Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 51 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärningen för denna målgrupp ska särskilt prioriteras.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Pågående utlysningar

Utlysningen för 2021 är nu avslutad. Länsstyrelsen uppdaterar webbplatsen löpande med information om kommande utlysningar.

Ansökan

I årets utlysning skall ansökan göras via en ny e-tjänst. Syftet med e-tjänsten är att effektivisera och digitalisera handläggningen, samt säkerställa fullständiga ansökningar.

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med Länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

Stöd vid ansökan

Länsstyrelsen har gärna en dialog med dig som är intresserad av att söka statsbidrag. Ni kan boka in en individuell mötestid för att bolla projektidéer ifall det finns behov. Mejla sofia.maherzi@lansstyrelsen.se för att boka in en tid.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.


E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion att spara en ansökan och komma tillbaka. Därför finns det ett stöddokument ”Ansökan §37a-medel med vägledning och stöd e-tjänst” med samma frågor som i e-tjänsten. För att underlätta ansökan rekommenderas att först skriva texten i stöddokumentet och därefter klistra in texten i e-tjänsten.

Ansökan §37a-medel med vägledning och stöd e-tjänst Pdf, 366.6 kB. (stöddokument)

I ansökan kommer du behöva bifoga dessa dokument:

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion att spara en del- eller slutrapport och komma tillbaka. Därför finns stöddokumenten ”Delrapport §37a-medel med vägledning och stöd e-tjänst” samt ”Slutrapport §37a-medel med vägledning och stöd e-tjänst” med samma frågor som i e-tjänsten.

För att underlätta skrivandet rekommenderas att först skriva texten i word-dokumentet nedan och därefter klistra in texten i e-tjänsten.

Delrapport §37a-medel med vägledning och stöd e-tjänst (Word) Word, 48.6 kB.

Slutrapport §37a-medel med vägledning och stöd e-tjänst (Word) Word, 77.7 kB.

Hjälp vid användandet av e-tjänster

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Tips!

Det finns ett stöd för att underlätta att fylla i ansökan om
§ 37-, och § 37a-medel. Handledningen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län, men kan med fördel även användas av sökande i Uppsala län.

De sista sidorna i handledningen är regionalt för Stockholms län, och inte Uppsala län.
Beviljade insatser §37a-medel 2021

 • Uppsala kommun: Anpassad föräldrastöd på modersmål i samarbete med Samhällsorienteringen till en utökad målgrupp, 809 600 kr.
 • Uppsala kommun: SPRAK-lära svenska genom drama, 592 702 kr.
 • Heby kommun: Kvinnokraft, 358 025 kr.
 • Knivsta kommun: Svenska med baby i Knivsta, 341 481 kr.

Beviljade insatser §37a-medel 2020

 • Heby kommun: Dans Kraft, 364 300 kr
 • Östhammars kommun: Din Väg!, 556 072 kr
 • Enköpings kommun: Signe - Språk Integration Gemenskap Nyanländ Enköping, 781 080 kr
 • Uppsala kommun: SFI-mamma/barn, 911 180 kr

Beviljade insatser §37a-medel 2019

Uppsala kommun

 • Hälsoundervisning för nyanlända. (812 125 kr)
 • Föräldrastöd på modersmål i samarbete med samhällsorienteringen (792 200 kr)

Östhammars kommun

 • Din väg! Mot framtiden i Östhammars kommun. (399 379 kr)

Beviljade insatser §37a-medel 2018

Uppsala kommun

 • IntegrationsHUB-Kristallen! (878 493 kr)
 • Familjeguide – ett riktat stöd till barnfamiljer som anknyter till ensamkommande. (386 100 kr)

Håbo kommun

 • Kontaktperson för ökad integration. (739 000 kr)

Knivsta kommun

 •  Sommaröppet på mötesplats Lyckträffen. (56 000 kr)

Heby kommun

 • Unga Kvinnors Välmående, Integration och Aktivitet (VIA). (330 000 kr)

Östhammars kommun

 • Föreningsmatchning Östhammars kommun – uppstart och implementering. (343 804 kr)

Beviljade insatser §37a 2017

Tierp

 • Låna en ortsbo. (52 420 kr)
 • Föreningslots. (83 875 kr)

Knivsta

 • Ungdomsambassadörer. (64 180 kr)
 • Rådrum Knivsta. (291 484 kr)

Älvkarleby

 • Språkvän i Älvkarleby. (319 487 kr)

Östhammar

 • Språkvän Östhammar. (309 649 kr)

Kontakt