• Eldningsförbud i hela Örebro län

  Risken för bränder i skog och mark är mycket stor i hela Örebro län. Därför har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänst, beslutat att det från och med tisdag 6 juni klockan 8 råder eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden.

Bygdemedel kan sökas i området vid Vättern

I Örebro län kan bygdemedel sökas i området vid Vättern, via Vätterns regleringsfond för Örebro län. Medlen är begränsade och kan till exempel användas för:

 • mindre reparationer
 • inköp av fast utrustning
 • mindre insatser för idrottsanläggningar eller bygdegårdar
 • markering av stigar och leder.

Exempel på vad bygdemedel inte kan användas till

Följande är exempel på vad din organisation inte kan söka bygdemedel för:

 • driftkostnader för byggnader
 • inköp av möbler och andra lösa inventarier
 • drift eller underhåll av fordon
 • investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
 • investeringar som redan är genomförda
 • egen arbetstid.

Kontakt