Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Riksförbundet Sveriges Lottakårer

Lottagården

Riksförbundet Sveriges Lottakårer bildades år 1924 som Landstormskvinnoföreningen, vilken ingick i Landstormsförbundet (dagens Frivillig Befälsutbildning, FBU). Lottorna blev år 1943 en egen organisation och idag är cirka 9 500 kvinnor över hela landet från 16 år och uppåt medlemmar. Lottakåren partipolitiskt obunden. Syftet är att rekrytera och utbilda kvinnor till uppgifter inom totalförsvaret och att bedriva totalförsvarsinformation.  

Engagemang

En lotta kan själv välja hur mycket engagemang hon vill lägga ned i sitt medlemskap. Man kan förenklat säga att det finns tre olika typer av lottor: stödjande medlemmar, föreningsmedlemmar som aktivt arbetar med styrelseuppdrag eller försvarsupplysning på skolor och arbetsplatser samt avtalslottor. De sistnämnda arbetar med bestämda uppgifter inom Försvarsmakten eller annan myndighet. Lottorna i Skåne har 26 lottkårer. Kårerna i fd Malmöhus län har ett nätverk, Malmöhuslottorna, med Lottagården vid Krankesjöns norra strand som samlingslokal. Sedan 1929 har lottorna verkat på Revingehed. Under de första åren på Revingehed ansvarade Lottakåren bland annat för utspisning men efter några år ställdes ökade krav. Lottornas utbildning utökades inom bland annat sjukvård, materieltjänst, expedition och förplägnadstjänst.  

Verksamhet

Idag har lottorna verksamheter inom stab-, förplägnads-, underrättelse- och bevakningstjänst. Lottornas mest centrala verksamhet består av utbildning. Denna bedrivs för uppdrag inom Försvarsmakten och för andra uppgifter inom samhällsberedskapen till exempel i vissa kommuner och andra myndigheter. Under ett verksamhetsår samlar centrala, regionala och lokala utbildningar drygt 15 000 deltagare. I Skåne har utbildningar bedrivits på flera orter. År 1948 bedrevs för första gången en Lottaskola i Ystad, vilket upprepades årligen till 1961. Under åren 1982-1997 återkom Lottaskolan till Ystad för att fr o m 1998 och framåt förläggas till Revingehed. De första lottakurserna genomfördes dock år 1944 på Frostavallen och därefter ett antal år på Yddingelägret. 

Lästips:
Södra Skåningarna 1811-2000 (del II). Södra Skåningarnas kamratförening (1999). http://www.lottorna.se/ Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss