• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Saker bra att ha koll på inför SAM-ansökan

När det går snabbare för oss går det snabbare för dig. Upplysningar om hur du fyller i ansökan så att det underlättar vår handläggning och ger dig en utbetalning i rätt tid.

Allmän information och datum

Aktuella datum för SAM-ansökan samt allmän information om SAM-internet och stöd hittar du på sidan för Jordbrukarstöd.

Jordbrukarstöd

Förfogande- förlorat arrende, försäljning

Om du har förlorat arrende på mark som ingår i ett åtagande, skicka en kopia på uppsägningen direkt i samband med din SAM ansökan och vänta inte till vi begär in en komplettering. Uppsägningen behöver innehålla:

 • kundnummer
 • fastighetsbeteckning
 • blocknummer
 • datum när förfoganderätt upphör
 • typ av åtagande
 • underskrift av markägare och uppsagd arrendator.

Om överenskommelsen var muntligt, försök att få en skriftlig uppsägning. Om du inte kan få en skriftlig uppsägning, beskriv situationen skriftligt och be en tredje part att skriva under dokumentet.

Samma sak gäller vid försäljning av mark som ingår i ett åtagande. Skicka en kopia på köpekontrakt direkt i samband med din SAM ansökan. Vänta inte till vi begär in en komplettering.

Eko eller omställning?

Det är statusen på marken som styr vilket åtagande man ska söka. Om du köper eller arrenderar ny åkermark, fråga om marken har ingått i ett åtagande för omställning till ekologisk produktion eller ekologisk produktion året innan du fick den.

 • Om marken tidigare har varit under omställning i två år ska du söka åtagande för ekologisk produktion.
 • Om marken tidigare har varit under omställning i ett år ska du söka åtagande för omställning i ett år och skriva om det i din SAM ansökan under Övriga upplysningar.
 • Djur och mark får ingå i ett åtagande för omställning i högst två år, sedan kan de ingå i ett åtagande för ekologisk produktion. Kontakta oss om du är osäker.

Om marken inte har ingått i ett åtagande för omställning tidigare men uppfyller kraven för ekologisk produktion kan du söka retroaktiv karens hos Jordbruksverket mot en avgift. Om det är godkänt kan du söka åtagande för ekologisk produktion för marken utan omställningsperiod.

Efter omställningsperioden

Djur och mark får ingå i ett åtagande för omställning i högst två år, sedan kan de ingå i ett åtagande för ekologisk produktion. Den totala perioden för åtagandet för omställning till ekologisk produktion kan vara längre än två år men varje djurslag (bland annat nötkreatur och får) och varje block ska bara vara under omställning två år.

 • Du ska själv komma ihåg att söka åtagande för ekologisk produktion för djuren och/eller marken som är färdigomställda. Det kommer ingen påminnelse i SAM internet efter omställningsperioden om du har block som gick in i åtagandet vid olika år!

I beslutet för ditt åtagande för omställning ser du vilka block som är med för varje år. Om du har gjort ändringar av ditt åtagande (till exempel om du har lagt till nya block som förlänger din åtagandeperiod) har vi skickat en ny version av ditt åtagande där du kan se vilka block som är med för varje år. Kontakta oss om du är osäker.

Djuruppgifter

Nötkreatursstöd, kompensationsstöd, ersättning för ekologisk produktion eller omställning till ekologisk produktion, djurvälfärd för nötkreatur eller får är djurbaserade stöd. Du söker utbetalning för dessa stöd när du skriver in ditt produktionsplatsnummer, för nötkreatur och gris och när du skriver in djurantal för får, getter och höns i din SAM ansökan under Övriga uppgifter, Uppgifter för ansökan om djurbaserade stöd.

Du fyller i dina djuruppgifter på olika ställen beroende på vilket stöd du söker utbetalning för. Om du glömmer att fylla in dina djuruppgifter där de ska stå går du miste om stöd. Om du fyller i dina djuruppgifter där de inte ska vara innebär det att du söker ersättning för det stödet. Det innebär i sin tur att vi kommer att skicka ett avslagsbeslut till dig för ett stöd som du egentligen inte ville söka.

En del djuruppgifter hämtas från förra årets ansökan, men ta för vana att alltid titta att det står rätt. Undvik onödiga beslut och se till att dina djuruppgifter är ifyllda på rätt ställe.

Kontakt

Jordbrukarstödsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00