Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

Avgifter och områden

Jordförvärvsförordningen, Riksdagen Länk till annan webbplats.

Vet du vad som gäller i din kommun eller socken?

Vissa socknar är både glesbygds- och omarronderingsområde. Under rubriken Regional information hittar du mer information om kommunerna.

Tillstånd i omarronderingsområden?

 • Ansökan om förvärvstillstånd krävs alltid i omarronderingsområden.

Tillstånd i glesbygdsområden?

 • Tillstånd krävs för förvärv i glesbygd.
 • Tillstånd får vägras om fastigheten behövs för att främja sysselsättning eller bosättning i glesbygd.
 • Tillstånd krävs inte då förvärvaren varit bosatt minst 12 månader i glesbygdsområdet i den kommun där den förvärvade fastigheten finns.
 • Handläggningstid maximalt tre månader i normalfallet 3 - 6 veckor.

Utöver ansökan om förvärvstillstånd ska följande handlingar sändas in till Länsstyrelsen:

 • Förvärvshandlingen (bestyrkt kopia), till exempel köpekontrakt eller gåvobrev.
 • Fullmakt (kopia) då ombud för överlåtare/förvärvare har undertecknat förvärvshandlingen.
 • Bouppteckning (bestyrkt kopia) när dödsbo säljer.
 • När juridisk person förvärvar:
  Registreringsbevis och bolagsordning.

Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5050-5866 och märks med förvärvstillstånd och fastighet som ansökan avser.  

För utlandsbetalning gäller:
IBAN: SE2012000000012810110506
BIC:   SWIFT DABASESX
Bank: Danske Bank

Ansökan skickas till:

Länsstyrelsen Dalarna
79184 Falun
 

Handläggningstid maximalt tre månader i normalfallet 3 - 6 veckor.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

I ett omarronderingsområde, som inte samtidigt är glesbygdsområde, är det ingen avgift för fysisk person, inte heller för juridisk person som köper av juridisk person.

Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5050-5866 och märks med förvärvstillstånd samt vilken fastighet som ansökan avser.

För utlandsbetalning gäller:
IBAN: SE2012000000012810110506
BIC: SWIFT DABASESX
Bank: Danske Bank

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Regional information

Kontakta i första hand ansvarig handläggare inom respektive område. Du hittar kontakten i samband med respektive informationstext.

Avesta

Har en socken som ligger i glesbygdsområde enligt jordförvärvsförordningen.
Till glesbygdsområde hör By socken.
Till tillståndsfria områden hör övriga socknar.

Kontakt: Hans-Olov Ohlsson, 010-225 02 33
hans-olov.ohlsson@lansstyrelsen.se

Borlänge

Till omarronderingsområde hör båda socknar i kommunen, Stora Tuna och Torsång.

Kontakt: Patrik Gustafsson, 010-225 02 47
patrik.gustafsson@lansstyrelsen.se

Falun

Till glesbygdsområde hör Svartnäs och Envikens socknar.
Till omarronderingsområde hör Svärdsjö, Enviken, Bjursås och Vika socknar.
Till tillståndsfria områden hör Kristine, Aspeboda, Hosjö, Sundborn och Stora Kopparberg socknar.

Kontakt: Patrik Gustafsson, 010-225 02 47
patrik.gustafsson@lansstyrelsen.se

Gagnef

Till glesbygdsområde hör Floda socken.
Till tillståndsfria områden hör Gagnefs och Mockfjärds socknar.

Kontakt: Johan Strand, 010-225 02 66
johan.strand@lansstyrelsen.se

Hedemora

Till omarronderingsområde hör Husby socken.
Till tillståndsfria områden
hör Hedemora och Garpenberg socknar.

Kontakt: Hans-Olov Ohlsson, 010-225 02 33
hans-olov.ohlsson@lansstyrelsen.se

Leksand

Till omarronderingsområde hör Siljansnäs socken.
Till tillståndsfria områden hör Leksand, Ål och Djura socknar.

Kontakt: Marie Damberg, 010-225 02 36
marie.damberg@lansstyrelsen.se

Ludvika

Till glesbygdsområde hör Grangärde samt Säfsnäs socknar.
Till tillståndsfria områden hör Ludvika samt Grängesbergs socknar.

Kontakt: Patrik Gustafsson, 010-225 02 47
patrik.gustafsson@lansstyrelsen.se

Malung-Sälen

Till glesbygdsområde hör samtliga socknar i kommunen, Malung, Transtrand och Lima.
Till omarronderingsområde hör Malung och Lima socknar.

Kontakt: Marie Damberg, 010-225 02 36
marie.damberg@lansstyrelsen.se

Mora

Till glesbygdsområde hör Våmhus och Venjans socknar.
Till tillståndfria områden hör Mora och Solleröns socknar.

Kontakt: Hans-Olov Ohlsson, 010-225 02 33
Hans-Olov.ohlsson@lansstyrelsen.se

Orsa

Till glesbygds- och omarronderingsområde hör hela kommunen, Orsa socken.

Kontakt: Hans-Olov Ohlsson, 010-225 02 33
Hans-Olov.ohlsson@lansstyrelsen.se

Rättvik

Till omarronderingsområde hör Rättviks och Boda socknar.
Till glesbygdsområde hör Boda och Ore socknar.

Kontakt: Johan Strand, 010-225 02 66
johan.strand@lansstyrelsen.se

Smedjebacken

Till tillståndsfria områden hör samtliga socknar i kommunen, Norrbärke och Söderbärke.

Kontakt: Patrik Gustafsson, 010-225 02 47
patrik.gustafsson@lansstyrelsen.se

Säter

Till omarronderingsområde hör Säter, Stora Skedvi samt Gustafs socknar samt Säter statsregisterområde.
Till tillståndsfria områden hör Silvbergs socken.

Kontakt: Johan Strand, 010-225 02 66
johan.strand@lansstyrelsen.se

Vansbro

I glesbygdsområde ingår samtliga socknar i kommunen, Järna, Nås och Äppelbo.
I omarronderingsområde ingår Äppelbo socken.

Kontakt: Marie Damberg, 010-225 02 36
marie.damberg@lansstyrelsen.se

Älvdalen

I glesbygdsområde ingår samtliga socknar i kommunen, Älvdalen, Särna och Idre.
I omarronderingsområde ingår Älvdalens socken.

Kontakt: Hans-Olov Ohlsson, 010-225 02 33
Hans-Olov.ohlsson@lansstyrelsen.se

Socknar som är både glesbygds- och omarronderingsområden

Kartbild med Dalarnas glesbygds- och omarronderingsområden. 

Socknar som är enbart glesbygdsområde

Kartbild över socknar som är enbart glesbygdsområden. Områdena finns beskrivna i text under rubriken Glesbygdsområden.

Socknar som är enbart omarronderingsområden

Kartbild med markeringar över Dalarnas omarronderingsområden. Områdena finns beskrivna i text under rubriken Omarronderingsområden.

Följande gäller för glesbygdsområde som inte är omarronderingsområde.

Förvärvstillstånd krävs för förvärv av egendom taxerad som lantbruksenhet i glesbygdsområden enligt jordförvärvslagen(1979:230) Detta gäller ej om förvärvaren varit bosatt i glesbygdsområde i samma kommun sedan minst 12 månader.

Släktförvärv är tillståndsfria. Det gäller vid köp, byte eller gåva från dina föräldrar, far- eller morföräldrar eller från din make eller maka och inte heller om du redan äger andel i fastigheten. Förvärv från något syskon kräver däremot alltid tillstånd.

Ansökan görs på särskild blankett som ska ha inkommit till länsstyrelsen inom 3 månader efter förvärvet.
Samtidigt betalas avgift in till bankgiro 5050-5866. För ansökan om tillstånd i glesbygdsområde eller område som är både glesbygd och omarronderingsområde tas en avgift ut, som för privat/fysiska personer är 4 600 kr.

Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygdsområdet inom den kommun där egendomen är belägen.

För juridiska personer är avgiften 7 100 kr, såvida inte egendomens värde överstiger 20 miljoner kr. Avgiften är då 15 900 kr.

Ange på inbetalningskortets talong att det gäller förvärvstillstånd och vilken fastighet det berör.

För utlandsbetalning gäller:
IBAN: SE2012000000012810110506
BIC: /SWIFT DABASESX
Bank: Danske Bank

Ansökan skickas till:
Länsstyrelsen Dalarna
791 84 Falun

Ansökningsblanketten finns att hämta på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats. . 

Glesbygdsområden:

Avesta kommun, By socken
Falu kommun, Envikens socknar
Gagnefs kommun, Floda socken
Ludvika kommun, Grangärde och Säfsnäs socknar
Malung-Sälens kommun, Samtliga socknar
Mora kommun, Våmhus och Venjans socknar
Orsa kommun, Orsa socken
Rättviks kommun, Boda och Ore socknar
Vansbro kommun, samtliga socknar
Älvdalen, samtliga socknar

Vissa socknar är både glesbygds- och omarronderingsområden. I dessa fall gäller reglerna för omarronderingsområde i första hand.

Följande gäller för omarronderingsområde.

I Värmlands, Dalarnas och Västra Götalands län finns så kallade omarronderingsområden. Det är områden utpekade i jordförvärvsförordningen där fastigheterna är splittrade i så små skiften att det hindrar en rationell brukning av åker och skog.

I dessa områden kan du vägras förvärvstillstånd om, som det står i lagtexten, ”förvärvet skulle göra det svårare att genomföra rationaliseringen av ägo strukturen” (7 § andra stycket).

I de här områdena bedriver länsstyrelserna en aktiv köp- och säljverksamhet, kombinerat med markbyten, för att få ihop större skiften. Om du redan äger en fastighet i området får du däremot som regel förvärvstillstånd, ibland under förutsättning att du även går med på markbyte.

I omarronderingsområden krävs förvärvstillstånd för alla förvärv av egendom taxerad som lantbruksenhet.

Fastigheter som ligger i enbart omarronderingsområden och som inte berörs av glesbygdsregeln, tas ingen avgift ut för privat/fysiska personer.

Ligger fastigheten i både omarronderingsområde samt glesbygdsområde tas en avgift ut, som för privat/fysiska personer är 4 600kr.

Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Ansökan görs på särskild blankett som ska ha inkommit till länsstyrelsen inom 3 månader efter förvärvet. Blanketten hämtar du på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

För juridiska personer som köper av fysiska eller dödsbo betalas samtidigt en avgift in till bankgiro 5050-5866. Avgiften är då 7 100 kr såvida inte egendomens värde överstiger 20 miljoner kr, då är avgiften 15 900 kr.

Ange på inbetalningskortets talong att det gäller förvärvstillstånd samt vilken fastighet det berör.

För utlandsbetalning gäller:
IBAN: SE2012000000012810110506
BIC: SWIFT DABASESX
Bank: Danske Bank 

Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen Dalarna
791 84 Falun 

Omarronderingsområden:
Borlänge kommun Samtliga socknar
Falu kommun Svärdsjö, Envikens, Bjursås och Vika socknar
Hedemora kommun, Husby socken
Leksands kommun Siljansnäs socken
Malung-Sälens kommun Malungs och Lima socknar
Orsa kommun Orsa socken
Rättviks kommun Rättviks och Boda socknar
Säters kommun Säters, Stora Skedvi , Gustafs socknar samt Säter statsregisterområde.
Vansbro kommun Äppelbo socken
Älvdalens kommun Älvdalens socken

Följande gäller för tillståndsfria områden:          

Tillstånd krävs ej vid förvärv av egendom taxerad som lantbruksfastighet mellan fysiska personer i tillståndsfria områden.

För juridisk person som köper av fysisk person eller dödsbo måste en ansökan göras samtidigt betalas en avgift in till bankgiro 5050-5866.

Avgiften är 7 100 kronor för egendom vars värde är lägre än 20 miljoner kronor. Avgiften är 15 900 kronor för egendom vars värde är högre än 20 miljoner kronor.
Avgifterna gäller från den 1 april 2011.

Tillståndsfria områden:

Avesta kommun: Avesta, Grytnäs och Folkärna socken
Falu kommun: Falu Kristine, Aspeboda, Sundborn och Stora Kopparberg socknar
Gagnefs kommun: Gagnefs och Mockfjärds socknar
Hedemora kommun: Hedemora och Garpenberg socknar
Leksands kommun: Leksand, Djura och Åhls socknar
Ludvika kommun: Grängesberg och Ludvika socknar
Mora kommun: Mora och Sollerön socknar
Smedjebackens kommun: Norrbärke och Söderbärke socknar
Säters kommun: Silvberg socken          

Företräder du ett dödsbo eller är dödsbodelägare? En fastighet taxerad som lantbruksenhet får inte ägas av dödsbo mer än fyra år efter det år dödsfallet inträffade. Därefter måste fastigheten arvskiftas eller säljas. Länsstyrelsen har till uppgift att se till att det följs.

Regler för dödsbon, pdf Pdf, 88.2 kB.

Har du frågor kontakta Annika Persson på telefon 010-225 02 61 eller annika.persson@lansstyrelsen.se

Äger du en jordbruksfastighet tillsammans med två eller flera andra delägare? Då måste ni ha utsett en ställföreträdare. Ställföreträdaren svarar för den löpande förvaltningen av fastigheter och företräder ägarna utåt.

Regler för dödsbon, pdf Pdf, 88.2 kB.

Du som äger en lantbruksfastighet och förvärvar skog kan vid beskattning få skogsavdrag enligt förmånligare regler än vid vanliga förvärv. En förutsättning är att Skatteverket betraktar förvärvet som ett så kallat rationaliseringsförvärv.           

När ett jordbruksarrende lämnas ska det göras en avräkning mellan markägare och arrendatorn. Avräkningen grundas på syn vid arrendeperiodens början och slut.

Länsstyrelsen utser arrendesynemän som genomför syn mot ersättning.
Du hittar namn på arrendesynemän här Länk till annan webbplats.

Om du planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla detta till länsstyrelsen i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag man vill plantera.

Länsstyrelsen utreder om åtgärden kan skada natur- och kulturmiljön i området och i så fall om det finns möjlighet till fortsatt skötsel eller om åtgärden bara får ske under vissa villkor.

Kontakt

Se ovan under Dalarnas områden och kontaktpersoner

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss