Höga flöden i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kompetensutveckling och rådgivning

Länsstyrelsen anordnar enskild rådgivning och olika utbildningsaktiviteter inom flera olika områden. Du hittar mer information om varje
område genom att klicka på länkarna nedan.

Ekologisk produktion

Projektet ska bidra till att bland annat det nationella miljömålet om 30 procent ekologisk areal uppnås. Projektet görs i samarbete med Gävleborgs länsstyrelse.

Information om ekologisk produktion

Greppa näringen

Lantbrukare erbjuds miljörådgivning i form av kurser, hjälp med växtnäringsbalanser och rådgivning inom Greppa näringen.

Information om Greppa näringen

Ett rikt odlingslandskap

Vill du ha råd om skötsel eller restaurering av dina marker? Du kan till exempel få råd om restaurering av naturbetesmarker, vad det finns för natur- och kulturvärden på din gård eller fäbod och lämplig skötsel av den.

Ett rikt odlingslandskap

Nya jobb inom livsmedelskedjan

För ökad tillväxt och fler arbetstillfällen på landsbygden inom andra områden än jordbruk. Ett stöd för dig som vill utveckla ditt förädlingsföretag kommer kurser, studiebesök och rådgivning att erbjudas.

Nya jobb inom livsmedelskedjan

Kommersiell rådgivning till lanthandlare

Genom kompetensutveckling med individuellt fokus ska vi stärka lanthandlare som utför kommersiell service på landsbygd, för att på så sätt upprätthålla och utveckla servicen för boende och företag.

Information om kommersiell rådgivning till lanthandlare

Skötsel av ängs- och betesmarker

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att öka kunskapen om skötsel av ängs- och betesmarker i områden där betesmarker och slåtterängar växer igen som följd av ett minskat antal betande djur eller bristande kunskap om hävdens värde för biologisk mångfald och det öppna kulturlandskapet.

Skötsel av ängs- och betesmarker

Trädgård som resurs

För dig som vill utveckla ditt besöksföretag och öka värdet på din servering kommer genom kurser och studiebesök att lära dig odla egna grönsaker, bär och frukt samt hur grödorna används och tillreds.

Information om trädgård som resurs

Information om planerade utbildningsaktiviteter finns i vår kalender och i vår landsbygdstidning Landsbygdsnytt.

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Landsbygdsnytt

Logga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Aktiviteterna finansieras inom landsbygdsprogrammet med medel från Sverige och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt

Wilhelm Kyrk

Kommersiell rådgivning till lanthandlare

Sarah Lagerberg

Projektledare

Kristina Homman

Projektledare Greppa näringen och ekologisk produktion

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss