycker du ska få priset 2022?

Lämna ditt förslag till sarah.lagerberg@lansstyrelsen.se eller med brev till Länsstyrelsen i Dalarnas län, Sarah Lagerberg, 791 84 Falun

Skriv:

  • Vem/vilka som du föreslår som pristagare
  • Vilken äng han/hon/de sköter
  • Varför din kandidat är värd priset
  • Ditt eget namn och adress eller telefonnummer

Om projektet

Projektet ”Ett rikt odlingslandskap” drivs med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Programmet finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Målet är att de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i landskapet idag ska tas om hand med bra skötselåtgärder.

EU jordbruksstöd

Kontakt