Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Särskild nationell utlysning 2024

Under 2024 anordnar Länsstyrelsen en särskild nationell utlysning med anledning av utmaningarna att behålla beredskap och kapacitet även vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Den nationella utlysningen omfattar totalt 3 miljoner kronor och kan finansiera:

 • insatser för samverkan
 • utveckling av insatser
 • spridning av insatser
 • metoder för att behålla kapacitet och beredskap vid lågt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om bidraget under perioden 1 mars–20 juni 2024.

Bidraget kan bara användas till insatser som uppfyller något av följande krav:

 • Insatsen genomförs i samverkan mellan kommuner/kommunalförbund i minst två län.
 • Insatsen är av länsöverskridande/nationell karaktär.
 • Resultatet av insatsen involverar kommuner i minst två län.

Insatser som får bidrag kan påbörjas som tidigast den 20 september 2024. Bidrag beviljas i första hand för insatser som genomförs 2024 och 2025. Senare insatser för år 2026 kan beviljas om bedömningen är att insatsen är särskilt angelägen.

Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i Jönköpings län genom e-tjänsten:

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända Länk till annan webbplats.

Vägledning för ansökan av nationell utlysning av § 37-medel 2024 Pdf, 239.1 kB.

Vi rekommenderar att du kontaktar Länsstyrelsen i Jönköpings län för dialog och ytterligare information om utlysningen.

Kontaktperson

Ola Olsson

Samordnare Statsbidragshantering, Länsstyrelsen i Jönköpings län

E-post: ola.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 64 62

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning.

Regionala prioriteringar

De kommuner som inte tidigare beviljats statsbidrag från länsstyrelsen kommer att prioriteras. De kommuner som söker statsbidrag i samverkan med andra kommuner kommer att prioriteras. Ansökningar med en tydlig barnkonsekvensanalys kommer att prioriteras.

Vem kan söka bidrag?

Ersättning får lämnas till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan också omfattas av insatserna.

Pågående utlysningar

Årets utlysning är nu öppen och länsstyrelsen tar emot ansökningar från kommuner i Uppsala län. Sista ansökningsdatum är 31 augusti 2024. Länsstyrelsen har i årets utlysning 1 241 000 kr att fördela i länet. Medel kan primärt sökas och beviljas för insatser som utförs under 2024 och 2025.

Ansökan och beslut

Ansökan kan endast göras av en kommun och ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Länsstyrelsen fattar beslut och meddelar sökande den 17 oktober 2024.

Stöd vid ansökan

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Vårt stöddokument för jämställdhet är framtagen som ett stöd som hjälper er att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.

Stöddokument för jämställdhet för sökande Pdf, 125.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen ordnar också digitalt informationsmöte om utlysningen av statsbidrag den 27 februari kl. 13.00-15.00.

Anmälan till utlysningsmöte om statsbidrag till integration för TIA, §37 och §37a

Länsstyrelsen har gärna en dialog med dig som är intresserad av att söka statsbidrag. Kontakta ansvarig handläggare för att boka tid för att bolla dina projektidéer:

Det finns också möjlighet att få praktisk hjälp med sin ansökan vid länsstyrelsen skrivstuga den 15 mars kl. 9.00.-12.00.

Anmälan till skrivarstugan

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.


Ansökan om finansiering av §37 insatser via Länsstyrelsen skall inkomma vi Länsstyrelsernas e-tjänster. I dokumentet nedan ”Ansökan §37-medel med vägledning och stöd e-tjänst” beskrivs alla frågor i ansökningsformuläret och syftar till att fungera som ett underlag vid planering av ansökan för sökande organisation.

Ansökan §37-medel med vägledning och stöd e-tjänst Pdf, 233 kB, öppnas i nytt fönster. (stöddokument)

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Beviljade insatser i Uppsala län

Länsstyrelsen har under 2023 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Uppsala kommun: Förebyggande insatser i samarbete med Samhällsorientering, 736 000 kr.

Länsstyrelsen har under 2022 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Håbo kommun tillsammans med civilsamhällets föreningar i integrationsnätverket: Lots/Servicekontor, 810 700 kr.
 • Uppsala kommun – Ratta rätt - en förberedande trafikutbildning, 867 400 kr.
 • Älvkarleby kommun: Föräldraskap i Sverige, 439 524 kr.

Länsstyrelsen har under 2021 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Håbo kommun tillsammans med Heby och Östhammars kommun och Studieförbundet Vuxenskolan: TESS - Tidiga Etableringsinsatser i Samverkan i Uppsala län, 830 681 kr.
 • Uppsala kommun: Kommunikativ svenska inom praktisk verksamhet, 756 105 kr.

Länsstyrelsen har under 2020 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Uppsala kommun: Boendematchning, 800 000 kr
 • Uppsala kommun: Mötesplats Uppsala, 673 000 kr.
 • Uppsala kommun: Vardagsekonomi och digitalt stöd - för ökad kunskap och tillgänglighet i Gränby/Kvarngärdet, 677 435 kr
 • Knivsta kommun: Dragkraft, 673 375 kr

Länsstyrelsen har under 2019 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Heby kommun: Kvinnor i fokus, 335 000 kr.
 • Uppsala kommun: Mötesplats i Uppsala, 1 715 000 kr.

Länsstyrelsen har under 2018 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Uppsala kommun: Bostadscoach, 1 603 100 kr
 • Älvkarleby kommun: Anthea – ett projekt för nyanlända kvinnor utanför arbetsmarknaden, 2 060 000 kr

Den 25 oktober 2017 fattade Länsstyrelsen i Uppsala län beslut om fördelning av §37-medel. I Uppsala län beviljades följande insatser:

 • Heby kommun: Integration genom kultur (110 000 kr)
 • Heby kommun: Bostadsacceleratorn – Hebymodellen för bostadsintegration genom den lilla kommunens konkurrensfördelar – närhet och flexibilitet (672 000 kr)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss