Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Information till verksamma på landsbygden

På de här sidorna har vi samlat information som kan vara bra att känna till för dig som har verksamhet på landsbygden, till exempel lantbruk eller landsbygdsföretag. Du hittar också information om kompetensutveckling och rådgivning.

Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskydd yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? En viktig del av Landsbygdsprogrammet är utbildning och rådgivning för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare.

Arrendesyn

Vid utgången av ett arrende gör markägaren och arrendatorn upp om eventuella skillnader i skicket hos gården och markerna. Detta kallas arrendesyn.

Arrendesyn

Rådgivning om ängs- och betesmarker

I Kalmar län och då framförallt i skogsbygden minskar arealen betesmark och slåtteräng varje år, precis som i resten av Sverige. När hävden upphör växer landskapet igen av sly och skog. Denna trend är förödande för den biologiska mångfalden och alla de kulturvärden som är knutna till odlingslandskapet.

Rådgivning om ängs- och betesmarker

Vildsvin i jordbrukslandskapet

På denna hemsidan har vi försökt ta ett samlat grepp om hur vildsvinen påverkar jordbrukslandskapet och vad du som lantbrukare kan göra för att både motverka men även rätta till angrepp.

Vildsvinsskador i jordbrukslandskapet

Bra att veta vid SAM-Ansökan

När det går snabbare för oss går det snabbare för dig. Upplysningar om hur du fyller i ansökan så att det underlättar vår handläggning och ger dig en utbetalning i rätt tid.

Bra att veta vid SAM-Ansökan

Mark- och djurmatchning

Här förmedlas kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta betesmark och du som har mark kan få djur som betar den.

Mark- och djurmatchning

Greppa Näringen

Greppa Näringen är ett kunskaps- och rådgivningsprojekt som erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker hantering av växtskyddsmedel.

Greppa Näringen

Jordbruksmark ur produktion

Nedläggning av jordbruksmark sker oftast genom plantering av skog, igenväxning eller övergång till annan markanvändning. Om du som brukare eller markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla det till länsstyrelsen.

Jordbruksmark ur produktion

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss