Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden.

Bygdemedel kan sökas i området vid Vättern

I Örebro län kan bygdemedel sökas i området vid Vättern, via Vätterns regleringsfond för Örebro län. Medlen är begränsade och kan till exempel användas för:

  • mindre reparationer
  • inköp av fast utrustning
  • mindre insatser för idrottsanläggningar eller bygdegårdar
  • markering av stigar och leder.

Exempel på vad bygdemedel inte kan användas till

Följande är exempel på vad din organisation inte kan söka bygdemedel för:

  • driftkostnader för byggnader
  • inköp av möbler och andra lösa inventarier
  • drift eller underhåll av fordon
  • investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
  • investeringar som redan är genomförda
  • egen arbetstid.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss