Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Arrendesyn

Vid utgången av ett arrende gör markägaren och arrendatorn upp om eventuella skillnader i skicket hos gården och markerna. Detta kallas arrendesyn.

Arrendesynen ska enligt Jordabalken förrättas av minst två synemän, som är förtrogna med ortens jordbruksförhållande. De väljs ut av markägaren och arrendatorn gemensamt.

Jordabalken (kapitel 9, paragraf 24) Länk till annan webbplats.

Behöriga synemän som Länsstyrelsen utsett

Namn

Adress

Telefonnummer

Bo Mathiasson

Horvan Norra Flaka 194

598 73 Gullringen

0792-168 06

070-699 70 24

Jonas Danielsson

Stenmarksvägen 7B

903 45 Umeå

070-513 52 32

010-486 21 49

Kjell Haglund

Hallingeberg Pästgården 1

594 91 Gamleby

070-494 79 38

0493-201 97

Kontakt

Jordbrukarstöd

Länsstyrelsen Kalmar län