Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan också omfattas av insatserna.

Pågående utlysningar

Ansökningsperioden för vårens utlysning 2023 är stängd. Under rubriken Beviljade insatser längre ned på sidan kan du se vilka projekt som har beviljats statsbidrag i årets utlysning.

Ansökan

I årets utlysning skall ansökan göras via länsstyrelsens e-tjänst. Syftet med e-tjänsten är att effektivisera och digitalisera handläggningen, samt säkerställa fullständiga ansökningar.

Sökande som använder Länsstyrelsens e-tjänst loggar in med personlig e-legitimation. När användaren väljer att spara sin ansökan aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan användaren själv se sina formulär – men inte länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar. Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan. Inskickad ansökan sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

Två bilagor till ansökan finns integrerade genom länkar i e-tjänstens startsida. Det gäller dels det obligatoriska intyget för firmatecknare i kommun. Där finns dels också intyget som ska fyllas i av en eventuell samverkanspart, som ska ta del av medlen.

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

En viktig del i arbetet med en bidragsansökan är att göra en jämställdhetsanalys. Vårt stöddokument för jämställdhet är framtagen som ett stöd som hjälper er att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.

Stöddokument för jämställdhet för sökande Pdf, 125.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.


Ansökan om finansiering av §37 insatser via Länsstyrelsen skall inkomma vi Länsstyrelsernas e-tjänster. I dokumentet nedan ”Ansökan §37-medel med vägledning och stöd e-tjänst” beskrivs alla frågor i ansökningsformuläret och syftar till att fungera som ett underlag vid planering av ansökan för sökande organisation.

Ansökan §37-medel med vägledning och stöd e-tjänst Pdf, 246 kB, öppnas i nytt fönster. (stöddokument)

Beviljade insatser i Uppsala län

Länsstyrelsen har under 2023 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Uppsala kommun: Förebyggande insatser i samarbete med Samhällsorientering, 736 000 kr.

Länsstyrelsen har under 2022 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Håbo kommun tillsammans med civilsamhällets föreningar i integrationsnätverket: Lots/Servicekontor, 810 700 kr.
 • Uppsala kommun – Ratta rätt - en förberedande trafikutbildning, 867 400 kr.
 • Älvkarleby kommun: Föräldraskap i Sverige, 439 524 kr.

Länsstyrelsen har under 2021 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Håbo kommun tillsammans med Heby och Östhammars kommun och Studieförbundet Vuxenskolan: TESS - Tidiga Etableringsinsatser i Samverkan i Uppsala län, 830 681 kr.
 • Uppsala kommun: Kommunikativ svenska inom praktisk verksamhet, 756 105 kr.

Länsstyrelsen har under 2020 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Uppsala kommun: Boendematchning, 800 000 kr
 • Uppsala kommun: Mötesplats Uppsala, 673 000 kr.
 • Uppsala kommun: Vardagsekonomi och digitalt stöd - för ökad kunskap och tillgänglighet i Gränby/Kvarngärdet, 677 435 kr
 • Knivsta kommun: Dragkraft, 673 375 kr

Länsstyrelsen har under 2019 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Heby kommun: Kvinnor i fokus, 335 000 kr.
 • Uppsala kommun: Mötesplats i Uppsala, 1 715 000 kr.

Länsstyrelsen har under 2018 beviljat §37-medel till följande insatser:

 • Uppsala kommun: Bostadscoach, 1 603 100 kr
 • Älvkarleby kommun: Anthea – ett projekt för nyanlända kvinnor utanför arbetsmarknaden, 2 060 000 kr

Den 25 oktober 2017 fattade Länsstyrelsen i Uppsala län beslut om fördelning av §37-medel. I Uppsala län beviljades följande insatser:

 • Heby kommun: Integration genom kultur (110 000 kr)
 • Heby kommun: Bostadsacceleratorn – Hebymodellen för bostadsintegration genom den lilla kommunens konkurrensfördelar – närhet och flexibilitet (672 000 kr)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss