Ekologisk produktion

Länsstyrelsen Dalarna driver under perioden 2016-2022 kompetensutvecklings- och rådgivningsprojekt med syfte att öka den ekologiska produktionen i länet.

Projektet ska bidra till att bland annat det nationella miljömålet om 30 procent ekologisk areal uppnås. Projektet görs i samarbete med Gävleborgs länsstyrelse.

Projektet är framför allt riktat till dig som går i omläggningstankar men även du som är etablerad ekoproducent har möjlighet till kompetensutveckling genom projektet om behov finns för att lösa något angeläget problem i produktionen. Möjligheten till kompetensutveckling gäller både lantbruks- och trädgårdsföretag.

Rådgivning

Länsstyrelsen Dalarna har upphandlat rådgivning inom ekologisk produktion som finansieras av EU och svenska staten via Landsbygdsprogrammet 2016-2022.

För kostnadsfri omläggningsrådgivning och rådgivning för att lösa specifika problem i din ekologiska produktion kan du vända dig Kristina Homman för att få kontakt med våra rådgivare inom:

  • Ekologisk mjölk -och köttproduktion
  • Ekologisk får- och getproduktion, rådgivare saknas.
    Ny upphandling av rådgivare planeras till våren 2023
  • Ekologisk växtodling
  • Ekologisk potatisproduktion
  • Ekologisk trädgårdsproduktion

Aktuella kurser som ordnas finns annonserade i kalendern på Länsstyrelsen webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt. Anmälan görs genom kalendern på Länsstyrelsens webb.

Kalendern

Mer information  

Information om ekologisk odling Länk till annan webbplats.

Certifierad ekologisk produktion Länk till annan webbplats.

KRAV Länk till annan webbplats., miljömärkning för ekologisk mat

SMAK Länk till annan webbplats., certifiering inom lantbruk, trädgård och livsmedelsverksamhet

Kiwa Länk till annan webbplats., besiktning, provning och certifiering               

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss