• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mark- och djurmatchning

Länsstyrelsen erbjuder tre gratis förmedlingstjänster: betesförmedling, vallförmedling och ängs- och slåtterförmedling.

Får i betesmark

På förmedlingssidorna kan du anmäla om du behöver mer jordbruksmark eller behöver finna någon som kan ta hand om dina marker. Samma tjänst erbjuds till dig som har för mycket eller för lite betesdjur.

Vi publicerar manuellt dina kontaktuppgifter synligt på vår webbplats. Det innebär att efter anmälan är det en viss fördröjning innan publicering görs. Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor. 

Betesförmedling

Vallförmedling

Ängs- och slåtterförmedling

Kontakt

Lantbruksenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00