Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vallförmedling

Länsstyrelsen Kalmar tillhandahåller en digital kontaktförmedling mellan markägare som har vall på åkermark, som de inte har behov eller intresse av att skörda själva, och djurhållare som har behov av mer vall för en långsiktig djurhållning. Gör din intresseanmälan här nedan.

Vall i solnedgång

Foto: Oskar Eliasson

Vill du vara med i vallförmedlingen?

På den här sidan kan du som djurhållare och markägare fylla i en intresseanmälan och publicera dina uppgifter kostnadsfritt på vår webbplats. Vill du ta bort din intresseanmälan kan du höra av dig till Länsstyrelsen.

Ansvar och skördeavtal

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djurhållare och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal.

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om:

  • mellan vilka parter det gäller
  • vilka marker som ingår
  • hur länge avtalet gäller
  • vilken uppsägningstid som ska tillämpas samt hur marken ska återlämnas
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader, vem som har rätt att söka eventuella jordbruksstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls med mera.
Markägare som vill hitta djurhållare i behov av vall

Markägare

Kontaktuppgifter

Område

Typ av vall och areal

För tillfället har inga markägare anmält intresse

Anmäl intresse för att hitta djurhållare som är i behov av vallfoder

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurhållare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Exempel: Ålder, vallsort etc

Djurhållare

Kontaktuppgifter

Önskat område

Önskad typ av vall och areal

Tord Andersson

E-post till Tord

070-522 29 59

Oskarshamns kommun med omnejd

10-20 ha

Allt av intresse.

Lars Eklund

E-post till Lars

073-831 09 59

0495-420 01

Vimmerby och Hultsfreds kommun

10-15 ha

Allt av intresse.

Conny Malm

E-post till Conny

070-266 78 84

Västerviks kommun eller Vimmerbytrakten

5-50 ha Allt är av intresse, jag söker både korta och långsiktiga lösningar,

Hanna Gustafsson

E-post till Hanna

0704443794

Öland

5-10 Ha

Unghäst, ej Alvar

Håkan Wykman

E-post till Håkan

0733426671

Nybro kommun med omnejd

0-20 ha


Anmäl intresse för att hitta markägare med vall

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

Exempel: Kalmar med omnejd eller Västerviks kommun.

Exempel: 1-3 ha eller 10-15 ha.

Exempel: Ålder, vallsort etc

Kontakt

Lantbruksenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss