• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Arrendesyn

Vid utgången av ett arrende gör markägaren och arrendatorn upp om eventuella skillnader i skicket hos gården och markerna. Detta kallas arrendesyn.

Arrendesynen ska enligt Jordabalken förrättas av minst två synemän, som är förtrogna med ortens jordbruksförhållande. De väljs ut av markägaren och arrendatorn gemensamt.

Jordabalken (kapitel 9, paragraf 24) Länk till annan webbplats.

Behöriga synemän som Länsstyrelsen utsett

Namn

Adress

Telefonnummer

Bo Mathiasson

Horvan Norra Flaka 194

598 73 Gullringen

0792-168 06

070-699 70 24

Kjell Haglund

Hallingeberg Pästgården 1

594 91 Gamleby

070-494 79 38

0493-201 97

Kontakt

Lantbruksenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00