Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Ansök om bidrag

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk och möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Pågående aktiviteter för asylsökande och skyddsbehövande i Örebro län

Här kan du se vilka insatser som pågår i Örebro län. Listade insatser har beviljats medel i enlighet med förordning om tidiga insatser för asylsökande (2016:1363).

Ingen pågående aktivitet.

Ingen pågående aktivitet.

Svenska samhället

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Skolgatan 1, Pålsboda
 • Tid: Onsdag och torsdag, 09.30 - 12.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Nadjia.farman.aliakbar@studieframjandet.se

Ingen pågående aktivitet.

Svenska språket och arbetslivet

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Bregårdgatan 10, Karlskoga
 • Tid: Måndag, 13.00 - 15.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Kim.karlsson@studieframjandet.se

Språket och förberedelse inför arbetslivet

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Bregårdgatan 10, Karlskoga
 • Tid: Fredag, 09.00 - 12.00
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Kim.karlsson@studieframjandet.se

Svenska språket och förberedelse inför arbetslivet

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Bregårdgatan 10, Karlskoga
 • Tid: Onsdag, 13.00 - 15.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Kim.karlsson@studieframjandet.se

Svenska språket och förberedelse inför arbetslivet

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Bregårdgatan 10, Karlskoga
 • Tid: Torsdag, 13.00 - 15.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Kim.karlsson@studieframjandet.se

Svenska i vardagen

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Bregårdgatan 10, Karlskoga
 • Tid: Onsdag, 09.15 - 11.45
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Kim.karlsson@studieframjandet.se

Samhällskunskap

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Studiefrämjandet, Götgatan 1
 • Tid: Måndag och fredag, 17.00 - 19.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Saed.ahmed.jama@studieframjandet.se

Språkcafé

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Von Boijgatan 14 C, Laxå
 • Tid: Torsdag, 10.00 - 13.00
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Abbas.alshikarchi@studieframjandet.se

Svenska språket

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Von Boijgatan 14 C, Laxå
 • Tid: Måndag och tisdag, 09.30 - 12.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Abbas.alshikarchi@studieframjandet.se

Svenska samhället

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Von Boijgatan 14 C, Laxå
 • Tid: Måndag och tisdag, 10.00 - 13.00
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Abbas.alshikarchi@studieframjandet.se

Sy och språka

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Kulturens Hus, Skolgatan 7, 695 30, Laxå
 • Tid: Måndag, 14.00 - 16.00
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Marie.karlsson@studieframjandet.se

Ingen pågående aktivitet.

Samhällskunskap "Om Sverige"

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Bergavägen 75, Fellingsbro
 • Tid: Onsdag, 14.00 - 16.15
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Abdifatah.banaeimon@studieframjandet.se

Svenska språket

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Bergavägen 75, Fellingsbro
 • Tid: Tisdag och onsdag, 09.45 - 12.15
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Abdifatah.banaeimon@studieframjandet.se

Svenska genom samhällsorientering

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Bergavägen 75, Fellingsbro
 • Tid: Fredag, 09.00 - 12.00
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Najah-karanouh@hotmail.com

Ingen pågående aktivitet.

Ingen pågående aktivitet.

Svenska genom samhällsorientering för asylsökande

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Slottsgatan 10, Örebro
 • Tid: Tisdag, 09.30 - 12.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Najah-karanouh@hotmail.com

Svenska språket

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Slottsgatan 10, Örebro
 • Tid: Onsdag, 09.30 - 12.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Najah-karanouh@hotmail.com

Svenska språket

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Slottsgatan 10, Örebro
 • Tid: Onsdag, 13.00 - 16.00
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Najah-karanouh@hotmail.com

Yrkessvenska för språksvaga

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Karlsgatan 32 a, Örebro
 • Tid: Lördag, 17.00 - 20.00
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Abdifatah.banaeimon@studieframjandet.se

Svenska språket

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Slottsgatan 10, Örebro
 • Tid: Måndag, 09.45 - 12.15
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Abdifatah.banaeimon@studieframjandet.se

Samhällskunskap "Om Sverige"

 • Syfte med insatsen: Att underlätta integrationen genom kunskap kring svenska samhället samt svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Slottsgatan 10, Örebro
 • Tid: Måndag, 14.00 - 16.15
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Abdifatah.banaeimon@studieframjandet.se

Utfärda intyg för reseersättning

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning för resor och/eller mobildata för deltagande i Tidiga insatser för asylsökande. Ersättningen betalas ut till deltagaren, inte till anordnaren.

För att kunna få ersättning behöver deltagaren som är asylsökande lämna ett intyg till Migrationsverket. Intyget utfärdas av den person som anordnar en aktivitet. Intyget kan utfärdas efter att deltagaren fått en bekräftad plats i aktiviteten. Observera att det bara är personer som anordnar aktiviteter som är finansierade av bidrag från Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som kan utfärda intyg.

Reseersättning för insatser som inte finansieras av Länsstyrelsen

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor av Migrationsverket. För att personen ska kunna få det deltagarintyg som behövs för att få ersättning behöver du som anordnar verksamheten ansöka om en TIA-överenskommelse hos Länsstyrelsen. Om din ansökan blir godkänd så gäller överenskommelsen i max ett år. En överenskommelse kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande, pdf Pdf, 114.7 kB.

Följande organisationer kan ansöka om en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • idéburna organisationer utan vinstsyfte med allmännyttigt ändamål
 • registrerade trossamfund.

Övriga kriterier:

 • praktikverksamhet omfattas inte av överenskommelserna
 • verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan
 • verksamheten ska ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle samt i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – ideella organisationer och registrerade trossamfund Word, 52.4 kB.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – offentliga organisationer Word, 43.5 kB.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Skicka ifyllt och påskrivet formulär till tia.orebro@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss