Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Frivilliga försvarsorganisationer

Hemvärnet

Hemvärnet de nationella skyddsstyrkorna har till huvuduppgift att skydda viktiga totalförsvarsanläggningar. Hemvärnet består av hemvärnsmän och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet. Skånes hemvärn leds av chefen för P7, Revingehed. Inom P7 är det Skånska gruppen, som leder och genomför utbildning av hemvärnsförband samt stödjer  avtalsskrivande frivilligorganisationer och övriga frivilligorganisationer. Sveriges 23 frivilliga försvarsorganisationer rekryterar och utbildar medborgare samt bidrar till landets beredskap inom skilda områden och med olika ansvar i samhället. De frivilliga försvarsorganisationerna har stor betydelse för försvaret, försvarsviljan och totalförsvarets samhällsförankring. De tillför utbildad personal med avtal för Försvarsmakten och andra myndigheter och vidmakthåller och höjer kompetensen hos redan krigsplacerade. De frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga föreningar och har tillkommit på medborgarnas egna initiativ; de är ideella och fristående i förhållande till myndigheterna. Totalt har organisationerna cirka 580 000 medlemmar. De frivilliga organisationerna har i flera fall egna samlingslokaler, men utnyttjar i vissa fall Försvarsmaktens övningsfält och byggnader.  

Frivilliga försvarsorganisationer

Här följer de frivilliga försvarsorganisationer som finns för närvarande: Svenska Försvarsutbildningsförbundet, Insatsingejörernas riksförbund, IIR,  Flygvapenfrivilligas Riksförbund FVRF, Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund FAK, Frivilliga flygkåren FFK, Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund FMCK, Frivilliga radioorganisationen FRO, Frivilliga skyttesportförbundet SvSF, Försvarets Personaltjänstförbund FPF, Svenska Blå stjärnan SBS, Svenska röda korset SRK, Riksförbundet Sveriges lottakårer SLK, Sjövärnskårernas Riksförbund SVK RF, Svenska Brukshundsklubben SBK, Svenska fallskärmsförbundet SFF, Hemvärnsbefälets riksförbund HBR .

Samarbetsavtal

Med nio av dessa frivilliga försvarsorganisationer finns särskilda samarbetsavtal där organisationerna förbinder sig att rekrytera och grundutbilda personal för bestämda befattningar inom hemvärnets krigsorganisation. Riksförbundet Sveriges lottakårer medlemmar placerade i stabs- och underrättelsetjänst samt fältkocks och bevakningstjänst.  Bilkåren har medlemmar placerade i hemvärnet med uppdrag som bilförare för personal-, material- och sjuktransporter, transportgruppchefer och underhållsbefäl. Medlemmar ur Svenska Röda korset är placerade i hemvärnet som sjukvårdare, sjukvårdsgruppchefer eller sjukvårdsbefäl. Frivilliga radioorganisationen i sin tur har medlemmar placerade som signalister, telegrafister, sambandstekniker, sambandsgruppchefer och befäl i hemvärnet. Medlemmar i Frivilliga motorcykelkåren fungerar som ordonnanser i hemvärnet.  Från Svenska Brukshundsklubben är  medlemmar placerade som hundförare, hundtjänstbiträden och hundtjänstinstruktörer. Från Frivilliga Flygkåren ingår medlemmar i hemvärnet som flygförare. Medlemmar ur Flygvapenfrivilligas riksförbund skapar med hemvärnsunderrättelsetjänst ett insatsförband i hemvärnet.  Sjövärnskårernas Riksförbund medverkar i hemvärn med marina uppgifter.

Lästips:
Kjellander, Bo (red.): Hemvärnet 1940-1990. En Jubileumsbok. Rikshemvärnsstabens historiekommitté (1990) Hemvärnets stridsskola 1943-1993. En minnesbok om HvSS 50-åriga verksamhet. Redaktionskommittén.(1993)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss