Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Pågående utlysningar

Ansökningsperioden för 2022 är nu öppen. Länsstyrelsen kan fördela 1 346 000 kronor i årets utlysning. Sista ansökningsdag är 25 augusti 2022. Ansökan sker via e-tjänsten nedan.

Ansökan

I årets utlysning skall ansökan göras via länsstyrelsens e-tjänst. Syftet med e-tjänsten är att effektivisera och digitalisera handläggningen, samt säkerställa fullständiga ansökningar.

Sökande som använder Länsstyrelsens e-tjänst loggar in med personlig e-legitimation. När användaren väljer att spara sin ansökan aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan användaren själv se sina formulär – men inte länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar. Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan. Inskickad ansökan sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

Två bilagor till ansökan finns integrerade genom länkar i e-tjänstens startsida. Det gäller dels det obligatoriska intyget för firmatecknare i kommun. Där finns dels också intyget som ska fyllas i av en eventuell samverkanspart, som ska ta del av medlen.

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Vårt stöddokument för jämställdhet är framtagen som ett stöd som hjälper er att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.

Stöddokument för jämställdhet för sökande Pdf, 125.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd vid ansökan

Länsstyrelsen har gärna en dialog med dig som är intresserad av att söka statsbidrag. Den 24 februari anordnar länsstyrelsen ett särskilt utlysningsmöte där vanliga frågor om statsbidraget kommer lyftas samt möjlighet att ställa frågor. Klicka på länken för att anmäla dig till mötet.

Informationsmöte statsbidrag

Det går också bra att boka in en individuell mötestid för att bolla projektidéer. Mejla länsstyrelsen för att boka in en tid, kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.


För att underlätta ansökan rekommenderas att först skriva texten i stöddokumentet och därefter klistra in texten i e-tjänsten.

Ansökan §37-medel med vägledning och stöd e-tjänst Word, 58.9 kB, öppnas i nytt fönster. (stöddokument)

Tips!

Det finns ett stöd för att underlätta att fylla i ansökan om
§ 37-, och § 37a-medel. Handledningen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län, men kan med fördel även användas av sökande i Uppsala län.

De sista sidorna i handledningen är regionalt för Stockholms län, och inte Uppsala län.
Beviljade insatser i Uppsala län

Beviljade insatser 2021

Länsstyrelsen har under 2021 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Håbo kommun tillsammans med Heby och Östhammars kommun och Studieförbundet Vuxenskolan: TESS - Tidiga Etableringsinsatser i Samverkan i Uppsala län, 830 681 kr.
 • Uppsala kommun: Kommunikativ svenska inom praktisk verksamhet, 756 105 kr.

Beviljade insatser 2020

Länsstyrelsen har under 2020 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Uppsala kommun: Boendematchning, 800 000 kr
 • Uppsala kommun: Mötesplats Uppsala, 673 000 kr.
 • Uppsala kommun: Vardagsekonomi och digitalt stöd - för ökad kunskap och tillgänglighet i Gränby/Kvarngärdet, 677 435 kr
 • Knivsta kommun: Dragkraft, 673 375 kr

Beviljade insatser 2019

Länsstyrelsen har under 2019 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Heby kommun: Kvinnor i fokus, 335 000 kr.
 • Uppsala kommun: Mötesplats i Uppsala, 1 715 000 kr.

Beviljade insatser 2018

Länsstyrelsen har under 2018 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Uppsala kommun: Bostadscoach, 1 603 100 kr
 • Älvkarleby kommun: Anthea – ett projekt för nyanlända kvinnor utanför arbetsmarknaden, 2 060 000 kr

Beviljade insatser 2017

Den 25 oktober 2017 fattade Länsstyrelsen i Uppsala län beslut om fördelning av §37-medel. I Uppsala län beviljades följande insatser:

 • Heby kommun: Integration genom kultur (110 000 kr)
 • Heby kommun: Bostadsacceleratorn – Hebymodellen för bostadsintegration genom den lilla kommunens konkurrensfördelar – närhet och flexibilitet (672 000 kr)

Kontakt