Tillstånd för att utöva verksamhet

Som företagare behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att bedriva vissa verksamheter.

Bevakningsföretag

Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av Länsstyrelsen. Likaså måste all personal på bevakningsföretaget, inklusive personal som inte är väktare, godkännas av Länsstyrelsen innan de får arbeta i företaget.

Notarius publicus

Notarius publicus utses av Länsstyrelsen och är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Länsstyrelsen anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag.

Delgivningsföretag

För att driva ett delgivningsföretag måste du först ansöka om tillstånd (auktorisation) hos Länsstyrelsen. Du behöver lämna uppgifter om dig själv och andra som arbetar i företaget. Ansökan ska också innehålla en redogörelse för hur företaget tänker bedriva delgivningsverksamheten och hur företaget ska se till att personalen har nödvändig utbildning.

Pantbank

Företag som lånar ut pengar mot att en person lämnar in något som pant räknas som pantbank. En pantbank kan bara drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området. Om du vill driva en pantbank behöver du tillstånd av Länsstyrelsen. Vi beviljar ansökan om att starta pantbank om vi bedömer att ditt företag kan bedrivas som en sund pantbanksverksamhet. Vi bedömer om du uppfyller kraven i pantbankslagen och penningtvättslagen.

Bilskrotning

Vill du starta ett företag som arbetar med bilskrotning måste du ansöka om tillstånd (auktorisation) hos Länsstyrelsen. När vi behandlar din ansökan kontrollerar vi bland annat att din anläggning uppfyller kommunens miljökrav, att du har bygglov för anläggningen och att du har tillstånd för verksamheten.

Kampsport

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att arrangera tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher i kampsport. Kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro prövar din ansökan och Länsstyrelsen i Örebro län är också den Länsstyrelse som kontrollerar att tillstånden följs.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss