Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stöd till jordbruk och landsbygd

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk och bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin. Kommuner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stöd för olika projekt eller investeringar som utvecklar landsbygden.

Stöd att söka ifrån 2023

Investeringsstöden i den strategiska planen som de heter ifrån 2023 är nu öppna att söka.

Vem kan söka på nytt i den nya sökperioden?

Har du tidigare sökt i Landsbygdsprogrammet 2014-2022, men inte fått beslut om stöd. Om du till exempel hamnat i kö och inte påbörjat din investering, då kan du söka på nytt nu i den nya stödperioden. Dock förutsätter det att den investering eller det projekt du söker för är berättigat stöd i den nya stödperioden.

Kostnader som är giltiga att ta med är endast:

  • kostnader som har faktura- och betaldatum tidigast den dagen ansökan kom in.

Parallell handläggning under 2023

Inneliggande ansökningar i Landsbygdsprogrammet flyttas inte över till den nya stödperioden, men vi kommer fortsätta att handlägga ansökningar under 2023, i Landsbygdsprogrammet så långt pengarna räcker. Samtidigt handlägger vi ärenden i den nya stödperioden, vilket betyder att det blir parallell handläggning av ärenden under 2023.

Inriktning på nya stöd - lantbruk

De stöd som kan sökas nu från 2023 är främst är inriktade på lantbruk eller att endast lantbruk kan söka dem. Flera av de stöd som funnits tidigare har inte fått någon direkt ersättare 2023, exempelvis stödet ”nya jobb på landsbygden”. Vissa stöd går under 2023 över till Region Dalarna, bland annat stödet till kommersiell service, även om det kan sökas på Länsstyrelsen under hela 2023 tills pengarna hos oss är slut.

Förädlingsstödet under förändring

Förädlingsstödet kommer i dess nuvarande form, det vill säga enligt regelverket för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 finnas kvar och vara möjligt att söka i alla fall under första halvan av 2023. Därefter kommer ett nytt förädlingsstöd i den strategiska planen.

Investeringar eller projekt som inte kommer att genomföras

Vi vill även uppmana dig som har beslut om stöd men som av olika anledningar inte kommer genomföra din investering eller projekt att återta din ansökan, eller kontakta oss för att avskriva ditt beviljade stöd.

Det kan skapa möjlighet för någon annan i vårt län att genomföra sin investering.

Hör av er vid frågor och om ni vill ha mer information om de nya stöden.

Information stöd 2023-2027:
Investeringsstod för jordbruk trädgård och rennäring hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Startstöd:
Nystartade företag och unga jordbrukare startstöd hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Stöd för våtmarker, vattenvård, kalkfilterdiken och bevattningsdammar:
Stöd för våtmarker, vattenvård, kalkfilterdiken och bevattningsdammar hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga bevattningsdammar för att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken för att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

Utlysning öppen 1 april - 30 september 2023.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker i odlingslandskapet. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur.

Startstöd 2023-2027

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Stödet ska göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet.

Stöd för samarbeten 2023-2027

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

Utbetalning av stöd du sökt 2015-2022

Här hittar du information om hur du ansöker om utbetalning för projekt- och investeringsstöd du sökt inom Landsbygdsprogrammet åren 2015-2022.

Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Kontakt