Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Arrendesyn

När ett arrende tar slut granskar markägaren och arrendatorn eventuella skillnader i skicket på gården och markerna. Detta kallas arrendesyn.

Arrendesynen ska enligt Jordabalken förrättas av minst två synemän, som är förtrogna med ortens jordbruksförhållande. De väljs ut av markägaren och arrendatorn gemensamt.

Jordabalken (kapitel 9, paragraf 24) Länk till annan webbplats.

Behöriga synemän som Länsstyrelsen utsett

Namn

Adress

Telefonnummer

Bo Mathiasson

Horvan Norra Flaka 194

598 73 Gullringen

0792-168 06

070-699 70 24

Kjell Haglund

Hallingeberg Pästgården 1

594 91 Gamleby

070-494 79 38

0493-201 97

Kontakt

Lantbruksenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss