Övningsfält

Ö Tvet, betonhinder

Revingehed, Östra Tvet, betonghinder

I Skåne finns flera militära områden där fältövningar har hållits, varav vissa fortfarande används. Tillgång till övningsfält i närheten av förläggningar har varit en nödvändighet för att effektivt utbilda de värnpliktiga och de militära styrkorna. Länge använde man sig även av civil mark men när bandgående pansarfordon introducerades blev kravet högre på större övningsfält för att inte fordonen skulle förstöra annan mark.

Näsby övningsfält

Näsby övningsfält i Kristianstad anlades 1915. Övningsområdet bestod av öppen jordbruksmark som dränerades och anpassades efter det nya användningsområdet. Fältet utvidgades 1950. Det användes inte för några större övningar utan endast för enskilda utbildningar inom bland annat försvarsstrid. Pansarutbildning påbörjades i mindre skala men snart insåg man att Näsbyfältet inte lämpade sig för denna typ av övningar.

Rinkaby pansarövningsfält

Sydost om Kristianstad finns Rinkaby pansarövningsfält. Vid sidan av skjutfältet uppkom på 1960-talet planer på att anlägga ett pansarövningsfält på grund av bristfälliga förhållanden för tunga pansarfordon på Näsbyfältet. Rinkaby blev således platsen för både pansar- och skjutövningar och låg i direkt anslutning till flygvapnets flygplats. Söder om Rinkabyfältet ligger Ripafältet som var krigsflygfält under andra världskriget. Det användes senare för förbandsutbildning samt som utgångsplats för övningar vid Rinkabyfältet.

Ravlunda pansarskjutfält

Ravlunda pansarskjutfält skapades 1944 då Kronan köpte marken i närheten av Haväng. Det användes främst för skjututbildning med strids- och pansarbandsvagnar samt andra stridsskjutningsövningar. I Ljungbyhed ägde många regementsövningar rum. Det var en av de största mötesplatserna i landet, där man hade möjlighet att utföra militära övningar av olika slag. Några veckor varje sommar hölls beväringsmöten samt regementsmöten. År 1923 övertog flygvapnet Ljungbyhed.

Revingehed

Revingehed, som är ett stort område strax öster om Lund, togs i bruk 1888. Det drygt 4 300 hektar stora området används ofta som slutövningsplats men har under årens lopp även använts för andra ändamål. Vid första världskrigets slut fick Revingehed inhysa utländska krigsfångar i väntan på att de kunde återvända hem. År 1935 anordnades ett gymnastikläger på Revingehed. Några tusen gymnaster av olika nationalitet samlades under några sommarveckor.

Förutom de ovan nämnda övningsfälten har repetitionsövningar även förlagts till bland annat Everöd, Hovdala, Balsberget, Maglehem Tjörnarp, Blentarp och Krageholm. Under krigsåren var övningarna många och lokaliserade runt om i hela Skåne. Övningsfälten används ofta som rekreationsområden då övning inte pågår. Andra som utnyttjar områdena är bland annat jaktvårdsföreningar, frivilliga försvarsorganisationer och brukshundsklubbar.
 
Lästips:
Göran Larsson (red.): Norra skånska regementet 1811-1994 (del II, 1994)                

Övningsfält vid Östra Tvet, Veberöd

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss