Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Pågående utlysningar

Ansökningsperioden för 2021 är nu öppen. Länsstyrelsen i Uppsala län kan fördela 1 454 640 kronor i årets utlysning. Sista ansökningsdag är 15 september 2021. Ansökan sker via e-tjänsten nedan.

Ansökan

I årets utlysning skall ansökan göras via en ny e-tjänst. Syftet med e-tjänsten är att effektivisera och digitalisera handläggningen, samt säkerställa fullständiga ansökningar.

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Stöd vid ansökan

Länsstyrelsen har gärna en dialog med dig som är intresserad av att söka statsbidrag. Ni kan boka in en individuell mötestid för att bolla projektidéer ifall det finns behov. Mejla sofia.maherzi@lansstyrelsen.se för att boka in en tid.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.


E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion att spara en ansökan och komma tillbaka. Därför finns det ett stöddokument ”Ansökan §37-medel med vägledning och stöd e-tjänst” med samma frågor som i e-tjänsten. För att underlätta ansökan rekommenderas att först skriva texten i stöddokumentet och därefter klistra in texten i e-tjänsten.

Ansökan §37-medel med vägledning och stöd e-tjänst Pdf, 348.1 kB. (stöddokument)

I ansökan kommer du behöva bifoga dessa dokument:

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion att spara en del- eller slutrapport och komma tillbaka. Därför finns stöddokumenten ”Delrapport §37-medel med vägledning och stöd e-tjänst” samt ”Slutrapport §37-medel med vägledning och stöd e-tjänst” med samma frågor som i e-tjänsten.

För att underlätta skrivandet rekommenderas att först skriva texten i word-dokumentet nedan och därefter klistra in texten i e-tjänsten.

Delrapport §37-medel med vägledning och stöd e-tjänst (Word) Word, 48.1 kB.

Slutrapport §37-medel med vägledning och stöd e-tjänst (Word) Word, 77.7 kB.

Gör komplettering eller lämna yttrande i ett pågående ärende i vår e-tjänstlänk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp vid användandet av e-tjänster

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Tips!

Det finns ett stöd för att underlätta att fylla i ansökan om
§ 37-, och § 37a-medel. Handledningen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län, men kan med fördel även användas av sökande i Uppsala län.

De sista sidorna i handledningen är regionalt för Stockholms län, och inte Uppsala län.
Beviljade insatser i Uppsala län

Beviljade insatser 2020

Länsstyrelsen har under 2020 beviljat §37-medel till följande insatser:

  • Uppsala kommun: Boendematchning, 800 000 kr
  • Uppsala kommun: Mötesplats Uppsala, 673 000 kr.
  • Uppsala kommun: Vardagsekonomi och digitalt stöd - för ökad kunskap och tillgänglighet i Gränby/Kvarngärdet, 677 435 kr
  • Knivsta kommun: Dragkraft, 673 375 kr

Beviljade insatser 2019

Länsstyrelsen har under 2019 beviljat §37-medel till följande insatser:

  • Heby kommun: Kvinnor i fokus, 335 000 kr.
  • Uppsala kommun: Mötesplats i Uppsala, 1 715 000 kr.

Beviljade insatser 2018

Länsstyrelsen har under 2018 beviljat §37-medel till följande insatser:

  • Uppsala kommun: Bostadscoach, 1 603 100 kr
  • Älvkarleby kommun: Anthea – ett projekt för nyanlända kvinnor utanför arbetsmarknaden, 2 060 000 kr

Beviljade insatser 2017

Den 25 oktober 2017 fattade Länsstyrelsen i Uppsala län beslut om fördelning av §37-medel. I Uppsala län beviljades följande insatser:

  • Heby kommun: Integration genom kultur (110 000 kr)
  • Heby kommun: Bostadsacceleratorn – Hebymodellen för bostadsintegration genom den lilla kommunens konkurrensfördelar – närhet och flexibilitet (672 000 kr)

Kontakt