Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stöd för samarbeten

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Utlysningar

Just nu har vi inga aktuella utlysningar.

Vem kan få stöd?

Stödet för samarbetsprojekt kan sökas av myndigheter, regionen, kommuner, föreningar, andra organisationer och företag. Privatpersoner kan inte söka stödet. Det kan antingen sökas för nya utvecklingsprojekt eller för nya och kompletterande aktiviteter i pågående projekt.

Vad är samarbetsprojekt?

Med samarbetsprojekt avses att den som söker stöd ska ha minst en partner som sökanden ingått en skriftlig samarbetsöverenskommelse med. Det ska finnas en gemensam nytta för båda parter att medverka i projektet. Samarbetsparten ska aktivt och tillsammans med projektägaren arbeta för att målen i projektet kan uppnås.

Hur bedöms ansökningarna?

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån ett antal av Jordbruksverket fastlagda urvalskriterier som finns beskrivna i urvalsmodulen. Ansökningar med högst total maximal poäng kommer att prioriteras inom budgetutrymmet. För att stöd ska kunna beviljas måste en ansökan få minst 300 poäng.

Tabell 1. Din ansökan bedöms och poängsätts utifrån kriterier i sju urvalsmoduler.

Urvalsmodul

Maximal
möjlig
poäng

Identifierat behov

300

Hållbar utveckling

120

Samarbete

100

Lämplig kompetens

160

Motiverad budget

170

Resultatet når målgruppen

100

Efter projektavslut

50

Summa

1000

Inom stödet för samarbeten finns enbart nationella prioriteringar.

Hur stort är stödet?

Projektstödet ligger inom intervallet 70–100 procent beroende på vilken aktör som är stödsökande och vilken möjlighet som sökanden har att själv medfinansiera ett projekt. Till myndighet, region och kommun beviljas alltid 100 procent.

Utgifterna i projektet får utgöras av:

  • lön för personal inklusive lönekostnadspåslag (fastslagen schablon på 44,31 procent) och indirekta kostnader (fastslagen schablon på 15 procent).
  • eget arbete
  • köp av externa tjänster
  • övriga utgifter.

Kostnaderna ska tydligt vara kopplade till aktiviteterna i projektet.

Godkända utgifter för projektet måste uppgå till minst 200 000 kronor. Budgeten som stödet grundas på ska vara rimlig i förhållande till det syfte och mål som ska uppnås. Om projektstöd beviljas utgår stöd med 100 procent.

Hur ansöker jag?

Ansökan lämnas in i e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats. Du hittar den under Mina sidor.

E-tjänst där du ansöker om stödet, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Allmän information om stödet

Allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns på Jordbruksverkets webbplats.

Stöd för samarbeten, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss