Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Minimipoäng är 300 för följande stöd:

  • Våtmarker och dammar för biologisk mångfald
  • Övriga vattenvårdsåtgärder

Minimipoäng är 500 för stödet Våtmarker och dammar för retention av kväve eller fosfor.

Regionala prioriteringar

Våtmarker och dammar för biologisk mångfald

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

  • Gynnsam utformning
  • Arter och naturtyper
  • Naturlig utformning

Våtmarker och dammar för retention av kväve eller fosfor

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

  • Näringsbelastning
  • Näringsrenande

Övriga vattenvårdsåtgärder

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

  • Åtgärdsbehov övergödning
  • Vattenkvalitet

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in. Handläggning av kompletta ansökningar prioriteras före ofullständiga.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss