Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Skicka din ansökan till:

Länsstyrelsen Kalmar län
392 86 Kalmar

eller mejla till: kalmar@lansstyrelsen.se

Avgiften betalas in till Länsstyrelsens bankgiro 5050-1972.
Märk inbetalningen med fastighetsbeteckningen.

Handläggningstiden är cirka 3 veckor.

Vad som räknas som glesbygdsområde definieras i jordförvärvsförordningen. Listan avser socknar eller stadsregisterområden som de såg ut 1999. Observera att socknarna/stadsregisterområdena kan ha ändrats sedan dess. Har din församling slagits ihop med en annan eller bytt namn får du gärna höra av dig, så får vi undersöka om det räknas som glesbygd eller ej.

 • Borgholms kommun: Föra, Alböke, Löt, Egby, Bredsätra, Gärdslösa, Långlöt, Runsten, Böda, Högby, Källa och Persnäs.
 • Emmaboda kommun: Vissefjärda, Algutsboda och Långasjö.
 • Hultsfreds kommun: Målilla, Gårdveda, Järeda, Virserum, Vena, Tveta och Mörlunda.
 • Högsby kommun: Samtliga församlingar.
 • Kalmar kommun: Karlslunda.
 • Mörbylånga kommun: Stenåsa, Hulterstad, Kastlösa, Smedby, Södra Möckleby, Segerstad, Gräsgård, Ventlinge, Ås, Norra Möckleby, Gårdby och Sandby.
 • Nybro kommun: Kråksmåla, Bäckebo, Örsjö, Oskars och Hälleberga.
 • Oskarshamns kommun: Kristdala och Misterhult och Figeholms stadsregisterområde.
 • Torsås kommun: Gullabo och Torsås
 • Vimmerby kommun: Rumskulla, Frödinge, Locknevi, Djursdala, Södra Vi och Tuna.
 • Västerviks kommun: Västrum, Ukna, Dalhem, Västra Ed, Loftahammar, Odensvi, Hallingeberg, Hjorted och Blackstad.

Är du osäker på vilken socken eller stadsregisterområde fastigheten tillhör kan du använda Svenska kyrkans sökfunktion. Det går också bra att ringa till oss.

Sök socken på Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats.

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss