Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Personligt ombud

Personligt ombud är en verksamhet som kommunen kan bedriva till stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud kan ansöka om statsbidrag hos Länsstyrelsen för delfinansiering.

Kommunens ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 mars årligen. Senast den 15 januari ska kommuner som tagit emot statsbidrag lämna en redovisning till oss om hur bidraget har använts föregående år. Det är antalet anställda ombud som avgör hur bidraget fördelas mellan kommunerna.

Ansök om statsbidrag

Ansök genom att ladda ned och fylla i nedanstående blankett som sedan måste ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 mars 2024.

 1. Ansök genom att fylla i blanketten:
  Ansökan om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud (word) Word, 45.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka ifylld ansökan till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  701 86 Örebro

Redovisa verksamheten

Kommuner som har tagit emot statsbidrag ska varje år lämna in en redovisning över verksamheten. Redovisningen ska ha inkommit senast den 15 januari 2024.

 1. Redovisa genom att fylla i blanketten:
  Redovisning av statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud (word) Word, 65.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka ifylld blankett till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  701 86 Örebro

Ledningsgrupp ska finnas för verksamhet med personligt ombud

För verksamheten med personligt ombud ska det finnas en ledningsgrupp. Här ska det ingå representanter från kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Även patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta.

När personliga ombud identifierar systemfel i samhället som påverkar gruppen negativt ska dessa brister rapporteras till ledningsgruppen. Utifrån dessa rapporter ska ledningsgruppen arbeta med att utveckla verksamheten och förbättra villkoren för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Få rättigheter tillgodosedda och tillgång till samhället

Personligt ombud ska arbeta på den enskildes uppdrag i syfte att den enskilde ska få sina rättigheter tillgodosedda och tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service utifrån önskemål och behov.

Personligt ombud finns för personer:

 • som har psykiska funktionsnedsättningar och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden
 • som har sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service
 • som har behov av långvariga kontakter med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter
 • som är 18 år eller äldre.

Följa upp, stödja och utveckla verksamheterna i länet

Länsstyrelsen har även i uppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen följa upp, stödja och utveckla verksamheterna med personligt ombud.

Länsstyrelsen stöttar verksamheten i länet

Länsstyrelsen ska, på uppdrag av Socialstyrelsen, följa upp, stödja och utveckla verksamheten med personliga ombud i länet. Det kan till exempel innefatta nätverksträffar, rådgivning till kommunerna och föreläsningar för ombuden.

Socialstyrelsen samordnar arbetet

Socialstyrelsen leder och samordnar arbetet med personligt ombud i landet och ansvarar bland annat för uppföljning och återrapportering till regeringen. På Socialstyrelsens webbplats finns flera rapporter att ladda ner eller beställa.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss