Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, registrerade trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 68 miljoner för fördelning.

Regionala prioriteringar

De organisationer som inte tidigare beviljats statsbidrag från länsstyrelsen kommer att prioriteras. Ansökningar med en tydlig barnkonsekvensanalys kommer att prioriteras.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
 • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Utlysning år 2024

Årets utlysning är nu öppen och länsstyrelsen tar emot ansökningar från kommuner i Uppsala län. Sista ansökningsdatum är 31 mars 2024. Länsstyrelsen har i årets utlysning 2 035 000 kr att fördela i länet. Medel kan primärt sökas och beviljas för insatser som utförs under 2024 och 2025.

Länsstyrelsen fattar beslut och meddelar sökande den 13 juni 2024.

Stöd vid ansökan

Länsstyrelsen ordnar också digitalt informationsmöte om utlysningen av statsbidrag den 27 februari kl. 13.00.-15.00.

Anmälan till utlysningsmöte om statsbidrag till integration för TIA, §37 och §37a

Länsstyrelsen har gärna en dialog med dig som är intresserad av att söka statsbidrag. Kontakta ansvarig handläggare för att boka tid för att bolla dina projektidéer:

TIA: Samron Dawit 010-22 33 30, samron.dawit@lansstyrelsen.se

Det finns också möjlighet att få praktisk hjälp med sin ansökan vid länsstyrelsen skrivstuga den 15 mars kl. 9.00-12.00.

Anmälan till skrivarstugan

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

För att underlätta ansökan och visualisera ansökningsformuläret kan nedanstående stöddokument användas.

Stöddokument för ansökan - TIA Ideell organisation och trossamfund Pdf, 248.1 kB.

Stöddokument för ansökan - TIA Kommun Pdf, 273 kB.

I ansökan kommer du behöva bifoga dessa dokument:

 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Bokslut inklusive verksamhetsberättelse med tillhörande revisionsberättelse
 • Bekräftelse firmatecknare – signering av ansökan (integrerat genom e-tjänsten)
 • Vid samverkan, bifoga samverkansintyg (integrerat genom e-tjänsten)
 • Möjlighet att bifoga aktivitetsplan Länk till annan webbplats. finns.

Använd gärna vår mall för aktivitetsplan (pdf) Pdf, 174 kB, öppnas i nytt fönster..
Vid ansökningar som gäller flera län ska en separat budget för verksamheten i varje enskilt län göras i vår budgetmall (word). Word, 36.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Insatserna ska ha ett jämställdhetsperspektiv

Det är viktigt att er ansökan har ett jämställdhetsperspektiv för att den ska bli beviljad medel. Jämställdhetsperspektivet ska finnas i alla insatser och behöver löpa som en röd tråd genom ansökan. Vårt stöddokument för jämställdhet är framtagen som ett stöd som hjälper er att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.

Stöddokument för jämställdhet inför en projektansökan Pdf, 115.3 kB, öppnas i nytt fönster.

I sammanställningen Tidiga insatser för asylsökande i Uppsala län Pdf, 979.1 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om de insatser som är aktuella just nu. Broschyren uppdateras kontinuerligt i samband med att nya insatser finansierade av länsstyrelsen startar.

Nedan listas de insatser som beviljats medel under 2017-2023 (organisation, insats och summa).

Bidrag som beviljats 2023

 • Teater Aros: Teater för oss 2024, 229 813 kr
 • Röda korset: Sommaraktiviteter 2023, 139 200 kr
 • Nybyvision: Hållbar integration, 657 202 kr
 • Svandammens Musikförening: Genom Musik får man en Röst, 417 618 kr
 • Studiefrämjandet Uppsala Västmanland: Emotionellt Stöd Hälsa 2023, 500 000 kr

Bidrag som beviljats 2022

 • SIU: Radio för asylsökande, 403 000 kr
 • Teater Aros: Teater för oss 2, 706 571 kr
 • Svandammens musikskola: Genom musik får man en röst, 305 517 kr
 • Uppsala kommun: samordnad samhällsinformation, 499 750 kr
 • Nybyvision: Integration från dag 1, 643 577 kr
 • RF-SISU: Lär dig svenska, 300 000 kr

Bidrag som beviljats omgång 2, 2021

 • Nybyvision: Samhälle och hälsa 2022, 74 225 kr
 • Teater Aros: Teater för oss Enköping!, 345 780 kr
 • Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar (SIU), 355 000 kr

Bidrag som beviljats omgång 1, 2021

 • Företagarna i Heby kommun: Personligt ledarskap, Arbetsmarknad och Företagandeprogram, 139.00 kr
 • Nybyvision: Asyl 5, 755.634 kr
 • Teater Aros: Teater för oss!, 257.912 kr
 • Svandammens musikförening: Genom musik får man en röst, 343.814 kr
 • KRIK: mötesplats KRIK, 104.814 kr

Bidrag som beviljats omgång 1, 2020

 • Teater Aros: Teater för oss, 190 084 kr
 • NybyVision: Asyl 4, 750 000 kr
 • Svandammens Musikförening i Uppsala: Genom musik får man en röst, 308 253 kr
 • RFSU Uppsala: spridning av filmmaterialet UPOS, 170 621 kr
 • KRIK: Mötesplats KRIK, 205 000 kr
 • Studieförbundet Vuxenskolan, 268 500 kr

Bidrag som beviljats omgång 2, 2019

 • Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala: Dator för asylsökande mm, 225 000 kr
 • Teater Aros: Teater för oss, 47 399 kr
 • NybyVision: NybyVision Stöd och Hälsa 2020, 360 000 kr
 • Svandammens Musikförening i Uppsala: Genom musik får man en röst, 237 652 kr
 • RFSU Uppsala: spridning av filmmaterialet UPOS, 271 394 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala Newcomers, 201 300 kr

Bidrag som beviljats omgång 1, 2019

 • Företagarna Heby kommun: introduktion om svensk arbetsmarknad och svenskt företagande 170 000 kr
 • Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län: Café Svea, 530 625 kr
 • Ingenjörer utan gränser: Engineer to Engineer, 71 000 kr
 • Svandammens Musikförening i Uppsala: Genom musik får man en röst 316 641 kr
 • Kristen idrottskontakt: Mötesplats KRIK 265 500
 • Rädda Barnen Älvkarleby: 18 + verksamhet, 90 000 kr
 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Lätt lekande svenska med föräldrakursen Älskade Barn, 118 348 kr
 • Nyby Vision: Nyby Vision Asyl 3, 697 112 kr
 • Rädda Barnen Hållnås-Österlövsta: Tierps kommun 18+, 78 000 kr

Bidrag som beviljats omgång 2, 2018

 • RFSU Uppsala: Spridning av filmmaterialet Upplysning på olika språk (UPOS) och metodmaterialet Sexualundervisning på lättare svenska, 161 590 kr
 • Svandammens Musikförening i Uppsala: Genom musik får man en röst, 264 588 kr
 • Fjällorna: Fiske för asylsökande, 97 500 kr
 • NybyVision: NybyVision Stöd och hälsa, 359 900 kr
 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Vardagssvenska djupdykning HBTQ, 79 190 kr
 • TRIS (Tjejers rätt i samhället): Livscirkelprogrammet – en väg in i samhället!, 495 000 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala Newcomers, 252 785 kr

Bidrag som beviljats omgång 1, 2018

 • Fjällorna: Fiske för asylsökande, 85 000 kr
 • Rädda barnen Uppsala Distrikt grupp Älvkarleby: 18+gruppen Älvkarleby, 76 000 kr
 • Studieförbundet Bilda Öst: Sommarskola för ensamkommande och asylsökande över 18 år, 150 000 kr
 • NybyVision: NybyVision - Asyl, 661 600 kr
 • KRIK: Mötesplats KRIK, 150 000 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala, 199 920 kr
 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Vardagssvenska djupdykning, 228 000 kr
 • Studieförbundet Vuxenskolan: Café Svea, 646 000 kr

Bidrag som beviljats omgång 2, 2017

 • Nyby Vision: Familjestöd och psykosocialt stöd till asylsökande, 328 000 kr
 • Företagarna Heby: Introduktion om svensk arbetsmarknad och svenskt företagande, 269 624 kr
 • Uppsala rödakorsetkrets: Fredagsmys (Tematiska samtalsgrupper på fredagskvällar), 245 516 kr
 • Equmeniakyrkan: Mötesplats för asylsökande i region Stockholm, 182 500 kr

Bidrag som beviljats omgång 1, 2017

 • Studiefrämjandet Uppsalaregionen: Älskade Barn och Svenska i Naturen, 200 000 kr
 • NybyVision: NybyVision - Asyl! Uppsala, 503 000 kr
 • Teater Aros: Teater för oss!, 297 723 kr
 • RFSL Uppsala: RFSL Uppsala, 170 320 kr
 • ABF i Uppsala län: Folkbildning för asylsökande, 396 957 kr
 • Ingenjörer utan gränser Uppsala: Engineer 2 engineer, 89 000 kr
 • Rädda barnen Uppsala Distrikt grupp Älvkarleby: Mötesplatsen i Marma, 65 000 kr
 • Studieförbundet Bilda Öst: Familjegemenskap, 128 000 kr

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss