Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillsyn inom alkohol, tobak och nikotinprodukter

Du som arbetar med frågor som rör alkohol, tobak och tobaksfria nikotinprodukter på en kommun kan få vägledning i arbetet. Om din kommun fattar beslut om till exempel tillstånd för servering av alkohol ska du skicka in det till oss.

Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar och Folkhälsomyndigheten har ett centralt tillsynsansvar.

Tillsynsvägledning för alkohol samt tobak och liknande produkter, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kommunen ansvarar för att besluta om serveringstillstånd och genomföra tillsyn för att kontrollera att restauranger följer alkohollagen. Likaså ansvarar kommunen för tillsyn i butiker som säljer folköl. Kommunen har också ansvar för beslut om tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter och tillsyn av försäljningsställen och rökfria miljöer.

Det finns även andra aktörer som Polismyndigheten, Konsumentverket och Tullverket som har ansvar för alkohol- och tobakstillsyn inom specifika frågor.

Skicka in ditt kommunala beslut

Du som arbetar på en kommun och fattar beslut enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter ska skicka beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan följa och granska beslutet som en del av det regionala tillsynsansvaret.

Få vägledning i tillsynsarbetet

Du som arbetar på en kommun med tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter eller lag om tobaksfria nikotinprodukter kan få vägledning från oss. Länsstyrelsen kan anordna utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning som stöd i arbetet.

För dig som arbetar med ekonomiska bedömningar kopplat till serverings- och tobakstillstånd finns den så kallade Lingonboken. Lingonboken är en vägledning som har tagits fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.

Vägledning i ekonomisk granskning - för kommunala handläggare av serveringstillstånd och tobakstillstånd (Lingonboken) Länk till annan webbplats.

I vägledningen finns bilagor till mallarna för remisser till Skatteverket för alkoholärenden. Vill du ha bilagorna som word-fil? Skicka e-post till alkohol.tobak.vastragotaland@lansstyrelsen.se så skickar vi bilagorna.

Mer om Länsstyrelsens ansvar inom alkohol, tobak och nikotinprodukter

Förutom ett regionalt ansvar för tillsyn och vägledning inom alkohol, tobak och nikotinprodukter har Länsstyrelsen också ansvar för samordning mellan myndigheter och kommuner för att underlätta samarbetet. Länsstyrelsen har också uppdrag att:

 • föra ut den statliga politiken regionalt.
 • fånga upp viktiga frågor på lokal och regional nivå och att föra dem vidare till nationell nivå.

Förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2021–2025

Länsstyrelsen har ett särskilt regeringsuppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn. Nuvarande uppdrag gäller under åren 2021–2025. I uppdraget ingår att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn.

Uppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2021–2025, regeringen Länk till annan webbplats.

Utbildning i tillståndsgivning och tillsyn för politiker

Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket ansvarsfull uppgift. Länsstyrelsen erbjuder länets chefer och politiker utbildning i ansvarsfull tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen.

Utbildningens innehåll och tidsåtgång kan anpassas efter önskemål och kommunens behov. Utbildningen sker hos kommunen och kan läggas i samband med exempelvis ett nämndsammanträde.

Kontakta tillsynshandläggarna på Länsstyrelsen för att boka utbildningen.

Rökfria miljöer

​Enligt tobakslagen ska följande områden vara rökfria:

 • Skolor och skolgårdar.
  • Länsstyrelsen har tillsammans med STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) tagit fram en rapport om rökfria skolgårdar där skolpersonal, miljöinspektörer och politiker har intervjuats utifrån det faktum att rökning fortfarande är vanligt på länets skolgårdar, trots att rökning har varit förbjuden på dem sedan 1994.
   Rapport: Rökfria gymnasieskolgårdar Pdf, 934 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Gemensamma lokaler i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Inrikes kollektivtrafik.
 • Restauranger och andra serveringsställen.
 • Vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.
 • Lokaler som allmänheten har tillträde till.
 • Vid tillfällig bostad som exempelvis hotell ska ett visst antal rum vara rökfria.

Kommunen har ansvar för tillsynen av de rökfria miljöerna.

Rökfri skolgård

Sedan 1994 är rökning förbjuden på skolgårdar. Länsstyrelsen har tagit fram särskilda checklistor till tillsyn av att rökförbudet på skolgårdarna efterlevs. Den ena checklistan används för att dokumentera observationerna på skolgården, den andra blanketten vid samtal med skolledningen.

Ansvarsfull alkoholservering

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull alkoholservering (AAS) syftar till att minska alkoholrelaterade skador och våld i restaurangmiljö. Den bygger på ett strukturerat, långsiktigt arbete och består av tre delar:

 • En långsiktig etablerad samverkan mellan kommunen, Länsstyrelsen, polisen och restaurangbranschen.
 • En tvådagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal.
 • Förbättrad tillsyn och policyarbete.

Målet är att minska nöjesrelaterad våldsbrottslighet, främst genom att alkohol inte ska serveras till underåriga eller märkbart påverkade gäster.

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har utvecklat och implementerat metoden. Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har spridit den till landets kommuner. Flera studier har visat att metoden minskar våld och att man genom samverkan, utbildning och tillsyn kan komma långt i både det alkohol- och våldsförebyggande arbetet. I dag är Ansvarsfull alkoholservering en del av många kommuners ordinarie verksamhet.

Ansvarsfull alkoholservering, STAD Länk till annan webbplats.

Ansvarsfull alkoholservering, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enheten för kommun- och stiftelsetillsyn

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss