Utbetalning av stöd du sökt 2015-2023

Här hittar du information om hur du ansöker om utbetalning för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar du sökt inom Landsbygdsprogrammet åren 2015–2023.

Du som har fått beslut om stöd ansöker om utbetalning hos Jordbruksverket. Det gäller följande stöd:

 • Energieffektivisering och energigrödor
 • Investeringsstöd till förnybar energi
 • Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård
 • Miljöinvestering – reglerbar dränering
 • Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer
 • Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar
 • Miljöinvestering – stängsel mot rovdjur
 • Investeringsstöd till biogasproduktion
 • Miljöinvestering för engångsröjning av betesmark
 • Miljöinvestering – våtmarker

Ansök om utbetalning

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Där laddar du även upp dina underlag.

För Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar samt Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar ansöker du om utbetalning i SAM Internet.

Registrera utgifter

Jordbruksverket har en guide om hur du registrerar dina utgifter och ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

Guide för ansökan om utbetalning, pdf Länk till annan webbplats.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Om du har ett åtagande för restaurering

Du som redan har ett åtagande för restaurering av betesmarker och slåtterängar kan söka utbetalning till dess att åtagandet avslutas.

Du kan inte söka ett nytt eller utöka ditt åtagande för restaurering av betesmarker och slåtterängar. För ditt pågående åtagande kommer du att få ersättning från Jordbruksverket. Från och med 2023 ansvarar Naturvårdsverket för restaurering av betesmarker och slåtterängar som ett nationellt stöd. För nya ansökningar om stöd för restaurering av betesmarker och slåtterängar, kontakta Naturvårdsverket.

Ersättningar till åtgärder i odlingslandskapet, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss