Spel om pengar

Länsstyrelsen stödjer kommuner och regioners arbete med att förebygga spelmissbruk.

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Konsekvenserna av spel drabbar familj, vänner men också samhället i stort. Det behövs därför åtgärder för att förebygga spelproblem på både individ- och befolkningsnivå.

Länsstyrelsen stöttar regioner och kommuner i deras arbete med spel om pengar. Det gör vi bland annat genom att:

  • samverka med regionala myndigheter, kommuner och organisationer
  • skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte
  • sprida kunskap inom spelområdet
  • lyfta lokala och regionala behov till nationell nivå.

Stöd för dig som arbetar med spel om pengar

Länsstyrelsen Stockholm har under 2020 gjort en inventering av digitalt tillgänglig information kring spel om pengar. Inventeringen har resulterat i två nyinspelade föreläsningar kring samverkan samt en sammanställning av digitalt tillgängliga resurser, så som länkar till webbplatser, inspelade föreläsningar eller användbara dokument.

Materialet är till för dig som arbetar med frågor relaterat till spel om pengar och vill lära dig mer om området, vad som görs och vem som gör vad. Föreläsningarna ska fungera som information och inspirationskällor och sammanställningen visar en snabb överblick av området och lyfter relevanta digitala informationsresurser för dig att klicka vidare till och läsa mer på. Sammanställningen handlar om allt från förebyggande arbete till stöd och behandling och arbetet med vuxna samt barn och unga, både som personer med spelproblem och som anhöriga eller närstående.

Spel om pengar – Sammanställning med fokus på Stockholms län Länk till annan webbplats.

Inspiration till samverkan

Film: Tilläggsöverenskommelsen kring spel om pengar, i teori och praktik, Youtube Länk till annan webbplats.

Film: Samverkan kring spel om pengar – Goda exempel från Tyresö kommun, Youtube Länk till annan webbplats.

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmtid och spelande

Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för att tidigt förebygga problem bland barn och unga och spel. Kunskapsstödet kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande. Kunskapsstödet vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer.

Materialet kan användas för att starta en diskussion om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar.

Kunskapsstödet består av olika delar:

  • handledning för att använda kunskapsstödet
  • filmer som skildrar olika vardagssituationer
  • diskussionsunderlag att använda tillsammans med filmerna
  • broschyr riktad till föräldrar.

Film: Skärmanvändning – digitala spel och spel om pengar, Vimeo Länk till annan webbplats.

Filmer som diskussionsunderlag

Som en del i kunskapsunderlaget har vi tagit fram ett antal filmer som skildrar olika vardagssituationer och som kan användas som diskussionsunderlag. Fyra filmer är anpassade till föräldrar med yngre barn (cirka 8–12 år) och fyra filmer är anpassade till föräldrar med äldre barn (cirka 13–18 år).

Filmerna finns både utan textning och med möjligheter att välja textning på svenska, engelska, spanska, arabiska, dari, persiska, turkiska, somaliska och tigrinja.​

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss