Fjällförvaltning

Länsstyrelsen förvaltar och ansvarar för skötseln av landets fjällområden. Vårt mål är en hållbar utveckling i fjällen.

Länsstyrelsen förvaltar statens mark ovanför odlingsgränsen och ansvarar för de statliga lederna med broar, vindskydd samt markeringar av vinter- och sommarleder. Lederna är viktiga för fjällsäkerheten och för att förebygga skador i känsliga områden. Våra naturvårdsvakter ansvarar för fjällreservatens tillsyn samt inventerar och bevakar de stora rovdjuren.

Huvuddelen av landets vidsträckta fjällområden finns i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna, på en sammanlagd yta på nära sju miljoner hektar.

I Länsstyrelsens fjällförvaltning ingår:

  • jakt-, fiske- och markförvaltning
  • markupplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen
  • fiskevård och viltvård
  • anläggningar, stugor och broar
  • information om rättigheter och skyldigheter.

Fjälldelegationen

I Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län finns en gemensam fjälldelegation för fjällfrågor. Fjälldelegationen är ett organ för samverkan i frågor som särskilt rör fjällområdet. Delegationen består av länens landshövdingar. Länen turas om att vara ordförande för delegationen under två år i taget.

Ordförande 2019-2020

Jöran Hägglund, landshövding i Jämtlands län

Fjällkonferens

Fjälldelegationen anordnar vart annat år fjällkonferensen Hållbar utveckling i fjällen. År 2018 genomfördes konferensen i Vilhelmina och temat var "Samverkan för jobben, naturen, kulturen - prat eller praktik?"

Läs mer om konferensen i rapporten nedan.

Hållbar utveckling i fjällen - rapport från Fjälldelegationens konferens 2018PDF

Har du frågor?

Om du har frågor eller vill veta mer om fjälldelegationen kan du kontakta Bitti Jonasson, enhetschef på Länsstyrelsen i Jämtlands län.

E-post till Bitti Jonasson

Telefon: 010-22 53 608

Bestämmelser och regler

Vår förvaltning och tillsyn styrs av bestämmelser i miljöbalken (SFS 1998:808), rennäringslagen (SFS 1971:437) och rennäringsförordningen (SFS 1993:384) men också av jordabalken samt andra lagar och bestämmelser.

Förvaltning i Dalafjällen

I Norra Dalarna börjar Sveriges fjällkedja. Förutom nationalparkerna Fulufjället och Töfsingdalen finns flera fina naturområden där det går att fiska, åka skidor och övernatta i stugor. 

Förvaltning av skyddad natur i dalafjällen utförs i huvudsak av ett lokalkontor i Idre. Här arbetar cirka 10 personer med skötsel av naturtyper och anläggningar (leder, stugor, vägvisning m.m.), fastighetsförvaltning, naturtillsyn och miljöövervakning. 

Vid Hävlingestugorna mitt i Långfjällets naturreservat finns Länsstyrelsens Dalarnas stugvärd på plats under stora delar av året.

Naturum Fulufjälletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är nationalparkens besökscenter, både för den svenska och den norska sidan. Naturum är också öppet under stora delar av året. Här finns utställningar, informationsmaterial och besökare kan gå guidade turer.

Fjällfiskekort i delar av Långfjället naturreservat och Fulufjällets nationalpark administreras av Länsstyrelsen.

Under 2016-2018 har vi tillsammans med Norge arbetat fram en gemensam besöksstrategi för hela Fulufjällets nationalpark, både svenska och norska sidan. Läs mer om Fulufjällsprojektet här.

Älvdalsdelegationen

Älvdalsdelegationen är ett samverkansråd som bildades för att öka den lokala delaktigheten i naturvårdsarbetet i norra Dalarna. Läs mer om Älvdalsdelegationen här.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)