Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Fysisk person

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Juridisk person

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

I ett omarronderingsområde, som inte samtidigt är glesbygdsområde, är det ingen avgift för fysisk person, inte heller för juridisk person som köper av juridisk person.

Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5050-5866 och märks med förvärvstillstånd samt vilken fastighet som ansökan avser.

För utlandsbetalning gäller:
IBAN: SE2012000000012810110506
BIC: SWIFT DABASESX
Bank: Danske Bank

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Dalarnas områden

Karta över Dalarnas områdenPDF

Kontakta i första hand ansvarig handläggare inom respektive område. Du hittar kontakten i samband med respektive informationstext.

Avesta

Har en församling som ligger i glesbygdsområde enligt jordförvärvsförordningen.
Till glesbygdsområde hör By församling.
Till tillståndsfria områden hör övriga församlingar

Kontakt: Hans-Olov Ohlsson, 010-225 02 33
Hans-Olov.ohlsson@lansstyrelsen.se

Borlänge

Till omarronderingsområde hör båda församlingarna i kommunen, Stora Tuna och Torsång.

Kontakt: Martin Persson, 010-225 04 44
martin.persson@lansstyrelsen.se

Falun

Till glesbygdsområde hör Svartnäs och Envikens församlingar.
Till omarronderingsområde hör Svärdsjö, Enviken och Bjursås församlingar.
Till tillståndsfria områden hör Kristine, Aspeboda, Vika, Hosjö, Sundborn och Stora Kopparberg församlingar.

Kontakt: Martin Persson, 010-225 04 44
martin.persson@lansstyrelsen.se

Gagnef

Till glesbygdsområde hör Floda församling.
Till tillståndsfria områden hör Gagnefs och Mockfjärds församlingar.

Kontakt: Martin Persson, 010-225 04 44
martin.persson@lansstyrelsen.se

Hedemora

Till tillståndsfria områden hör samtliga församlingar i kommunen, Hedemora, Garpenberg och Husby.

Kontakt: Hans-Olov Ohlsson, 010-225 02 33
Hans-Olov.ohlsson@lansstyrelsen.se

Leksand

Till omarronderingsområde hör Leksands församling

Till tillståndsfria områden hör Ål, Djura och Siljansnäs församlingar

Kontakt: Marie Damberg, 010-225 02 36
Marie.damberg@lansstyrelsen.se

Ludvika

Till glesbygdsområde hör Grangärde samt Säfsnäs församling.
Till tillståndsfria områden hör Ludvika samt Grängesbergs församlingar.

Kontakt: Hans-Olov Ohlsson, 010-225 02 33
Hans-Olov.ohlsson@lansstyrelsen.se

Malung-Sälen

Till glesbygdsområde hör samtliga församlingar i kommunen, Malung, Transtrand och Lima.
Till omarronderingsområde hör Malung och Lima församlingar.

Kontakt: Marie Damberg, 010-225 02 36
marie.damberg@lansstyrelsen.se

Mora

Till glesbygdsområde hör Våmhus och Venjans församlingar.
Till tillståndfria områden hör Mora och Solleröns församlingar.

Kontakt: Hans-Olov Ohlsson, 010-225 02 33
Hans-Olov.ohlsson@lansstyrelsen.se

Orsa

Till glesbygds- och omarronderingsområde hör hela kommunen, Orsa församling.

Kontakt: Hans-Olov Ohlsson, 010-225 02 33
Hans-Olov.ohlsson@lansstyrelsen.se

Rättvik

Till omarronderingsområde hör Rättviks och Boda församlingar.
Till glesbygdsområde hör Bingsjö-Dådran, Boda och Ore församlingar.

Kontakt: Johan Strand, 010-225 02 66
Johan.strand@lansstyrelsen.se

Smedjebacken

Till tillståndsfria områden hör samtliga församlingar i kommunen, Norrbärke och Söderbärke.

Kontakt: Hans-Olov Ohlsson, 010-225 02 33
Hans-Olov.ohlsson@lansstyrelsen.se

Säter

Till omarronderingsområde hör Säter, Stora Skedvi samt Gustafs församlingar.
Till tillståndsfria områden hör Silvbergs församling.

Kontakt: Johan Strand, 010-225 02 66
Johan.strand@lansstyrelsen.se

Vansbro

I glesbygdsområde ingår samtliga församlingar i kommunen, Järna, Nås och Äppelbo.
I omarronderingsområde ingår Äppelbo församling.

Kontakt: Marie Damberg, 010-225 02 36
marie.damberg@lansstyrelsen.se

Älvdalen

I glesbygdsområde ingår samtliga församlingar i kommunen, Älvdalen, Särna och Idre.
I omarronderingsområde ingår Älvdalens församling.

Kontakt: Hans-Olov Ohlsson, 010-225 02 33
Hans-Olov.ohlsson@lansstyrelsen.se

Glesbygdsområde

Följande gäller för glesbygdsområde som inte är omarronderingsområde.

Förvärvstillstånd krävs för förvärv av egendom taxerad som lantbruksenhet i glesbygdsområden enligt jordförvärvslagen(1979:230) Detta gäller ej om förvärvaren varit bosatt i glesbygdsområde i samma kommun sedan minst 12 månader.

Släktförvärv är tillståndsfria. Det gäller vid köp, byte eller gåva från dina föräldrar, far- eller morföräldrar eller från din make eller maka och inte heller om du redan äger andel i fastigheten. Förvärv från något syskon kräver däremot alltid tillstånd.

Ansökan görs på särskild blankett som ska ha inkommit till länsstyrelsen inom 3 månader efter förvärvet.
Samtidigt betalas avgift in till bankgiro 5050-5866.För ansökan om tillstånd i glesbygdsområde eller område som är både glesbygd och omarronderingsområde tas en avgift ut, som för privat/fysiska personer är 4 600 kr.

Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygdsområdet inom den kommun där egendomen är belägen.

För juridiska personer är avgiften 7 100 kr, såvida inte egendomens värde överstiger 10 miljoner kr. Avgiften är då 15 900kr.

Ange på inbetalningskortets talong att det gäller förvärvstillstånd och vilken fastighet det berör.

För utlandsbetalning gäller:
IBAN: SE2012000000012810110506
BIC: /SWIFT DABASESX
Bank: Danske Bank

Ansökan skickas till:
Länsstyrelsen Dalarna
791 84 Falun

Ansökningsblanketten kan man hämta från Jordbruksverketlänk till annan webbplats  

Glesbygdsområden:


Vissa församlingar är både glesbygds- och omarronderingsområden. I dessa fall gäller reglerna för omarronderingsområde i första hand.

Avesta kommun, By församling
Falu kommun, Envikens församlingar
Gagnefs kommun, Floda församling
Ludvika kommun, Grangärde och Säfsnäs församlingar
Malung-Sälens kommun, Samtliga församlingar
Mora kommun, Våmhus och Venjans församlingar
Orsa kommun, Orsa församling
Rättviks kommun, Boda och Ore församlingar
Vansbro kommun, samtliga församlingar
Älvdalen, samtliga församlingar           


Omarronderingsområde

Följande gäller för omarronderingsområde.

I Värmlands, Dalarnas och Västra Götalands län finns så kallade omarronderingsområden. Det är områden utpekade i jordförvärvsförordningen där fastigheterna är splittrade i så små skiften att det hindrar en rationell brukning av åker och skog.

I dessa områden kan du vägras förvärvstillstånd om, som det står i lagtexten, ”förvärvet skulle göra det svårare att genomföra rationaliseringen av ägo strukturen” (7 § andra stycket).

I de här områdena bedriver länsstyrelserna en aktiv köp- och säljverksamhet, kombinerat med markbyten, för att få ihop större skiften. Om du redan äger en fastighet i området får du däremot som regel förvärvstillstånd, ibland under förutsättning att du även går med på markbyte.

I omarronderingsområden krävs förvärvstillstånd för alla förvärv av egendom taxerad som lantbruksenhet.

Fastigheter som ligger i enbart omarronderingsområden och som inte berörs av glesbygdsregeln, tas ingen avgift ut för privat/fysiska personer.

Ligger fastigheten i både omarronderingsområde samt glesbygdsområde tas en avgift ut, som för privat/fysiska personer är4 600kr.

Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Ansökan görs på särskild blankett som ska ha inkommit till länsstyrelsen inom 3 månader efter förvärvet. Som man kan hämta jordbruksverket.länk till annan webbplats

För juridiska personer som köper av fysiska eller dödsbo betalas samtidigt en avgift in till bankgiro 5050-5866.Avgiften är då 7 100kr såvida inte egendomens värde överstiger 10 miljoner kr då är avgiften 15 900kr.

Ange på inbetalningskortets talong att det gäller förvärvstillstånd samt vilken fastighet det berör.

För utlandsbetalning gäller:
IBAN: SE2012000000012810110506
BIC: SWIFT DABASESX
Bank: Danske Bank 

Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen Dalarna
791 84 Falun 

Omarronderingsområden:
Borlänge kommun Samtliga församlingar
Falu kommun Svartnäs, Svärdsjö, Envikens och Bjursås församlingar
Gagnefs kommun Floda församling
Leksands kommun Leksands församling
Malung-Sälens kommun Malungs och Lima församlingar
Orsa kommun Orsa församling
Rättviks kommun Bingsjö-Dådran, Rättviks och Boda församlingar
Säters kommun Säters, Stora Skedvi och Gustafs församlingar
Vansbro kommun Äppelbo församling
Älvdalens kommun Älvdalens församling           

Tillståndsfria områden

Följande gäller för tillståndsfria områden:          

Tillstånd krävs ej vid förvärv av egendom taxerad som lantbruksfastighet mellan fysiska personer i tillståndsfria områden.

För juridisk person som köper av fysisk person eller dödsbo måste en ansökan göras samtidigt betalas en avgift in till bankgiro 5050-5866.

Avgiften är då 5.700kr såvida inte egendomens värde överstiger 10 miljoner kr då är avgiften 12.700kr från 1 april 2011.

Tillståndsfria områden:

Avesta kommun: Avesta, Grytnäs och Folkärna församlingar
Falu kommun: Falu Kristine, Aspeboda, Vika-Hosjö, Sundborn och Stora Kopparberg församlingar
Gagnefs kommun: Gagnefs och Mockfjärds församlingar
Hedemora kommun: Hedemora-Garpenberg och Husby församlingar
Leksands kommun: Siljansnäs, Djura och Åhls församlingarLudvika kommun: Grängesberg och Ludvika församling
Mora kommun: Mora och Sollerön församlingar
Smedjebackens kommun: Norrbärke och Söderbärke församlingar
Säters kommun: Silvberg församling           

Avgifter och områden

Jordförvärvsförordningen 2005:522länk till annan webbplats

Vet du vad som gäller i din kommun eller församling?

Vissa församlingar är både i glesbygds- och omarronderingsområden. Med församling avses de territoriella församlingsgränser som det såg ut den 31 december 1999.

Karta över Dalarnas områdenPDF

Tillstånd i omarronderingsområden?

 • Ansökan om förvärvstillstånd krävs alltid i omarronderingsområden.

Tillstånd i glesbygdsområden?

 • Tillstånd krävs för förvärv i glesbygd.
 • Tillstånd får vägras om fastigheten behövs för att främja sysselsättning eller bosättning i glesbygd.
 • Tillstånd krävs inte då förvärvaren varit bosatt minst 12 månader i glesbygdsområdet i den kommun där den förvärvade fastigheten finns.

Utöver ansökan om förvärvstillstånd ska följande handlingar sändas in till Länsstyrelsen

 • Förvärvshandlingen (bestyrkt kopia), t.ex. köpekontrakt eller gåvobrev.
 • Fullmakt (kopia) då ombud för överlåtare/förvärvare har undertecknat förvärvshandlingen.
 • Bouppteckning (bestyrkt kopia) när dödsbo säljer.
 • När juridisk person förvärvar:
  Registreringsbevis och bolagsordning.

Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5050-5866 och märks med förvärvstillstånd och fastighet som ansökan avser.  

För utlandsbetalning gäller:
IBAN: SE2012000000012810110506
BIC:   SWIFT DABASESX
Bank: Danske Bank

Ansökan skickas till:

Länsstyrelsen Dalarna
79184 Falun
 

Handläggningstid
Maximalt tre månader i normalfallet 3 - 6 veckor.


Dödsbon

Företräder du ett dödsbo eller är dödsbodelägare? En fastighet taxerad som lantbruksenhet får inte ägas av dödsbo mer än fyra år efter det år dödsfallet inträffade. Därefter måste fastigheten arvskiftas eller säljas. Länsstyrelsen har till uppgift att se till att det följs.

Mer information finns i  Jordbruksverkets broschyrPDF

Har du frågor kontakta Annika Persson på telefon 010-225 02 61 eller annika.persson@lansstyrelsen.se

Flerägda fastigheter

Äger du en jordbruksfastighet tillsammans med två eller flera andra delägare? Då måste ni ha utsett en ställföreträdare. Ställföreträdaren svarar för den löpande förvaltningen av fastigheter och företräder ägarna utåt.

Mer information finns i Jordbruksverkets broschyrPDF

Rationaliseringsintyg

Du som äger en lantbruksfastighet och förvärvar skog kan vid beskattning få skogsavdrag enligt förmånligare regler än vid vanliga förvärv. En förutsättning är att Skatteverket betraktar förvärvet som ett så kallat rationaliseringsförvärv.           

Arrendesyn

När ett jordbruksarrende lämnas ska det göras en avräkning mellan markägare och arrendatorn. Avräkningen grundas på syn vid arrendeperiodens början och slut.

Länsstyrelsen utser arrendesynemän som genomför syn mot ersättning.
Du hittar namn på arrendesynemän härlänk till annan webbplats

Jordbruksmark ur produktion

Om du planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla detta till länsstyrelsen i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag man vill plantera.

Länsstyrelsen utreder om åtgärden kan skada natur- och kulturmiljön i området och i så fall om det finns möjlighet till fortsatt skötsel eller om åtgärden bara får ske under vissa villkor.

Kontakt