Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling och rådgivning inom olika områden.

Greppa näringen

Greppa näringen arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten i lantbruksföretagen. Du som lantbrukare kan få enskild rådgivning. Läs mer nedan, klicka på rubriken "Greppa näringen i Uppsala län"

Kommersiell rådgivning till lanthandlare

Du som lanthandlare kan få rådgivning för att kunna utföra kommersiell service på landsbygden. Läs mer nedan, under rubriken "Kommersiell rådgivning till lanthandlare"

Smakrik och blomstrande besöksnäring

Du som har ett boende, servering, gårdsbutik eller annan besöksverksamhet på landsbygden kan få rådgivning och gå på kurser. Läs mer Smakrik och blomstrande besöksnäring

Kostar det någonting att vara med på aktiviteterna?

Kurser, fältvandringar, enskild rådgivning med mera är i de flesta fall gratis.

Kommersiell rådgivning till lanthandlare


Nu kan du som lanthandlare få rådgivning inom nedanstående områden. Rådgivningen kommer att anpassas och fokusera på det som du vill ha hjälp med.

Länsstyrelsen Dalarna leder ett projekt i samverkan med sju län: Uppsala, Örebro, Gävleborg, Västmanland, Värmland och Södermanland. Genom kompetensutveckling med individuellt fokus ska vi stärka lanthandlare som utför kommersiell service på landsbygd, för att på så sätt upprätthålla och utveckla servicen för boende och företag.

Rådgivningen kommer att ske på en lämplig plats bestämd av dig som lanthandlare. Det kan göras med din personalgrupp, individuellt eller tillsammans med andra lanthandlare i grupp. Du bestämmer!

Våra rådgivare är proffs på sitt område och har många års erfarenhet av både rådgivning och arbete inom både lanthandel och ämnesområdena.

 Flera samarbeten för att utveckla landsbygden

Områden där du kan få rådgivning

  • Inköp och distribution
  • Varuexponering
  • Utveckling och diversifiering
  • Företagsekonomiska analyser
  • Energieffektivisering
  • Nytt sätt för service

Kostnad

Du som lanthandlare betalar 30% av totalkostnaden medan projektet som medfinansiär står för 70%.

Kontakta Länsstyrelsen i ditt län för mer information om detta stöd:

www.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Wilhelm Kyrk
Projektledare
E-post Wilhelm.kyrk@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 05 27      

Greppa näringen i Uppsala län

Greppa näringen har funnits i Uppsala län sedan år 2005. Projektet arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten i lantbruksföretagen. I länet har vi idag 406 medlemmar varav 327 stycken är rådgivningsmedlemar.

Vem kan gå med?

Greppa näringen riktar sig till alla lantbrukare i Uppsala län. Särskilt prioriterade för den individuella rådgivningen är lantbrukare med:

  • verksamhet i områden med vattenförekomster som inte uppnår god ekologisk eller kemisk status enligt vattendirektivet
  • mer än 25 djurenheter eller 50 hektar åkermark
  • verksamhet inom vattenskyddsområden
  • specialodlingar, exempelvis grönsaker.

Enskild rådgivning

Rådgivningen startar alltid med ett första besök, då du och rådgivaren går igenom gårdens förutsättningar och tar fram en rådgivningsplan. Då gör vi också en växtnäringsbalans tillsammans och kan till exempel se över Miljöhusesynen.

Målsättningen är att varje gård ska få sina inplanerade rådgivningar utförda under det kommande året. Rådgivningen är indelad i olika moduler. I Uppsala kan du, förutom startrådgivning, välja mellan ett stort antal moduler. Läs gärna mer i vår broschyr nedan samt här på Greppa Näringens webbplats!

Anmälningsblankett till Greppa NäringenPDF

Rådgivningen är kostnadsfri, utom energikollen där lantbrukaren betalar 10 % av rådgivningskostnaden.

Gruppaktiviteter

Utöver enskilda rådgivningar genomför vi även gruppaktiviteter så som fältvandringar och studiebesök/gårdsbesök. Håll dig uppdaterad via vår webbplats för att få veta mer om aktuella kurser mm!

För mer information, kontakta:  Asnaketch Woldetensaye, ansvarig för Greppa Näringen, 010-223 33 74, asnaketch.woldetensaye@lansstyrelsen.se

Kontakt