Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 31 miljoner för fördelning.

Prioriteringar

Under 2024 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn. Särskilt fokus ligger på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Länsstyrelsen prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Vem kan söka bidrag?

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Pågående utlysningar

Årets utlysning är nu öppen och länsstyrelsen tar emot ansökningar från kommuner i Uppsala län. Sista ansökningsdatum är 31 mars 2024. Länsstyrelsen har i årets utlysning 1 059 000 kr att fördela i länet. Medel kan primärt sökas och beviljas för insatser som utförs under 2024 och 2025.

Ansökan och beslut

Ansökan kan endast göras av en kommun och ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Länsstyrelsen fattar beslut och meddelar sökande den 13 juni 2024.

Stöd vid ansökan

Länsstyrelsen ordnar också digitalt informationsmöte om utlysningen av statsbidrag den 27 februari kl. 13.00-15.00.

Anmälan till utlysningsmöte om statsbidrag till integration för TIA, §37 och §37a

Länsstyrelsen har gärna en dialog med dig som är intresserad av att söka statsbidrag. Kontakta ansvarig handläggare för att boka tid för att bolla dina projektidéer:

Det finns också möjlighet att få praktisk hjälp med sin ansökan vid länsstyrelsen skrivstuga den 15 mars kl 9-12.

Anmälan till skrivarstugan

Exempelsamling – Uppsökande och motiverande arbete

Under 2021 hade Länsstyrelserna ett uppdrag om att samla in och sprida goda exempel på uppsökande och motiverande arbete för att nå utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden och utbildning. I detta arbete har en exempelsamling tagits fram med goda exempel på insatser.

Exempelsamlingen ska bland annat kunna användas som inspiration av kommuner eller kommun i samverkan med en eller flera organisationer för insatser som beviljas ersättning enligt 37 a § förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Exempelsamling – Uppsökande och motiverande arbete (pdf) Pdf, 2.6 MB.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Ansökan om finansiering av §37a insatser via Länsstyrelsen skall inkomma vi Länsstyrelsernas e-tjänster. I dokumentet nedan ”Ansökan §37a-medel med vägledning och stöd e-tjänst” beskrivs alla frågor i ansökningsformuläret och syftar till att fungera som ett underlag vid planering av ansökan för sökande organisation.

Ansökan §37a-medel med vägledning och stöd e-tjänst Pdf, 255.2 kB, öppnas i nytt fönster. (stöddokument)

Beviljade insatser

Beviljade insatser §37a-medel 2023

 • Uppsala kommun – Familjefokus Bäcklösa, 552 064 kr
 • Knivsta kommun – Sprakmetoden Föräldrastöd, 436 936 kr


Beviljade insatser §37a-medel 2022

 • Uppsala kommun - SFI – mamma barn: Hybrid och uppsökande verksamhet för att inkludera fler föräldralediga att studera, 652 836 kr
 • Knivsta kommun – Familjekompis Knivsta Heby, 514 971 kr
 • Uppsala kommun – Barnsäkert, 615 000 kr
 • Uppsala kommun – Flyktingguide Ukraina, 580 850 kr
 • Knivsta kommun – Sprak – lära sig svenska genom drama, 593 193 kr

Beviljade insatser §37a-medel 2021

 • Uppsala kommun: Anpassad föräldrastöd på modersmål i samarbete med Samhällsorienteringen till en utökad målgrupp, 809 600 kr.
 • Uppsala kommun: SPRAK-lära svenska genom drama, 592 702 kr.
 • Heby kommun: Kvinnokraft, 358 025 kr.
 • Knivsta kommun: Svenska med baby i Knivsta, 341 481 kr.

Beviljade insatser §37a-medel 2020

 • Heby kommun: Dans Kraft, 364 300 kr
 • Östhammars kommun: Din Väg!, 556 072 kr
 • Enköpings kommun: Signe - Språk Integration Gemenskap Nyanländ Enköping, 781 080 kr
 • Uppsala kommun: SFI-mamma/barn, 911 180 kr

Uppsala kommun

 • Hälsoundervisning för nyanlända. (812 125 kr)
 • Föräldrastöd på modersmål i samarbete med samhällsorienteringen (792 200 kr)

Östhammars kommun

 • Din väg! Mot framtiden i Östhammars kommun. (399 379 kr)

Uppsala kommun

 • IntegrationsHUB-Kristallen! (878 493 kr)
 • Familjeguide – ett riktat stöd till barnfamiljer som anknyter till ensamkommande. (386 100 kr)

Håbo kommun

 • Kontaktperson för ökad integration. (739 000 kr)

Knivsta kommun

 •  Sommaröppet på mötesplats Lyckträffen. (56 000 kr)

Heby kommun

 • Unga Kvinnors Välmående, Integration och Aktivitet (VIA). (330 000 kr)

Östhammars kommun

 • Föreningsmatchning Östhammars kommun – uppstart och implementering. (343 804 kr)

Tierp

 • Låna en ortsbo. (52 420 kr)
 • Föreningslots. (83 875 kr)

Knivsta

 • Ungdomsambassadörer. (64 180 kr)
 • Rådrum Knivsta. (291 484 kr)

Älvkarleby

 • Språkvän i Älvkarleby. (319 487 kr)

Östhammar

 • Språkvän Östhammar. (309 649 kr)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss