Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 81 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Vi kommer särskilt att prioritera insatser som stödjer språkinlärningen.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Pågående utlysningar

Under våren fördelade Länsstyrelsen Uppsala län 1 761 000 kronor till länets kommuner. Med anledning av det kraftigt ökade mottagandet av personer som beviljats tillfälligt skydd i Sverige på flykt från Ukraina har behovet av lokala insatser för att skapa nätverk, stödja språkinlärning och ge socialt stöd ökat. Regeringen har därför beslutat att öka anslaget till §37a – Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Länsstyrelsen Uppsala län lyser ut därmed ut 1 196 000 kronor i en extra utlysning med kort ansökningstid. Ansökan ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 7 oktober 2022.

Ansökan

I årets utlysning skall ansökan göras via länsstyrelsens e-tjänst. Syftet med e-tjänsten är att effektivisera och digitalisera handläggningen, samt säkerställa fullständiga ansökningar.

Sökande som använder Länsstyrelsens e-tjänst loggar in med personlig e-legitimation. När användaren väljer att spara sin ansökan aktiveras en användarprofil på Mina sidor och ansökan lagras i ett så kallat ”eget utrymme”. Där kan användaren själv se sina formulär – men inte länsstyrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar. Om användaren inte ändrat eller skickat in sin ansökan inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret skall komma in till länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att skicka in ansökan. Inskickad ansökan sparas på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

Två bilagor till ansökan finns integrerade genom länkar i e-tjänstens startsida. Det gäller dels det obligatoriska intyget för firmatecknare i kommun. Där finns dels också intyget som ska fyllas i av en eventuell samverkanspart, som ska ta del av medlen.

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemejl sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Stöddokument för jämställdhet för sökande (pdf) Pdf, 125.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd vid ansökan

Länsstyrelsen har gärna en dialog med dig som är intresserad av att söka statsbidrag. Kontakta någon av oss för att boka tid för att bolla dina projektidéer:

Samron Dawit
Telefon: 010-223 33 04
E-post: samron.dawit@lansstyrelsen.se


Sofia Maherzi
Telefon: 010-223 33 50
E-post: sofia.maherzi@lansstyrelsen.se

Exempelsamling – Uppsökande och motiverande arbete

Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2021 haft ett uppdrag om att samla in och sprida goda exempel på uppsökande och motiverande arbete för att nå utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden och utbildning. I detta arbete har en exempelsamling tagits fram med goda exempel på insatser.

Exempelsamlingen ska bland annat kunna användas som inspiration av kommuner eller kommun i samverkan med en eller flera organisationer för insatser som beviljas ersättning enligt 37 a § förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Exempelsamling – Uppsökande och motiverande arbete (pdf) Pdf, 2.6 MB.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.


För att underlätta ansökan rekommenderas att först skriva texten i stöddokumentet och därefter klistra in texten i e-tjänsten.

Ansökan §37a-medel med vägledning och stöd e-tjänst Word, 58.3 kB, öppnas i nytt fönster. (stöddokument)

Stöd vid ansökan av utvecklingsmedel paragraf 37 och 37 A

Tips!

Det finns ett stöd för att underlätta att fylla i ansökan om
§ 37-, och § 37a-medel. Handledningen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län, men kan med fördel även användas av sökande i Uppsala län.

De sista sidorna i handledningen är regionalt för Stockholms län, och inte Uppsala län.
Beviljade insatser §37a-medel 2021

 • Uppsala kommun: Anpassad föräldrastöd på modersmål i samarbete med Samhällsorienteringen till en utökad målgrupp, 809 600 kr.
 • Uppsala kommun: SPRAK-lära svenska genom drama, 592 702 kr.
 • Heby kommun: Kvinnokraft, 358 025 kr.
 • Knivsta kommun: Svenska med baby i Knivsta, 341 481 kr.

Beviljade insatser §37a-medel 2020

 • Heby kommun: Dans Kraft, 364 300 kr
 • Östhammars kommun: Din Väg!, 556 072 kr
 • Enköpings kommun: Signe - Språk Integration Gemenskap Nyanländ Enköping, 781 080 kr
 • Uppsala kommun: SFI-mamma/barn, 911 180 kr

Beviljade insatser §37a-medel 2019

Uppsala kommun

 • Hälsoundervisning för nyanlända. (812 125 kr)
 • Föräldrastöd på modersmål i samarbete med samhällsorienteringen (792 200 kr)

Östhammars kommun

 • Din väg! Mot framtiden i Östhammars kommun. (399 379 kr)

Beviljade insatser §37a-medel 2018

Uppsala kommun

 • IntegrationsHUB-Kristallen! (878 493 kr)
 • Familjeguide – ett riktat stöd till barnfamiljer som anknyter till ensamkommande. (386 100 kr)

Håbo kommun

 • Kontaktperson för ökad integration. (739 000 kr)

Knivsta kommun

 •  Sommaröppet på mötesplats Lyckträffen. (56 000 kr)

Heby kommun

 • Unga Kvinnors Välmående, Integration och Aktivitet (VIA). (330 000 kr)

Östhammars kommun

 • Föreningsmatchning Östhammars kommun – uppstart och implementering. (343 804 kr)

Beviljade insatser §37a-medel 2017

Tierp

 • Låna en ortsbo. (52 420 kr)
 • Föreningslots. (83 875 kr)

Knivsta

 • Ungdomsambassadörer. (64 180 kr)
 • Rådrum Knivsta. (291 484 kr)

Älvkarleby

 • Språkvän i Älvkarleby. (319 487 kr)

Östhammar

 • Språkvän Östhammar. (309 649 kr)

Kontakt