Skyfallsliknande regn i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stärkt djurvälfärd i Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna driver ett projekt för att öka djurvälfärden i länet. Det är ett kompetensutvecklingsprojekt och innehåller bland annat olika typer av kurser, fältbesök och informationsspridning. Insatserna riktar sig främst till lantbrukare i länet. Projektet pågår mellan åren 2023–2026 och finansieras av EU-medel från Strategiska planen.

Inom projektet planeras kompetensutveckling och aktiviteter om olika aspekter av djurvälfärd bland annat:

  • lamningskurser
  • hullbedömning
  • parasitbekämpning
  • förebyggande av stereotypa beteenden
  • betesstrategier kopplat till djurvälfärd
  • fårklippningskurser
  • säker djurhantering
  • kunskap om förebyggande djurskyddsarbete på gården
  • förberedelser inför och under djurskyddskontroll.

Kursernas innehåll har planerats med inspel från intresseorganisationer så som LRF, branschorganisationer för de olika djurslagen samt i samråd med djurskyddshandläggarna vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Målet för projektet är att genomföra kompetensutveckling i form av kurser och andra insatser som har potential att bidra till ökad djurvälfärd i Dalarnas län.

EU-flagga med texten Medfinansieras av Europeiska unionen. 

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss