Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fjällförvaltning

Länsstyrelsen förvaltar och ansvarar för skötseln av landets fjällområden. Vårt mål är en hållbar utveckling i fjällen.

Länsstyrelsen förvaltar statens mark ovanför odlingsgränsen och ansvarar för de statliga lederna med broar, vindskydd och markeringar av vinter- och sommarleder. Lederna är viktiga för fjällsäkerheten och för att förebygga skador i känsliga områden. Våra naturvårdsvakter ansvarar för fjällreservatens tillsyn och inventerar och bevakar de stora rovdjuren.

Huvuddelen av landets vidsträckta fjällområden finns i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna, på en sammanlagd yta på nära sju miljoner hektar.

I Länsstyrelsens fjällförvaltning ingår:

  • jakt-, fiske- och markförvaltning
  • markupplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen
  • fiskevård och viltvård
  • anläggningar, stugor och broar
  • information om rättigheter och skyldigheter.

Fjälldelegationen

I Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län finns en gemensam fjälldelegation för fjällfrågor. Fjälldelegationen är ett organ för samverkan i frågor som särskilt rör fjällområdet. Delegationen består av länens landshövdingar. Länen turas om att vara ordförande för delegationen under två år i taget.

Ordförande 2023-2024

Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län.

Kontakt

Om du har frågor eller vill veta mer om fjälldelegationen kan du kontakta Eva Sundin, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

E-post: eva.sundin@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 56 82

Förvaltning i Dalafjällen

I Norra Dalarna börjar Sveriges fjällkedja. Förutom nationalparkerna Fulufjället och Töfsingdalen finns flera fina naturområden där det går att fiska, åka skidor och övernatta i stugor. 

Förvaltning av skyddad natur i dalafjällen utförs i huvudsak av ett lokalkontor i Idre. Här arbetar cirka 10 personer med skötsel av naturtyper och anläggningar (leder, stugor, vägvisning m.m.), fastighetsförvaltning, naturtillsyn och miljöövervakning. 

Vid Hävlingestugorna mitt i Långfjällets naturreservat finns Länsstyrelsens Dalarnas stugvärd på plats under stora delar av året.

Hävlingestugorna

Naturum Fulufjället är besökscenter för Fulufjällets nationalpark, både för den svenska och den norska sidan. Naturum är öppet stora delar av året. Här finns utställningar, informationsmaterial och besökare kan gå guidade turer.

naturum Fulufjället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen säljer fiskekort för delar av Långfjället naturreservat och Fulufjällets nationalpark.

Dala fjällfiskekort.

2016-2018 arbetade Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med Fylkesmannen i Norge fram en gemensam besöksstrategi för hela Fulufjällets nationalpark, både svenska och norska sidan.

Fulufjällsprojektet

Älvdalsdelegationen

Älvdalsdelegationen är en samverkansgrupp där Länsstyrelsen och Älvdalens kommun regelbundet träffar representanter för kommunens medborgare, företag och intresseorganisationer. Syftet är att öka den lokala delaktigheten i naturvårdsarbetet i norra Dalarna.

Älvdalsdelegationen

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss