Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rådgivning om ängs- och betesmarker

Vill du ha tips om hur du kan sköta dina betesmarker så att du gynnar natur- och kulturvärdena och samtidigt uppfyller villkoren i EU-stöden? Har du planer på att restaurera en betesmark?

Välhävdad betesmark

Välhävdad betesmark

Kostnadsfri rådgivning & kursverksamhet

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning om vad du kan göra för odlingslandskapets natur- och kulturvärden på din gård. Vår enskilda rådgivning anpassas efter dina frågor och funderingar. Hör av dig för att boka ett besök av någon av våra kunniga rådgivare med mångårig erfarenhet.

Vi anordnar även kurser och fältvandringar för att sprida kunskap om kulturvärden och biologisk mångfald i odlingslandskapet, samt vad man kan göra för att utveckla dessa värden. Har du önskemål om specifika kurser eller fältvandringar? Hör av dig till oss med dina önskemål.

Vi förmedlar kunskap till dig som är lantbrukare, markägare med jordbruksmark eller på annat sätt sysslar med skötsel av odlingslandskapet.

Den fortsatta hävden är viktig!

I Kalmar län har vi ett rikt och levande odlingslandskap med en stor mångfald av oersättliga natur- och kulturmiljöer som vi måste värna om. Fortsatt hävd av ängs- och betesmarker är viktig eftersom det i dessa marker finns en stor biologisk mångfald av arter, där flertalet är hotade. Här finns också landskapselement som är nutida och historiska kulturlämningar.

Vill du ha en enskild rådgivning - gör en intresseanmälan här:Eventuellt kundnummer som du använder när du söker jordbrukarstödFokus Landsbygd

Håll dig uppdaterad och läs informativa artiklar genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev Fokus Landsbygd.

Fokus Landsbygd

Jordbruksverket har mer information

Jordbruksverket har samlat en del information och text om naturbetesmarker och värdet av dessa i jordbrukslandskapet.

Naturbetesmarker på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lantbruksenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss