Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Ansök om bidrag

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk och möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Pågående aktiviteter för asylsökande och skyddsbehövande i Örebro län

Här kan du se vilka insatser som pågår i Örebro län. Listade insatser har beviljats medel i enlighet med förordning om tidiga insatser för asylsökande (2016:1363).

Ingen pågående aktivitet.

Ingen pågående aktivitet.

Svenska från dag 1 och vardagssvenska

 • Syfte med insatsen: Att erbjuda en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och personer med uppehållstillstånd som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på kommunplacering
 • Plats: Folket hus, Skolgatan 1, Pålsboda
 • Tid: Måndag och onsdag 09:00 - 12:00 och 13:00 - 16:00.
  Fredag 09:00 - 12:00
 • Aktör: Arbetarnas bildningsförbund - ABF
 • E-post till kontaktperson: jerome.bigirimana@abf.se

Tidiga insatser, utbildning, arbete och samhälle (Utbildning och arbetsmarknad)

 • Syfte med insatsen: Vägen till utbildning
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Skolgatan 1, Pålsboda
 • Tid: Tisdag 09.30 - 12.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Nadjia.farman.aliakbar@studieframjandet.se

Tidiga insatser, utbildning, arbete och samhälle (Familj och samhälle)

 • Syfte med insatsen: Föräldrautbildning
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Skolgatan 1, Pålsboda
 • Tid: Torsdag 09.30 - 12.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Nadjia.farman.aliakbar@studieframjandet.se

TIA - Svenska samhället

 • Syfte med insatsen: Svenskt samhällsliv för invandrare
 • Målgrupp: ?
 • Plats: Pålsboda Folkets hus & Park, Pålsboda
 • Tid: Tisdag och torsdag, 09.30 - 12.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Najah-karanouh@hotmail.com

TIA - Svenska samhället

 • Syfte med insatsen: Svenska språket
 • Målgrupp: ?
 • Plats: Pålsboda Folkets Hus & park, Skolgatan 1, Pålsboda
 • Tid: Tisdag och torsdag, 09.30 - 12.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Nadjia.farman.aliakbar@studieframjandet.se

Ingen pågående aktivitet.

Utveckling från dag ett

 • Syfte med insatsen: Utbildning i svenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Skogsrundan 2, Karlskoga 
 • Tid: Tisdag, torsdag och fredag 14.00 - 16.30
 • Aktör: Studieförbundet Vuxenskolan
 • E-post till kontaktperson: Shahla.ojagh@sv.se

Tidiga insatser, utbildning, arbete och samhälle (Samhällsinformation välfärd, trygghet och socialt liv)

 • Syfte med insatsen: Ökad kunskap för svenska samhällets med inriktning på familj, utbildning och arbetsmarknad
 • Målgrupp: Vuxna
 • Plats: Bregårdgatan 10, Karlskoga
 • Tid: Måndag 12:30 – 15:30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Zarha.shabni@studieframjandet.se

Tidiga insatser, utbildning, arbete och samhälle (Träffpunkten, förstärka språket)

 • Syfte med insatsen: Svenska språket
 • Målgrupp: Vuxna
 • Plats: Ingemarsvägen 2, Karlskoga
 • Tid: Onsdag 09:00 -12:30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Zarha.shabni@studieframjandet.se

Tidiga insatser, utbildning, arbete och samhälle (Om Sverige)

 • Syfte med insatsen: Samhällsinformation
 • Målgrupp: Vuxna
 • Plats: Bredgårdsgatan 10, Karlskoga
 • Tid: Måndag 09.30 - 11.45
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Kim.karlsson@studieframjandet.se

Tidiga insatser, utbildning, arbete och samhälle (Samhällskunskap)

 • Syfte med insatsen: Svenskundervisning, samhällsorientering
 • Målgrupp: Vuxna från Ukraina
 • Plats: Frödingsvägen 16, Karlskoga
 • Tid: Måndag 14:30 – 16:45, tisdag 14:30 – 16:45
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Kim.karlsson@studieframjandet.se

Tidiga insatser, utbildning, arbete och samhälle (Svenska dag 1)

 • Syfte med insatsen: Svenskundervisning, samhällsorientering
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Bredgårdsgatan 10, Karlskoga
 • Tid: Onsdag 09:30 – 11:45 , torsdag 09:30 – 11:45
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Kim.karlsson@studieframjandet.se

Tidiga insatser, utbildning, arbete och samhälle (Samhällsorientering)

 • Syfte med insatsen: Svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande
 • Plats: Bredgårdsgatan 10, Karlskoga
 • Tid: Fredag 11.30 - 14.45
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Kim.karlsson@studieframjandet.se

Tidiga insatser, utbildning, arbete och samhälle (Friskvård)

 • Syfte med insatsen: Fysisk och psykisk hälsa, dans, rörelse och samtal
 • Målgrupp: Kvinnor
 • Plats: Frödingsvägen 16, Karlskoga
 • Tid: Tisdag 09:30 – 11:45, tiden kan komma att ändras
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Veronica.karlsson@studieframjandet.se

TIA - Språka på odlingsplatsen

 • Syfte med insatsen: Svenskt samhällsliv för invandrare
 • Målgrupp: Asylsökande samt ukrainska med massflyktsdirektiv
 • Plats: Odlingslott 5, Häsängen Karlskoga
 • Tid: Måndag och torsdag, 09.30 - 11.45
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Veronica.karlsson@studieframjandet.se

TIA - Samhällskunskap/trafikregler

 • Syfte med insatsen: Svenskt samhällsliv för invandrare
 • Målgrupp: Asylsökande samt ukrainska med massflyktsdirektiv
 • Plats: Bredgårdsgatan 10, Karlskoga
 • Tid: Torsdag, 09.00 - 12.00
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Abbas.alshikarchi@studieframjandet.se

TIA - Språka på odlingsplatsen

 • Syfte med insatsen: Svenska för invandrare
 • Målgrupp: Asylsökande samt ukrainska med massflyktsdirektiv
 • Plats: Odlingslott 15, Häsängen Karlskoga
 • Tid: Måndag och tisdag, 16.00 - 18.15
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Kim.karlsson@studieframjandet.se

TIA - Samhällskunskap

 • Syfte med insatsen: Svenska för invandrare
 • Målgrupp: Asylsökande samt ukrainska med massflyktsdirektiv
 • Plats: Bredgårdsgatan 10, Karlskoga
 • Tid: Onsdag 09.30 - 11.45
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Kim.karlsson@studieframjandet.se

Svenska från dag ett

 • Syfte med insatsen: Svenska och samhällskunskap
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Fylstakyrkan, Kvarngatan 18, Kumla
 • Tid: Måndag till fredag 09:00 - 12:30
 • Aktör: Örebro Folkhögskola
 • E-post till kontaktperson: asimina.diamanti@orebrofolkhogskola.se

Tidiga insatser, utbildning, arbete och samhälle (Trafik på miljöns villkor)

 • Syfte med insatsen: Kunskap och trafik och arbetsmarknad
 • Målgrupp: Vuxna
 • Plats: Köpmangatan 37, Kumla
 • Tid: Torsdag 13.00 - 16.00
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Abbas.alshikarchi@studieframjandet.se

Tidiga insatser, utbildning, arbete och samhälle (Språkcafé)

 • Syfte med insatsen: Samhälle och svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande samt övriga i mån av plats
 • Plats: Götgatan 1, Kumla
 • Tid: Måndag 11.00 - 13.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Saed.ahmed.jama@studieframjandet.se

TIA - Hälsa/språk

 • Syfte med insatsen: Svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande samt ukrainska med massflyktsdirektiv
 • Plats: Utomhus i Kumla. Uppsamling vid Götgatan 1
 • Tid: Onsdag, lördag och söndag, 17.00 - 19.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Saed.ahmed.jama@studieframjandet.se

TIA - Svenska språk

 • Syfte med insatsen: Svenska språket
 • Målgrupp: Asylsökande samt ukrainska med massflyktsdirektiv
 • Plats: Studiefrämjandet, Götgatan 1
 • Tid: Måndag och fredag, 17.00 - 19.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Saed.ahmed.jama@studieframjandet.se

Utveckling från dag ett

 • Syfte med insatsen: Utbildning i svenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Kunskapens Hus, Skolgatan 7, Laxå
 • Tid: Tisdag och fredag 10.00 - 12.30. Onsdagar 14.00 - 16.30
 • Aktör: Studieförbundet Vuxenskolan
 • E-post till kontaktperson: Shahla.ojagh@sv.se

Tidiga insatser, utbildning, arbete och samhälle

 • Syfte med insatsen: Svenska och samhällsinformation
 • Målgrupp: Asylsökande och skyddsbehövande
 • Plats: Von Boijgatan 14 C, Laxå
 • Tid: Tisdag och torsdag, 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Abbas.alshikarchi@studieframjandet.se

TIA - Samhällskunskap

 • Syfte med insatsen: Svenskt samhällsliv för invandrare
 • Målgrupp: Asylsökande samt ukrainska med massflyktsdirektiv
 • Plats: Hyresgästföreningen Von Boijområdet
 • Tid: Måndag och onsdag, 13.00 - 16.00
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Abbas.alshikarchi@studieframjandet.se

TIA - Svenska språket

 • Syfte med insatsen: Svenska för invandrare
 • Målgrupp: Asylsökande samt ukrainska med massflyktsdirektiv
 • Plats: Hyresgästföreningen Von Boijområdet
 • Tid: Måndag och onsdag, 09.30 - 12.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Nadjia.farman.aliakbar@studieframjandet.se

TIA - Grupp 1 Ukraina - Svenska för nybörjare

 • Syfte med insatsen: Svenska för invandrare
 • Målgrupp: Asylsökande samt ukrainska med massflyktsdirektiv
 • Plats: Postgatan 1, Laxå
 • Tid: Tisdag och torsdag, 09.00 - 12.00
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Abbas.alshikarchi@studieframjandet.se

TIA - Grupp 2 - Svenska för invandrare

 • Syfte med insatsen: Svenska för invandrare
 • Målgrupp: Asylsökande samt ukrainska med massflyktsdirektiv
 • Plats: Postgatan 1, Laxå
 • Tid: Tisdag och torsdag, 13.00 - 16.00
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Abbas.alshikarchi@studieframjandet.se

Ingen pågående aktivitet.

Tidiga insatser, utbildning arbete och samhälle

 • Syfte med insatsen: Att erbjuda utbildning i svenska språket och samhällskunskap
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande
 • Plats: Bergavägen 45, Fellingsbro
 • Tid: Tisdag och fredag 09.00 - 12.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: najah-karanouh@hotmail.com

TIA - Svenska genom samhällsorientering

 • Syfte med insatsen: Svenska för invandrare
 • Målgrupp: Asylsökande samt ukrainska med massflyktsdirektiv
 • Plats: Bergavägen 45, Fellingsbro
 • Tid: Fredag 09.00 - 12.00
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: najah-karanouh@hotmail.com

TIA - Svenska från dag 1 för asylsökande

 • Syfte med insatsen: Svenska för invandrare
 • Målgrupp: Asylsökande samt ukrainska med massflyktsdirektiv
 • Plats: Bergavägen 45, Fellingsbro
 • Tid: Tisdag 09.00 - 12.30
 • Aktör: Studiefrämjandet
 • E-post till kontaktperson: Abdifatah.banaeimon@studieframjandet.se

Ingen pågående aktivitet.

Ingen pågående aktivitet.

Care

 • Syfte med insatsen: Att hjälpa deltagarna att hitta nya sammanhang, utveckla sociala relationer, språk -och samhällskunskap samt prova på estetiska uttrycksformer i syfte att förbereda dem för att komma ut på arbetsmarknaden
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till skyddsbehövande från Ukraina, 18 år och äldre
 • Plats: Hällefors folkhögskolas filial, Jordgatan 6, Örebro
 • Tid: Måndag till fredag 09:00 - 14:30
 • Aktör: Hällefors Folkhögskola
 • E-post till kontaktperson: nina.lejonhud@folkis.nu

Care Hyllie Park

 • Syfte med insatsen: Att hjälpa målgruppen att komma in på, eller närma sig, arbetsmarknaden
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16, Örebro
 • Tid: 3–4 halvdagar per vecka. 08.30 – 12.30 alternativt 13.00 – 17.00. Kvällsgrupp 2 kvällar per vecka, 17.00 - 20.00
 • Aktör: Hyllie Park
 • E-post till kontaktperson: micki.lind@hylliepark.se

New rainbows

 • Syfte med insatsen: Att bryta isolering och motverka psykisk och fysisk ohälsa
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande HBTQI-personer över 18 år
 • Plats: Västra Nobelgatan 19, Örebro
 • Tid: Onsdagar 13:00 – 15:00
 • Aktör: RFSL Örebro
 • E-post till kontaktperson: lisa.palolampi@orebro.rfsl.se

Rättighetscirkeln

 • Syfte med insatsen: Att behandla ämnen som normer, mänskliga rättigheter och diskriminering för att stärka deltagarna i kunskaper om sina egna och sina närståendes rättigheter, och verktyg för att utkräva dessa
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande personer och skyddsbehövande personer från Ukraina som är över 18 år
 • Aktör: Örebro Rättighetscenter
 • E-post till kontaktperson: julia.grafe@rattighetscenter.se

Rättighetscirkeln i Örebro arrangeras via tre olika cirklar, enligt nedan:

Cirkel 1

 • Plats: RFSL Örebro, Västra Nobelgatan 19, Örebro
 • Tid: 15/2, 1/3, 15/3, 29/3 – klockan 13:00-15:00
 • Målgrupp: Asylsökande HBTQI-personer över 18 år

Cirkel 2

 • Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8, Örebro
 • Tid: 20/4, 25/4, 2/5, 4/5 – klockan 9:00-11:00.
 • Målgrupp: Asylsökande personer och skyddsbehövande personer från Ukraina som är över 18 år

Cirkel 3

 • Plats: RFSL Örebro, Västra Nobelgatan 19, Örebro
 • Tid: 3/5, 17/5, 31/5, 14/6 – klockan 13:00-15:00
 • Målgrupp: Asylsökande HBTQI-personer över 18 år

CARE

 • Syfte med insatsen: Att ge de ukrainska flyktingarna en starkare ställning på den svenska arbetsmarknaden, en enklare väg till utbildning, ökad social delaktighet samt större chans till egen försörjning. Målet är att göra deltagarna i projektet anställningsbara genom folkbildning.
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Fredsgatan 18, 703 62, Örebro
 • Tid: Måndag till fredag 09:00 – 16:00. Lördagar 10.00 - 13.00
 • Aktör: ABF Örebro län
 • E-post till kontaktperson: carina.oskarsson@abf.se

CARE KIAS

 • Syfte med insatsen: Att underlätta för målgruppen att hitta vägar in på den svenska arbetsmarknaden och att öka känslan av delaktighet i samhället samt främja deltagarnas kunskaper i det svenska språket, samt möjliggöra för de deltagare som önskar att starta företag i Sverige.
  Syftet är också att tillsammans med deltagarna i projektet skapa ett tryggt socialt sammanhang för kvinnor. Inom CARE KIAS finns det utrymme för sociala aktiviteter, kreativitet och samtal med fokus på kvinnofrågor och jämställdhet samt individuellt anpassat stöd.
 • Målgrupp: Kvinnor från Ukraina som befinner sig i Örebro län utifrån massflyktsdirektivet.
 • Plats: Landbotorpsallén 25, Örebro
 • Tid: Måndag – fredag kl, 09.00 - 15.00
 • Aktör: Stiftelsen Activa
 • E-post till kontaktperson: kristina.ljungdahl@s-activa.se

Utveckling från dag ett

 • Syfte med insatsen: Utbildning i svenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Fabriksgatan 8, Örebro
 • Tid: Måndag, onsdag och fredag 10.00 - 12.30
 • Aktör: Studieförbundet Vuxenskolan
 • E-post till kontaktperson: Shahla.ojagh@sv.se

Utveckling från dag ett

 • Syfte med insatsen: Utbildning i svenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Slottsgatan 13A
 • Tid:
  Grupp 1, tisdag och torsdag 09.30-12.00
  Grupp 2, måndag, tisdag och torsdag 13.00-15.30
  Grupp 3, måndag 09.30-12.00 och onsdag 13.00-15.30
 • Aktör: Studieförbundet Vuxenskolan
 • E-post till kontaktperson: Shahla.ojagh@sv.se

CARE

 • Syfte med insatsen: Att ge de ukrainska flyktingarna en starkare ställning på den svenska arbetsmarknaden, en enklare väg till utbildning, ökad social delaktighet samt större chans till egen försörjning. Målet är att göra deltagarna i projektet anställningsbara genom folkbildning
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till skyddsbehövande från Ukraina
 • Plats: Fabriksgatan 8, Örebro
 • Tid: Måndag till fredag 09:30 - 12.00 och 13.30 - 16:00
 • Aktör: Studieförbundet Vuxenskolan
 • E-post till kontaktperson: Shahla.ojagh@sv.se

Utbildning i svenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap

 • Syfte med insatsen: Att deltagare inom ramen för denna insats flyttas fram kunskapsmässigt kring svensk arbetsmarknad. Deltagare ska efter avslutad insats ha fått en bred bas att stå på, närmare jobb- eller studier. Kartläggningsmodulen kan leda till individuellt anpassade insatser
 • Målgrupp: Insatsen riktar sig till ukrainare som omfattas av massflyktsdirektivet
 • Plats: Fabriksgatan 8, Örebro
 • Tid: Måndag till fredag 09:30 - 16.00
 • Aktör: Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län och föreningen MO&RE
 • E-post till kontaktperson: Shahla.ojagh@sv.se

Svenska från dag 1

 • Syfte med insatsen: Ge nyanlända asylsökande möjlighet att redan under asyltiden lära sig svenska och få en grundläggande förståelse för och kontakt med det svenska samhället
 • Målgrupp: Personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv
 • Plats: Hällefors folkhögskolas filial, Jordgatan 6, Örebro
 • Tid: Måndag till fredag 09:00 - 14:30
 • Aktör: Hällefors Folkhögskola
 • E-post till kontaktperson: nina.lejonhud@folkis.nu

KIAS 2.0

 • Syfte med insatsen: Att målgruppen ska lära sig svenska, närma sig arbetsmarknaden och erbjudas individuellt anpassat stöd. Målgruppen ska känna trygghet och en social delaktighet. Projektet erbjuder praktik, arbetsplatsförlagd utbildning, insatser inom entreprenörskap, sociala aktiviteter, skaparverkstad, språkkafé, ”mat och prat”, lekande lätt svenska och Sverigekunskap. I projektet finns även tid för samtal med fokus på kvinnofrågor och jämställdhet. Möjlighet finns också till psykosocialt stöd från socionom. I projektet används metoden Supported Employment.
 • Målgrupp: Kvinnor (från 18 år) som flytt från Ukraina och befinner sig i Örebro län utifrån massflyktsdirektivet
 • Plats: Landbotorpsallén 25 A, Örebro
 • Tid: Måndag – fredag kl, 09.00 - 15.00. Torsdagar öppet till 18.00
 • Aktör: Stiftelsen Activa
 • E-post till kontaktperson: kristina.ljungdahl@s-activa.se

Utfärda intyg för reseersättning

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning för resor och/eller mobildata för deltagande i Tidiga insatser för asylsökande. Ersättningen betalas ut till deltagaren, inte till anordnaren.

För att kunna få ersättning behöver deltagaren som är asylsökande lämna ett intyg till Migrationsverket. Intyget utfärdas av den person som anordnar en aktivitet. Intyget kan utfärdas efter att deltagaren fått en bekräftad plats i aktiviteten. Observera att det bara är personer som anordnar aktiviteter som är finansierade av bidrag från Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som kan utfärda intyg.

Reseersättning för insatser som inte finansieras av Länsstyrelsen

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor av Migrationsverket. För att personen ska kunna få det deltagarintyg som behövs för att få ersättning behöver du som anordnar verksamheten ansöka om en TIA-överenskommelse hos Länsstyrelsen. Om din ansökan blir godkänd så gäller överenskommelsen i max ett år. En överenskommelse kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande, pdf Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan ansöka om en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • idéburna organisationer utan vinstsyfte med allmännyttigt ändamål
 • registrerade trossamfund.

Övriga kriterier:

 • praktikverksamhet omfattas inte av överenskommelserna
 • verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan
 • verksamheten ska ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle samt i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – ideella organisationer och registrerade trossamfund, Word Word, 50.4 kB.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – offentliga organisationer, Word Word, 43 kB.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Skicka ifyllt och påskrivet formulär till tia.orebro@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss