• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Betesförmedling

Länsstyrelsen Kalmar tillhandahåller en digital kontaktförmedling mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta betesmark och du som har mark kan få djur som betar den. Gör din intresseanmälan här nedan.

Betande får på Öland

Foto: Natalie Henriksson

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

För att bevara den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska värdena är det viktigt att djur betar våra ängs- och betesmarker så att de inte växer igen.

Andelen ängs och betesmark har minskat kraftigt under 1900-talet. Allt eftersom hävden upphör håller de växter, djur och kulturvärden som hör till dessa marker på att försvinna. Det krävs att markerna betas för att den här delen av vårt kulturarv ska kunna leva vidare i landskapet.

Vill du vara med i betesförmedlingen?

På den här sidan kan du som mark- eller djurägare fylla i en intresseanmälan och publicera dina uppgifter kostnadsfritt på vår webbplats. Vill du ta bort din intresseanmälan kan du höra av dig till Länsstyrelsen.

Ansvar och betesavtal

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal.

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om:

 • Mellan vilka parter det gäller.
 • Vilka marker som ingår.
 • Hur länge avtalet gäller.
 • Vilken uppsägningstid som ska tillämpas samt vem som ansvarar för stängsling och eventuell röjning.
 • Eventuella ersättningar/arrendekostnader, vem som har rätt att söka eventuella jordbruksstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls med mera.
 • Vem som ansvarar för vattning och tillsyn och också ansvaret om djur skadas eller orsakar skador.
 • Hur hårt betestrycket får vara, om det finns träd eller annat som ska skyddas,
 • Mellan vilka datum marken får betas.
 • Djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren, gäller inte hästar.
Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare

Kontaktuppgifter

Område

Typ av mark areal

Markens förutsättningar

Peter Hartlow

E-post till Peter

0708-431 054

Loftahammar

Skärgårdsöar, fördelat på 4 st öar.

10 ha

El och vatten, tillsyn efter överenskom.

Göran Johansson

E-post till Göran

070-383 22 50

Mönsterås, Gårö

Strandängar med mera.

cirka 10 ha


Kristina Händevik

E-post till Kristina

079-077 74 60

Kalmar kommun/Mossebo

Naturbetesmark

5-7 ha

Vatten och el finns. Stängsling behövs.

Anne Cathrine Sporre

E-post till Anne

0492-321 29

Vimmerby

Naturbetesmark och vall


cirka 4-5 ha


Elstängsel som behöver kompletteras. Vindskydd ,vatten och tillsynshjälp finns.

Maria

Lundkvist

E-post till Maria

070-814 45 62

Mönsterås

1,5 ha (1 + 0,5) äng och

1 ha skog

Inget stängsel.

Bäck rinner genom ängen som är på 1 ha.

Per Karlsson

E-post till Per

070-939 58 35

Borgholm

Äng

0,5 - 4 ha

Stenmursgärdsgård men komplettering av stängsel nödvändig.

Simon Halling Ekmåne

E-post till Simon

072-336 58 62

Västervik

Naturbetesmark och vall

cirka 25 ha

Stängsel finns samt vatten.

Anders Holgert

E-post till Anders

076-829 51 70

Nybro/Kråksmåla

Naturbetesmark, delvis skogsbete

cirka 7 ha

Fårstängsel finns runt alla hagar samt delvis elstängsel kompletterat. Tillgång till vatten från brunn i hage.

Josefin Nordström Palic

E-post till Josefin

073-529 45 53

Blackstad

Naturbetesmark med träd, åkermark cirka 3 ha

Enligt överenskommelse .

Tommy Skoog

E-post till Tommy

0730771001

Bråbygden Oskarshamns kommun

6 Äng och bete samt 4 ha våtmark hela betas.

Stängsel finns men behöver ses över. Vatten finns nästan alltid rinnande i våtmarken och tillsyn finns mesta tiden

Katji Lindberg

E-post till Katji

0767647828

Södvik, Borgholms kommun

2000-3000 kvm

Stängsel finns inte ännu, men planeras. Jag bor med utsikt över markområdet.

Bengt Delmeby

0701476848

Kalmar kommun, Mortorp 140

cirka 10 ha

Vattentillgång finns, stängslat med vilthägn i flera fållor.


Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.


Exempel: Naturbetesmark med träd, mossodling, vall på åkermark.


Exempel: Stängsel finns, fårstängsel, vatten, tillsynshjälp.


Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare

Kontaktuppgifter

Önskad Kommun / område

Djurslag och areal

Önskade förutsättningar

Jan-Åke Franzén

E-post till Jan-Åke


076-878 75 13

Hela Kalmar län

Amkor med kalv

Skogs-, hagmarks- eller åkerbete

Olof Boson

E-post till Olof


073-928 34 42

Kommunerna Mönsterås, södra Oskarshamn samt norra Kalmar

Amkor med kalv samt kvigor


Ylva Engström

E-post till Ylva


070-601 98 08

Norra Västerviks kommun

Får (12 tackor med lamm)


Lars

Carlsson

E-post till Lars Carlsson

070-2876620

Hela Kalmar

län

Nöt , dikor , kvigor , får

10-20 ha


Åsa Zetterholm

E-post till Åsa

0485-387 73

Öland, Kalmar med omnejd (4-6 mil)

Hästar


3-100 ha

Gärna alvar eller havsmark. Vi kan hägna in om det behövs.

Martin Johansson

E-post till Martin

076-831 00 27

Färjestaden med omnejd

Nöt

10-20 ha


Lars Eklund

E-post till Lars Eklund

073-831 09 59

Vimmerby, Hultsfreds, Oskarshamns kommun

Amkor kvigor

25 ha

Hjälp med tillsyn

Sara Eriksson

E-post till Sara

076-344 41 04

Västerviks närområden

Häst

1-3 ha

Hagmark som lämpar sig för häst.

Linnea Albertsson

E-post till Linnea

070-574 35 23

Borgholm, Rälla

Häst

1-2 ha


Karl Gruvebäck

E-post till Karl

073-515 63 84

Norra Tjust

Dikor, kalvarungdjur

5-100 ha


Minna Ekvall

E-post till Minna

073-780 28 48

Ljungbyholm/Kalmar

Får

1-3 ha

Gärna elstängsel med el

Marina Månfagher

E-post till Marina

073-561 21 78

Mellersta Öland

Häst

1-10 ha


Bo Månfagher

E-post till Bo

070-925 41 87

Mellersta Öland

Häst

1-10 ha


Jannika Tilly

E-post till Jannika

070-598 46 07

Norra Västerviks kommun

Får

1-3 ha

Tråd eller nät stängsel

Hanna Gustafsson

E-post till Hanna

070-444 37 94

Kalmar/Öland

Häst

1-5 ha

Gärna ligghall/vindskydd

Markus Rosberg

E-post till Markus

073-801 72 33

Vimmerby- Hultsfred- & Oskarshamns kommun

Nöt (Dikor)

10-40 ha


Jessica Berggren

E-post till Jessica

070-3606637

Hultsfred med omnejd

Häst

1 - 5 HaAnmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

Exempel: Kalmar med omnejd eller Västerviks kommun.


Exempel: 1-3 ha eller 10-15 ha.

Exempel: Elstängsel med el, näringsfattig mark, hjälp med tillsyn.

Kontakt

Lantbruksenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00