Plötslig ishalka i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Ansök om bidrag

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk och möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Pågående aktiviteter för asylsökande och skyddsbehövande i Örebro län

Här kan du se vilka insatser som pågår i Örebro län. Listade insatser har beviljats medel i enlighet med förordning om tidiga insatser för asylsökande (2016:1363).

Utveckling från dag ett

 • Syfte med insatsen: Utbildning i svenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till skyddsbehövande från Ukraina 
 • Plats: InfoCenter, Medborgargatan 2, Degerfors
 • Tid: Måndag, onsdag och torsdag 10.00 - 12.30
 • Aktör: Studieförbundet Vuxenskolan
 • E-post till kontaktperson: shahla.ojagh@sv.se

Utveckling från dag ett

 • Syfte med insatsen: Utbildning i svenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina 
 • Plats: Folkets Hus, Skolgatan 1, Pålsboda
 • Tid: Tisdag och torsdag 13.30 - 16:00
 • Aktör: Studieförbundet Vuxenskolan
 • E-post till kontaktperson: shahla.ojagh@sv.se

Svenska från dag 1 och vardagssvenska

 • Syfte med insatsen: Att erbjuda en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och personer med uppehållstillstånd som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på kommunplacering
 • Plats: Folket hus, Skolgatan 1, Pålsboda
 • Tid: Måndag och onsdag 09:00 - 12:00 och 13:00 - 16:00.
  Fredag 09:00 - 12:00
 • Aktör: Arbetarnas bildningsförbund - ABF
 • E-post till kontaktperson: jerome.bigirimana@abf.se

Kvinna i fokus

 • Syfte med insatsen: Stärka fysisk och psykisk hälsa med fysisk aktivitet och social gemenskap. Samt språkträning, cykelskola och information om jämställdhet och hälsa
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande
 • Plats: Skolgatan 2, Pålsboda
 • Tid: Onsdagar 13:00 – 14:00
 • Aktör: RF-SISU
 • E-post till kontaktperson: magdalena.asgarde@rfsisu.se

Vardagssvenska för kvinnor

 • Syfte med insatsen: Svenska, integration, social gemenskap och ökad hälsa
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till kvinnor
 • Plats: Hällefors församlingshem, Klockarvägen 10, Hällefors 
 • Tid: Tisdagar 10:00 – 12:00 samt 13:00 – 15:00
 • Aktör: Svenska kyrkan
 • E-post till kontaktperson: maria.carlsson2@svenskakyrkan.se

Sy och prata svenska

 • Syfte med insatsen: Svenska, integration, social gemenskap och ökad hälsa
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till vuxna oavsett kön
 • Plats: Hällefors församlingshem, Klockarvägen 10, Hällefors 
 • Tid: Efter överenskommelse
 • Aktör: Svenska kyrkan
 • E-post till kontaktperson: maria.carlsson2@svenskakyrkan.se

Kvinna i fokus

 • Syfte med insatsen: Stärka fysisk och psykisk hälsa med fysisk aktivitet och social gemenskap. Samt språkträning, cykelskola och information om jämställdhet och hälsa.
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande
 • Plats: Hällefors idrottshall, Klockarvägen 8, Hällefors samt Kronhagsskolans motionshall, Klockarvägen 46, Hällefors
 • Tid: Måndagar och torsdagar 16:00 – 18:00
 • Aktör: RF-SISU
 • E-post till kontaktperson: magdalena.asgarde@rfsisu.se

Utveckling från dag ett

 • Syfte med insatsen: Utbildning i svenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Skogsrundan 2, Karlskoga 
 • Tid: Måndag, onsdag och torsdag 13.30 - 16:00
 • Aktör: Studieförbundet Vuxenskolan
 • E-post till kontaktperson: Shahla.ojagh@sv.se

Care of Folkbildningen

 • Syfte med insatsen: Främja kunskaper i svenska, om det svenska samhället, svensk arbetsmarknad och hälsa
 • Målgrupp: Ukrainare (massflyktsdirektivet)
 • Plats: Rektor Lindholms väg 23, 69144 Karlskoga
 • Tid: 9-15 alla vardagar
 • Aktör: Karlskoga folkhögskola
 • E-post till kontaktperson: Jenny.brunnsgard@karlskogafhs.se

Rättighetscirkeln

 • Syfte med insatsen: Att behandla ämnen som normer, mänskliga rättigheter och diskriminering för att stärka deltagarna i kunskaper om sina egna och sina närståendes rättigheter, och verktyg för att utkräva dessa
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till skyddsbehövande personer från Ukraina som är över 18 år
 • Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Skogsrundan 2, Karlskoga
 • Tid: 16/2, 23/2, 2/3, 9/3 – klockan 14:00 - 16:00
 • Aktör: Örebro Rättighetscenter
 • E-post till kontaktperson: julia.grafe@rattighetscenter.se

Svenska från dag ett

 • Syfte med insatsen: Svenska och samhällskunskap
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Fylstakyrkan, Kvargatan 18, Kumla
 • Tid: Måndag till fredag 09:00 - 12:30
 • Aktör: Örebro Folkhögskola
 • E-post till kontaktperson: asimina.diamanti@orebrofolkhogskola.se

Kvinna i fokus

 • Syfte med insatsen: Stärka fysisk och psykisk hälsa med fysisk aktivitet och social gemenskap. Samt språkträning, cykelskola och information om jämställdhet och hälsa
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande
 • Plats: Kunskapens Hus, Skolgatan 7, Laxå
 • Tid: Tisdagar 11:00 – 12:00
 • Aktör: RF-SISU
 • E-post till kontaktperson: magdalena.asgarde@rfsisu.se

Utveckling från dag ett

 • Syfte med insatsen: Utbildning i svenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Kunskapens Hus, Skolgatan 7, Laxå
 • Tid: Torsdag och fredag 09:30 - 12:00
 • Aktör: Studieförbundet Vuxenskolan
 • E-post till kontaktperson: Shahla.ojagh@sv.se

Svenska från dag 1 och vardagssvenska

 • Syfte med insatsen: Att erbjuda en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd.
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och personer med uppehållstillstånd som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på kommunplacering
 • Plats: Centrumtorget 2, Laxå
 • Tid: Tisdag och torsdag 13:00 – 16:00. Fredag 13:30 – 16:30
 • Aktör: Arbetarnas bildningsförbund - ABF
 • E-post till kontaktperson: jerome.bigirimana@abf.se

Ingen insats just nu.

Kvinna i fokus

 • Syfte med insatsen: Stärka fysisk och psykisk hälsa med fysisk aktivitet och social gemenskap. Samt språkträning, cykelskola och information om jämställdhet och hälsa
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande
 • Plats: Lertagsgatan 2, Örebro
 • Tid: Måndagar och torsdagar 16:00 – 18:00
 • Aktör: RF-SISU
 • E-post till kontaktperson: magdalena.asgarde@rfsisu.se

Ukrainakursen/Svenska från dag ett

 • Syfte med insatsen: Svenskundervisning, samhällsorientering, inblickar i svensk kultur, skapande verksamhet och lära känna Örebro
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till skyddsbehövande från Ukraina, 18 år och äldre
 • Plats: Hällefors folkhögskolas filial, Jordgatan 6, Örebro
 • Tid: Måndag till fredag 09:00 - 14:30
 • Aktör: Hällefors Folkhögskola
 • E-post till kontaktperson: nina.lejonhud@folkis.nu

CARE

 • Syfte med insatsen: Att erbjuda en effektiv och anpassad kedja av insatser mot arbete och utbildning
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Drottninggatan 38, Örebro
 • Tid: Måndag till fredag 10:00 – 17:00
 • Aktör: Folkuniversitetet
 • E-post till kontaktperson: jenny.johansson@folkuniversitetet.se

Care Hyllie Park

 • Syfte med insatsen: Att hjälpa målgruppen att komma in på, eller närma sig, arbetsmarknaden
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16, Örebro
 • Tid: 3–4 halvdagar per vecka. 08.30 – 12.30 alternativt 13.00 – 17.00. Kvällsgrupp 2 kvällar per vecka, 17.00 - 20.00
 • Aktör: Hyllie Park
 • E-post till kontaktperson: micki.lind@hylliepark.se

New rainbows

 • Syfte med insatsen: Att bryta isolering och motverka psykisk och fysisk ohälsa
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande HBTQI-personer över 18 år
 • Plats: Västra Nobelgatan 19, Örebro
 • Tid: Onsdagar 13:00 – 15:00
 • Aktör: RFSL Örebro
 • E-post till kontaktperson: lisa.palolampi@orebro.rfsl.se

Rättighetscirkeln

 • Syfte med insatsen: Att behandla ämnen som normer, mänskliga rättigheter och diskriminering för att stärka deltagarna i kunskaper om sina egna och sina närståendes rättigheter, och verktyg för att utkräva dessa
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande personer och skyddsbehövande personer från Ukraina som är över 18 år
 • Plats: Västra Nobelgatan 19, Örebro
 • Aktör: Örebro Rättighetscenter
 • E-post till kontaktperson: julia.grafe@rattighetscenter.se

Rättighetscirkeln i Örebro arrangeras via tre olika cirklar, enligt nedan:

Cirkel 1

 • Plats: RFSL Örebro, Västra Nobelgatan 19, Örebro
 • Tid: 15/2, 1/3, 15/3, 29/3 – klockan 13:00-15:00
 • Målgrupp: Asylsökande HBTQI-personer över 18 år

Cirkel 2

 • Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8, Örebro
 • Tid: 5/4, 12/4, 19/4, 26/4 – klockan 13:30-15:30
 • Målgrupp: Asylsökande personer och skyddsbehövande personer från Ukraina som är över 18 år

Cirkel 3

 • Plats: RFSL Örebro, Västra Nobelgatan 19, Örebro
 • Tid: 3/5, 17/5, 31/5, 14/6 – klockan 13:00-15:00
 • Målgrupp: Asylsökande HBTQI-personer över 18 år

CARE

 • Syfte med insatsen: Att ge de ukrainska flyktingarna en starkare ställning på den svenska arbetsmarknaden, en enklare väg till utbildning, ökad social delaktighet samt större chans till egen försörjning. Målet är att göra deltagarna i projektet anställningsbara genom folkbildning.
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Fredsgatan 18, 703 62, Örebro
 • Tid: Måndag till fredag 09:00 – 16:00. Lördagar 10.00 - 13.00
 • Aktör: ABF Örebro län
 • E-post till kontaktperson: carina.oskarsson@abf.se

CARE KIAS

 • Syfte med insatsen: Att underlätta för målgruppen att hitta sina individuella vägar in på den svenska arbetsmarknaden och att öka känslan av delaktighet i det svenska samhället. Att främja deltagarnas kunskaper i det svenska språket, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden.
 • Målgrupp: Kvinnor från Ukraina som befinner sig i Örebro län utifrån massflyktsdirektivet.
 • Plats: Landbotorpsallén 25, Örebro
 • Tid: Måndag – fredag kl, 09.00 - 15.00
 • Aktör: Stiftelsen Activa
 • E-post till kontaktperson: kristina.ljungdahl@s-activa.se

Utveckling från dag ett

 • Syfte med insatsen: Utbildning i svenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Fabriksgatan 8, Örebro
 • Tid: Onsdag och fredag 13.30 - 16:00 och torsdag 09.30 - 12:00
 • Aktör: Studieförbundet Vuxenskolan
 • E-post till kontaktperson: Shahla.ojagh@sv.se

CARE

 • Syfte med insatsen: Att ge de ukrainska flyktingarna en starkare ställning på den svenska arbetsmarknaden, en enklare väg till utbildning, ökad social delaktighet samt större chans till egen försörjning. Målet är att göra deltagarna i projektet anställningsbara genom folkbildning
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Fabriksgatan 8, Örebro
 • Tid: Måndag till fredag 09:30 - 12.00 och 13.30 - 16:00
 • Aktör: Studieförbundet Vuxenskolan
 • E-post till kontaktperson: Shahla.ojagh@sv.se

Utfärda intyg för reseersättning

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning för resor och/eller mobildata för deltagande i Tidiga insatser för asylsökande. Ersättningen betalas ut till deltagaren, inte till anordnaren.

För att kunna få ersättning behöver deltagaren som är asylsökande lämna ett intyg till Migrationsverket. Intyget utfärdas av den person som anordnar en aktivitet. Intyget kan utfärdas efter att deltagaren fått en bekräftad plats i aktiviteten. Observera att det bara är personer som anordnar aktiviteter som är finansierade av bidrag från Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som kan utfärda intyg.

Reseersättning för insatser som inte finansieras av Länsstyrelsen

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata av Migrationsverket. För att personen ska kunna få det deltagarintyg som behövs för att få ersättning behöver du som anordnar verksamheten ansöka om en TIA-överenskommelse hos Länsstyrelsen. Om din ansökan blir godkänd så gäller överenskommelsen i ett år. En överenskommelse kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan ansöka om en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En ansökan om överenskommelse kan godkännas för ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – ideella organisationer och registrerade trossamfund Word, 50.4 kB.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – offentliga organisationer Word, 43 kB.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Skicka ifyllt och påskrivet formulär till tia.orebro@lansstyrelsen.se

Kontakt