Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Betesförmedling

Länsstyrelsen Kalmar tillhandahåller en digital kontaktförmedling mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta betesmark och du som har mark kan få djur som betar den. Gör din intresseanmälan här nedan.

Betande får på Öland

Foto: Natalie Henriksson

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

För att bevara den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska värdena är det viktigt att djur betar våra ängs- och betesmarker så att de inte växer igen.

Andelen ängs och betesmark har minskat kraftigt under 1900-talet. Allt eftersom hävden upphör håller de växter, djur och kulturvärden som hör till dessa marker på att försvinna. Det krävs att markerna betas för att den här delen av vårt kulturarv ska kunna leva vidare i landskapet.

Vill du vara med i betesförmedlingen?

På den här sidan kan du som mark- eller djurägare fylla i en intresseanmälan och publicera dina uppgifter kostnadsfritt på vår webbplats. Vill du ta bort din intresseanmälan kan du höra av dig till Länsstyrelsen.

Ansvar och betesavtal

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal.

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om:

  • Mellan vilka parter det gäller.
  • Vilka marker som ingår.
  • Hur länge avtalet gäller.
  • Vilken uppsägningstid som ska tillämpas samt vem som ansvarar för stängsling och eventuell röjning.
  • Eventuella ersättningar/arrendekostnader, vem som har rätt att söka eventuella jordbruksstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls med mera.
  • Vem som ansvarar för vattning och tillsyn och också ansvaret om djur skadas eller orsakar skador.
  • Hur hårt betestrycket får vara, om det finns träd eller annat som ska skyddas,
  • Mellan vilka datum marken får betas.
  • Djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren, gäller inte hästar.
Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare

Kontaktuppgifter

Område

Typ av mark areal

Markens förutsättningar

Anne Cathrine Sporre

E-post till Anne

0492-321 29

Vimmerby

Naturbetesmark och vall


cirka 4-5 ha


Elstängsel som behöver kompletteras. Vindskydd ,vatten och tillsynshjälp finns.

Simon Halling Ekmåne

E-post till Simon

072-336 58 62

Västervik

Naturbetesmark och vall

cirka 25 ha

Stängsel finns samt vatten.

Tommy Skoog

E-post till Tommy

073-077 10 01

Bråbygden Oskarshamns kommun

6 Äng och bete samt 4 ha våtmark hela betas.

Stängsel finns men behöver ses över. Vatten finns nästan alltid rinnande i våtmarken och tillsyn finns mesta tiden

Katji Lindberg

E-post till Katji

076-764 78 28

Södvik, Borgholms kommun

2000-3000 kvm

Stängsel finns inte ännu, men planeras. Jag bor med utsikt över markområdet.

Kjell Johansson

E-post till Kjell

0706928283

Borgholm/Ismantorp

Lövskog och åker/ängsmark

1,5 ha

Stängsel efter behov. Ej naturligt vatten.

Kjell Johansson

E-post till Kjell

0706928283

Borgholm/Ismantorp

Skogsbete

7 Ha

Stängsel efter behov.


Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.


Exempel: Naturbetesmark med träd, mossodling, vall på åkermark.


Exempel: Stängsel finns, fårstängsel, vatten, tillsynshjälp.


Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare

Kontaktuppgifter

Önskad Kommun / område

Djurslag och areal

Önskade förutsättningar

Jan-Åke Franzén

E-post till Jan-Åke

076-878 75 13

Hela Kalmar län

Amkor med kalv

Skogs-, hagmarks- eller åkerbete

Lars

Carlsson

E-post till Lars Carlsson

070-2876620

Hela Kalmar

län

Nöt , dikor , kvigor , får

10-20 ha


Lars Eklund

E-post till Lars Eklund

073-831 09 59

Vimmerby, Hultsfreds, Oskarshamns kommun

Amkor kvigor

25 ha

Hjälp med tillsyn

Karl Gruvebäck

E-post till Karl

073-515 63 84

Norra Tjust

Dikor, kalvarungdjur

5-100 ha


Hanna Gustafsson

E-post till Hanna

070-444 37 94

Kalmar/Öland

Häst

1-5 ha

Gärna ligghall/vindskydd

Markus Rosberg

E-post till Markus

073-801 72 33

Vimmerby- Hultsfred- & Oskarshamns kommun

Nöt (Dikor)

10-40 ha


Jessica Berggren

E-post till Jessica

070-3606637

Hultsfred med omnejd

Häst

1 - 5 Ha


Tove Zetterholm

E-post till Tove

073-929 71 19

Mörbylånga kommun Öland

Häst

3 - 60 Ha


Gärna alvar eller havsmark. Vi kan hägna in om det behövs.

Emil ivansson

E-post till Emil

073-846 99 23

Nybro kalmar

Nötkreatur

10-20 Ha

Stängsel behöver finnas

Christian Hadorn

E-post till Christian

070-250 82 53

Kalmar

Får

3 Ha


Emelyne Norell

E-post till Emelyne 070-483 50 53

Mörbylånga, Borgholm

Häst

3-30 ha

Att man får låna eller sätta upp ett vindskydd på marken för åretruntbruk.

Ann-Charlotte Hedin

E-post till Ann-Charlotte

070-575 21 87

Oskarshamns kommun

Häst

3 ha

Elstängsel

Michael Kalen

E-post till Michael 072-178 41 66

Kalmar med omnejd

2 Unghästar Allt av intresse


Hanna Svensson

E-post till Hanna

070-651 89 41

Öland

Häst

3-6 HaAnmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

Exempel: Kalmar med omnejd eller Västerviks kommun.


Exempel: 1-3 ha eller 10-15 ha.

Exempel: Elstängsel med el, näringsfattig mark, hjälp med tillsyn.

Kontakt

Lantbruksenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss