Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ANDTS

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har också ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol och tobak.

Rökfria miljöer - av omtanke

Kampanjbild för Rökfria miljöer med Folkhälsomyndighetens logotyp. Text i bilden: Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Nu kan både barn och vuxna vistas nästan överallt utan att besväras av rök.

Visste du att en ny tobakslag har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Det betyder att alla former av rökning är förbjuden på lekplatser, uteserveringar, busshållplatser, perronger och vid entréer och idrottsanläggningar. Av omtanke!

Rökfria miljöer - av omtanke

ANDTS-förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och information till kommuner.

Tillsyn inom alkohol, tobak och nikotinprodukter

Kommunerna i länet kan få råd och information från Länsstyrelsen i frågor som rör alkohol, tobak och nikotinprodukter. Länsstyrelserna har också ett regionalt tillsynsansvar. Kommunerna ansvarar för tillstånd och tillsyn över verksamheter.

Spel om pengar

Kommuner, landsting och regioner ska arbeta för att förebygga spelmissbruk. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Länsstyrelsen stödjer aktörerna i arbetet.

Kontakt