Flygflottiljer

Ljungbyhed F5 förläggningsbarack

År 1915 startade Enoch Thulins flygskola på Ljungbyhed. Armén och marinen började själva flygutbildning efter första världskriget. År 1926 grundades flygkrigsskolan i Ljungbyhed.

År 1912 utfördes Sveriges första militära flygning. Vid de omfattande omstruktureringarna av försvaret 1925 fick marinens och arméns flyg tillsammans bilda flygvapnet. Det kom att omfatta fyra flygkårer och en flygskola. Flygkårerna ombildades under 1930-talet till sju flygflottiljer. På 1950-talet blev det svenska flygvapnet det fjärde största i världen på grund av upprustningar inför ett hotande kärnvapenkrig. Nedskärningar på 70- och 80-talen ledde dock till att antalet flygflottiljer halverades. År 1926 grundades flygkrigsskolan i Ljungbyhed. Redan 1910 hade den första flygningen gjorts på platsen med flygplanet "Gräshoppan".

Ljungbyhed

År 1915 startade Enoch Thulins flygskola på Ljungbyhed. Skolan lades ner efter att armén och marinen själva börjat utbilda sina flygare efter första världskriget samt efter Enoch Thulins död 1919. Flygverksamheten på Ljungbyhed upphörde ett tag men försvarsrevisionen föreslog att Ljungbyhed skulle bli platsen för försvarets flygutbildning. Flygskolkåren F 5, som sedan fick namnet flygkrigsskolan, förlades alltså till Ljungbyhed. Under 1930-talet byggdes hangar 1, 2 och 3. Under andra världskriget ökade flygverksamheten kraftigt och under 1950-talet var det svenska flygvapnet ett av de ledande i världen. Från 1960 och fram till 1982 hölls flygkurser även på Herrevadskloster. Under 70-talet bantades flygvapnet och flygkrigskolans framtid var osäker. Väderskolan flyttade från F 12 i Kalmar till F 5 1983, och 1984 startades där även Trafikflygarskolan. Detta hade stor påverkan på F 5:s bevarande och under 80-talet gjordes satsningar på nybyggnation. Vid andra världskrigets utbrott insåg man i Sverige att det fanns ett behov att förstärka landets jaktflygförsvar.

Bulltofta och Barkåkra

År 1940 fattade riksdagen beslut om uppsättandet av flygflottiljen F 10 på Bulltofta i Malmö. F 10 lokaliserades till Bulltofta eftersom det där redan fanns flygfält med tillhörande hangarer och verkstäder. Avsikten var dock inte att flottiljen skulle bli kvar där, utan dess permanenta lokalisering skulle beslutas senare. Redan 1941 kom två förslag till permanent lokalisering: Ödåkra, norr om Helsingborg, samt Barkåkra i närheten av Ängelholm. Den 1 oktober 1945 förlades F 10 permanent i Barkåkra. Bulltofta användes som civilt flygfält till 1972 och är nu ett rekreationsområde. Den skånska flygflottiljen ombeväpnades 1999 till JAS 39 Gripen och blev då flygvapnets andra Gripen-flottilj. Efter riksdagsbeslut blev F 10 2002-12-31 ett avvecklingsförband. Verksamheten flyttas till Ronneby (JAS 39 Gripen) och Linköping (Krigsflygskolan).
 
Lästips:
Skånsk kust. Skånes hembygdsförbunds årsbok 1976 Eskeröd, Albert: Skånes kust (1960).

Lunds flygplats

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss