Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Utlysning – Ansökan öppen för täckdikning

Nu kan du ansöka om investeringsstöd för täckdikning. Utlysningen är öppen för ansökningar 1 mars–31 maj 2024. Ansökningar som kommer in efter ansökningsperioden kommer inte att beviljas stöd.

Totalt finns 25 000 000 kronor att fördela under utlysningen.

För mer information om utlysningen, kontakta Fredrik Karlsson, 010-224 84 29, fredrik.g.karlsson@lansstyrelsen.se eller Tobias Kindvall, 010-224 84 42, tobias.kindvall@lansstyrelsen.se

Ansökningsomgångar

Planerade utlysningar

Under åren 2024 och 2025 kommer vi inte ha några beslutsomgångar. Vi kommer endast att ha utlysningar inom avgränsade områden och tidsperioder. Det innebär att du bara kan söka respektive stöd under nedanstående perioder.

Planerade utlysningar inom ökad konkurrenskraft 2024-2025

Område

Första ansökningsdag

Sista ansökningsdag

Täckdikning

1 mars 2024

31 maj 2024

Täckdikning

1 september 2024

30 november 2024

Stallbyggnader

1 september 2024

30 november 2024

Växthus och odlingstunnlar

1 januari 2025

31 mars 2025

Torkning och lagring av skörd

1 januari 2025

31 mars 2025

Ny teknik

1 januari 2025

31 mars 2025

Begränsad ammoniakavgång

1 januari 2025

31 mars 2025

 

Minimipoäng för stöd

Minimipoängen för stöden inom ökad konkurrenskraft är 300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet.

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Prioriterad bransch – Produktion av livsmedel

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Behov av stöd

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet

För stödet minskad ammoniakavgång finns enbart nationella prioriteringar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss