ANDTS

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har också ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol och tobak.

ANDT-frågorna är tydligt sammankopplade med övriga sociala hållbarhetsfrågor såsom föräldrastöd, brottsförebyggande frågor, psykisk hälsa/ohälsa, cancerprevention, problematiskt spel om pengar, jämställdhet och våld i nära relation. Styrgrupp för frågorna är länets Råd för Social hållbarhet där landshövding Göran Enander är ordförande.

Det finns också ett nätverk för samverkan i de förebyggande frågorna där Region Uppsala, polisen, Uppsala universitet och länets kommuner har representanter.

Kontaktuppgifter till länets ANDT-samordnare, Anna Haid, finns längst ner på sidan.

ANDTS-förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och information till kommuner.

Tillsyn inom alkohol och tobak

Kommunerna i länet kan få råd och information från Länsstyrelsen i frågor som rör alkohol och tobak. Länsstyrelserna har också ett regionalt tillsynsansvar. Kommunerna ansvarar för tillstånd och tillsyn över verksamheter.

Spel om pengar

Kommuner, landsting och regioner ska arbeta för att förebygga spelmissbruk. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Länsstyrelsen stödjer aktörerna i arbetet.

Kommande händelser

Juli 2021
ti on to fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juli 2021
ti on to fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 • 16 sep 2021
  klocka 09.00

  Hur kan en kommun arbeta kommunövergripande med våldsprevention


  Länsstyrelsen bjuder in till en heldag med fokus på våldsprevention med fokus på barn och unga och hur en kommun kan påbörja ett våldsförebyggande arbete med en hela kommunen-ansats. Vad finns det för vinster med att arbeta kommunövergripande, vilka är utmaningarna och hur kan vi samverka i arbetet.
 • 28 sep 2021
  klocka 09.00

  Att stödja föräldrar till barn och unga som begår brott eller är brottsutsatta


  Temahalvdag om hur vi stärker föräldraskapet kring de barn och unga som är utsatta för brott eller har begått brott. Föräldrars roll i det förebyggande arbetet.
 • 30 sep 2021
  klocka 08.45

  Hur bygga upp och utveckla det lokala brotts- och ANDTS-förebyggande arbetet i s...


  Länsstyrelsen bjuder i nära samverkan med Brottsförebyggande rådet in till en dag för kunskap och erfarenhetsutbyte med fokus på hur bygga upp och utveckla ett strukturerat lägesbildsarbete. Denna kunskapsdag är också en workshop.
 • 08 okt 2021
  klocka 09.00

  Forskarna på slottet


  Länsstyrelsen välkomnar dig till Uppsala slott för att under en förmiddag ta del av fyra teman med koppling till rådet för social hållbarhets prioriterade område Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden och grupper.
Det finns inga flera kurser att visa inom Spel och sport

Kontakt