Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Val till riksdag, kommun, region, EU och sametinget

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Valorganisationen 2024

Länsstyrelsens rösträkningsorganisation under den slutliga räkningen av Europaparlamentsvalet 2024.

Fastställda protokoll över de allmänna valen i Uppsala län år 2022

Fastställt protokoll över val till Europaparlamentet 2024

Länsstyrelsens valorganisation

Kontakt:

Tel: 010-223 34 60

E-post: val.uppsala@lansstyrelsen.se

Sverige har ett robust valssystem

Se filmen om hur det svenska valsystemet är konstruerat

Sverige har ett rättssäkert och robust valsystem. Det är decentraliserat, manuellt och transparent. Det gör det svårt att påverka valresultatet utifrån.
  • Decentraliserat – röstningen sker lokalt över hela landet.
  • Manuellt – alla röster räknas manuellt och kontrollräknas minst två gånger.
  • Transparent – röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla valsedlar sparas tills nästkommande val vunnit laga kraft.

Var ändå uppmärksam på att olika krafter kan försöka påverka dig före valet. Länsstyrelserna samverkar för att säkerställa att Val 2022 genomförs säkert och öppet.

  • Var källkritisk till det du läser, ser och hör. Vem står bakom nyheten? I vems intresse sprids den?
  • Tänk på din IT-säkerhet. Var uppmärksam på försök att kapa konton i sociala medier och liknande.

Resultatet av den rösträkning som sker i varje vallokal efter det att röstmottagningen avslutats är preliminärt. Den slutliga rösträkningen sker hos länsstyrelsen. Det är först efter den slutliga rösträkningen som valresultatet kan fastställas. Val.se uppdateras löpande efterhand som länsstyrelsen registrerar in – valresultatet är färdigt när det är beslutat och klart.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Antal röstberättigade den 2024-05-10 och kandidaturer inför Europaparlamentsvalet 2024

Rådata och statistik

Här hittar du statistik och datamängder inför och efter valet till Europaparlamentet 2024 Länk till annan webbplats.

 

Antal röstberättigade den 2022-03-01 och kandidaturer inför val 2022

Här hittar du statistik och datamängder inför valet 2022 på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Röstberättigade 2022-03-01 Länk till annan webbplats.

Kandidater och valsedlar i Uppsala län

När du klickat på någon av länkarna nedan, välj därefter "Öppna allt" för att få en överblick över vilka partier som ställer upp i valet.

Kandidater och valsedlar - Val till riksdagen - Uppsala län Länk till annan webbplats.

Kandidater och valsedlar - Val till regionfullmäktige - Uppsala Länk till annan webbplats.

Kandidater och valsedlar - Val till kommunfullmäktige - Enköping Länk till annan webbplats.

Kandidater och valsedlar - Val till kommunfullmäktige - Heby Länk till annan webbplats.

Kandidater och valsedlar - Val till kommunfullmäktige - Håbo Länk till annan webbplats.

Kandidater och valsedlar - Val till kommunfullmäktige - Knivsta Länk till annan webbplats.

Kandidater och valsedlar - Val till kommunfullmäktige - Tierp Länk till annan webbplats.

Kandidater och valsedlar - Val till kommunfullmäktige - Uppsala Länk till annan webbplats.

Kandidater och valsedlar - Val till kommunfullmäktige - Älvkarleby Länk till annan webbplats.

Kandidater och valsedlar - Val till kommunfullmäktige - Östhammar Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen räknar alla röster/valsedlar efter valet

Efter valet räknar länsstyrelsen samtliga röster/valsedlar i alla valen. Länsstyrelsens personal inklusive de som anmält intresse av att räkna röster (räknare), räknar och dokumenterar bedömningen av valsedlarna.

Vad händer på länsstyrelsen efter valdagen?

Länsstyrelsens arbete med valen är att under valdagen vara stöd till kommunernas valnämnder. Under kvällen, efter att valet avslutats kl. 20.00, eller under EU-valet kl. 21.00, tar länsstyrelsen emot samtliga valsedlar från Uppsala kommuns valnämnd. Under måndagen tar länsstyrelsen emot valsedlar från de övriga kommunerna i länet.

Länsstyrelsen börjar räkna alla valsedlar

Klockan 10.00 dagen efter valdagen börjar länsstyrelsen att räkna alla valsedlar som har lämnats i valet i länet. Vi tittar extra noga på de valsedlar som i vallokalen blivit underkända, och bedömer om de valsedlarna ska godkännas. På samma sätt tittar vi också på de valsedlar som blivit godkända, om de av någon anledning ska underkännas.

Onsdagen efter valdagen börjar valnämnderna den preliminära rösträkningen av de förtidsröster som inte kunde granskas på valdagen. Dessa valsedlar lämnas sedan över till länsstyrelsen under eftermiddagen samma dag. Även dessa valsedlar räknas och läggs till valresultatet.

Under valnatten får du endast reda på hur många röster varje parti fått i valet. Det är först när länsstyrelsen börjar räkna rösterna, som du får reda på hur många personröster (kryss) som varje person får som står på valsedlarna. Som väljare har du möjlighet att kryssa någon person som du föredrar på valsedeln.

Var kan du se det slutliga valresultatet?

Länsstyrelsens räkning av rösterna publiceras av Valmyndigheten Länk till annan webbplats., och du kan följa vår räkning i realtid, då webben uppdateras ofta. Du är förstås mer än välkommen att besöka oss och följa vår räkning av valsedlar, då den är offentlig för alla som vill titta och fråga om hur räkningen går till. Länsstyrelsens slutliga räkning äger rum på Ekonomikum i Uppsala, Kyrkogårdsgatan 10.

Hur länge räknar länsstyrelsen?

Vi kommer att räkna de röster som avlämnats i det allmänna valen i ungefär två veckor efter valdagen. Under EU-valet räknar vi i ungefär 3-4 dagar efter valdagen.

Fastställer valresultatet

Valmyndigheten fastställer valresultatet och utser ledamöter och ersättare till riksdagen och till Europaparlamentet. Länsstyrelsen fastställer valresultatet och utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige i länet.

Information på webben och twitter

Vi kommer i mån av tid och möjlighet att publicera information om hur den slutliga räkningen fortskrider på bland annat vår webbplats, Facebook Länk till annan webbplats. och Instagram Länk till annan webbplats..

Offentligt

Röstmottagningen, rösträkningen i vallokalen och den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det innebär att allmänheten har rätt att närvara och se vad som händer och på så sätt kontrollera att allt går rätt till.

Många sätt att göra fel vid röstning...

Vårt valsystem gör det möjligt att personrösta genom att sätta kryss för den kandidat vi helst vill stödja. Det är också möjligt att använda andra valsedlar än de förtryckta, till exempel genom att ta en blank och skriva dit ett partinamn. Det är till och med tillåtet att ta ett partis valsedel, stryka över partinamnet och skriva dit ett annat partis namn – så länge det inte råder några tvivel om vad den röstande avser kommer rösten att godkännas.

Men ibland blir det fel, och rösten kanske måste underkännas. Här är några de vanligaste felen:

Blank röst (att rösta blankt)

Rösten blir ogiltig för den saknar partibeteckning. För att en röst ska räknas som giltig måste den uppta en partibeteckning och partibeteckningen ska ha anmälts som deltagade i val.

Kryssa flera personer

Leder till att rösten går till partiet, men inte till någon av de kryssade kandidaterna. Bara ett kryss är tillåtet. Rösten blir inte ogiltig.

Otydligt kryss/markering

Det behöver inte vara ett "kryss", men måste vara en tydlig markering. Om krysset (eller markeringen) vid personval hamnar mellan två rutor, eller utanför rutorna, räknas inte krysset/markeringen (eftersom det blir otydligt vem som är kryssad/markerad). Rösten är ändå giltig. Rösten räknas enbart till partiet.

Tillskrivna namn

De flesta partier har föranmält sina kandidater enligt en särskild ordning, gäller både partier som anmält kandidater och de partier som inte anmält kandidater, så kallade samtycken. Om du skriver namnet på en av de anmälda/samtyckta kandidaterna har du personröstat på den kandidaten, men du måste alltid skriva namnet på partiet, annars blir rösten ogiltig.

Otydligt partinamn

Den som själv skriver ett partinamn på en tom (blank) valsedel behöver vara tydlig med partinamnet. Däremot går det att använda vedertagna förkortningar. För att en röst ska räknas som giltig måste partinamnet vara anmält 30 dagar före valet. En valsedel med ett partinamn som är stavat fel blir inte ogiltig, om det framgår med tydlighet vilket parti väljaren vill rösta på.

Flera valsedlar i samma kuvert

Två eller fler valsedlar för samma parti i samma kuvert räknas som en röst på partiet vid den slutliga räkningen av valet. Två eller flera valsedlar för olika partier i samma valkuvert gör rösten ogiltig.

Namn på personer

Den röst som istället för partinamn enbart innehåller namnet på en person inom partiet, exempelvis Kristersson eller Andersson, blir ogiltig (eftersom den saknar partibeteckning eller är en partibeteckning som inte anmält deltagade i val). En partibeteckning måsta alltid finnas på valsedeln för att den ska bli giltig. För att en person ska bli vald, måste personen samtycka till att ställa upp för partiet (lämnat in en förklaring/samtycke till Länsstyrelsen senast fredagen före valdagen vid de allmänna valen, och val till Europaparlamentet till Valmyndigheten).

Valdistrikt i länet sedan 2022

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Kontakt

Valfunktionen på Länsstyrelsen i Uppsala län

Telefon: 010-223 34 60

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss