Jakt i fjällen

Är du jägare i norra Sverige? Hos Länsstyrelsen kan du köpa jakttillstånd för småvilt och i viss mån ansöka om jakt på älg i Norrbottens län, Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Länsstyrelsen har i uppdrag att förvalta och vårda all jakt på vilt ovanför odlingsgränsen. Hos oss kan du köpa tillstånd för jakt på småvilt och i viss mån ansöka om tillstånd för jakt för älg. Tillstånden gäller i Norrbottens län, Västerbottens län samt på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Bestämmelser för småviltsjakt

Sedan 2017 har jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltsjakt på statlig mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjäll. Företrädet gäller till och med 15 september varje säsong.

Vilka har företräde?

 • Fast bosatta i Sverige
 • Svenska medborgare
 • Du som äger fastighet i Sverige
 • Du som arbetar i Sverige
 • Du som driver företag i Sverige

Från och med 16 september får alla med jakttillstånd jaga småvilt på dessa marker.

Avlysning av ripjakt då älgjakt pågår

Voernese (FN)

Start

Stopp

Samtliga områden utom Blåsjökilen (FN8)

2018-09-13

2018-09-25

Ohredahke (FM)

Start

Stopp

Ingen avlysning för älgjakt 2018Raedtievaerie (RA)

Start

Stopp

Samtliga områden

2018-09-03

2018-09-16

Jijngevareie (HO)

Start

Stopp

HO1, HO2, HO4, HO5, HO6, HO7, HO8

 

2018-09-13

2018-10-06

2018-09-25

2018-10-10

Jovnevaerie (OF)

Start

Stopp

Samtliga områden

2018-09-10

2018-09-23

Njaarke (SÖ)

Start

Stopp

Samtliga områden

2018-09-03

2018-09-16

Kall (KA)

Start

Stopp

Samtliga områden

2018-09-03

2018-09-16

Handölsdalen (HA)

Start

Stopp

Samtliga områden utom ES4, Ha5a, HA10a
ES4, HA5a, Ha10a

2018-09-10

2018-09-10

2018-09-25

2018-09-25

Mittådalen (MI)

Start

Stopp

ES1 Norra delen
MI2e
MI3
Mi6
Mi7
Mi8

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-03

2018-09-25

2018-09-25

2018-09-25

2018-09-25

2018-09-25

2018-09-25

Tåssåsen (TÅ)

Start

Stopp

Samtliga områden
Samtliga områden

2018-09-19

2018-10-08

2018-09-25

2018-10-17

Ruvthen Sijte (TÄ)

Start

Stopp

Samtliga områden förutom TÄ3a, TÄ3b, TÄ1cS, TÄ1cN

2018-09-03

 

2018-09-16

 

För dig som jägare

Jägare som är bosatta i Sverige, och svenskar bosatta utomlands, har företräde till jakt på statlig mark. Detta enligt rennäringsförordningen. Enligt regeringsbeslut april 2017.

Jägare med närmare anknytning till Sverige – har också företräde enligt samma regler.

Här hittar du alla datum du behöver känna till inför jaktsäsongen. Samma tider gäller också för jägare med anknytning till Sverige.

 • Anmälan till lottning, 1–30 april
 • Tillstånd för hundträning, 11 augusti (fem dagar innan träning)
 • Hundträning börjar den 16 augusti
 • Försäljningsstart jaktkort, 20 augusti
 • Jaktstart, 25 augusti
 • Viltrapportering, senast inom två veckor efter din avslutade jakt
 • Uppehåll för älgjakt bestäms av varje enskild sameby och läggs in i natureit.selänk till annan webbplats
 • Jaktstart för bosatta utomlands och som inte beviljats ”Närmare anknytning till Sverige” efter uppehåll, 16 september

Har du inte närmare anknytning till Sverige får du jaga på statens mark ovanför odlingsgränsen och renbetesland efter 15 september. Jaktstart blir då den 16 september.

Kartorna visar överskådligt vilka områden som är tillåtna för jakt. De visar också vilka områden som är avsedda för hundträning samt vilka som är fredade.

Observera att kartorna inte visar avlysningar som tillkommer under pågående jaktår.

Du hittar dagsaktuell jaktkarta på NatureITlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartor över jaktområden

Handölsdalens samebyPDF

Krokoms kommunPDF

Mittådalens samebyPDF

Ruvhten Sijte samebyPDF

Strömsunds kommunPDF

Tåssåsens samebyPDF

Åre kommunPDF

Kvoterade områden

Kvotering innebär att ett maximalt antal jägare kan jaga på ett område per dag, så kallad kvot. Olika grupper av jägare kan jaga på samma område under förutsättning att kvoten inte överskrids. Denna kvot bevakas av webbapplikationen NatureIT.

Områden stängda från jakt

Områden kan undantas för jakt inom renbetesfjällen genom två principiellt olika former, fredning och avlysning.

Fredade områden

Fredning innebär att områden undantas från jakt under hela jaktåret och även kommande jaktår. Skälen för fredning kan till exempel vara renskötsel, naturvård eller av miljöhänsyn.

Fredning av områden är också en del i viltförvaltningen då fredade områden fungerar som refuger för viltet. Fördelningen av fredade områden kan ändras vid behov. En sådan process tar ofta lång tid eftersom många intressenter är involverade.

Avlysta områden

Avlysning innebär att områden avlyses under pågående jaktsäsong. En avlysning är tidsbegränsad och görs med minst fem dagar varsel. Som jägare är man skyldig att hålla sig informerad om vilka områden som har avlysts.

Skälen för avlysningar kan till exempel vara ett högt jakttryck, renskötselskäl och naturvårdsskäl. Vissa avlysningar gäller samtliga jägare, medan andra avlysningar endast berör de jägare med dygnstillstånd eller länsårstillstånd.

Vidare kan avlysningar leda till ”jakt med restriktioner”. I sådana fall följer en beskrivning av vilka regler som gäller för jakt inom just detta område.

Bryta mot reglerna

Om man jagar på områden som är stängda för jakt begår man ett jaktbrott. Sådana händelser polisanmäls.

Särskilda områden

Landningsförbud

Det råder landningsförbud för helikopter inom vissa områden i fjällen.

Hundträning och jaktprov

Det finns särskilda områden som är avsedda för jaktprov och hundträning.

Det går också att få hjälp att köpa jakttillstånd hos några ombud. De registrerar dig också i Natureit.selänk till annan webbplats

Ombuden finns här:

 • Interjakt i Östersund.
  Telefon: 063-10 28 00
 • Jaktia, Landbys jakt och fiskeservice, Östersund.
  Telefon: 063-10 68 22

Kostnad för jaktillstånd

Det är olika kostnad för att jaga på olika platser och tider. Det kostar också att träna din hund för jakt på speciella områden under vissa tider.

All information finns i Natureit.selänk till annan webbplats

Nu är inventeringarna för 2018 klar i Jämtlands län

Ripstammen var på väg upp redan förra året och den varma sommaren i år med mycket bra väder och gott om insekter för de nykläckta kycklingarna har gett resultat.

Inventeringen visar på den högsta medeltätheten av ripor sedan inventeringen började 1996.

Det är stora kullar och väl utväxta kycklingar och det ser lika ut utmed hela fjällkedjan i länet.

Inventeringen är sammanställd av Maria Hörnell-Willebrand.

Figur 1: Resultat
för 2018 års ripinventering.

Figur 1. Relativ förändring i total täthet (ripor/km2 normaliserade värden). Medeltätheten i Jämtland är i år 29.3 ripor/km2 (högsta sedan inventeringen började 1996), i Västerbotten 12.3 och i Norrbotten 10.5. Fulufjället är inte med i bilden då inte är färdiginventerat ännu.

Figur 2: Resultat för 2018 års ripinventering.

Figur 2. Relativ förändring i kycklingar/par, normaliserade värden. Medelkullen i Jämtland är 5.2 kycklingar/par, i Västerbotten 4.8 och i Norrbotten 5.3.

Figur 3: Resultat för 2018 års ripinventering.

Figur 3. Relativ förändring i adulter/km2 , normaliserade värden. Medelantalet adulter i Jämtland är 8.3 vuxna/km2, i Västerbotten 3.7 och i Norrbotten 3.0.

Det finns många som vill kombinera sin jakt till fjälls med övernattning i tält. För det behövs inget särskilt tillstånd så länge övernattningen sker inom allemansrättens ramar.

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver ni ansöka hos Länsstyrelsen enligt nedan.

Den som inte anmäler sin jaktcamp bryter mot de allmänna villkoren för fjälljakten och riskerar att dömas för brott mot bland annat rennäringslagen eller miljöbalken.

Har du anmält att du vill tälta på ett ställe som är olämpligt kontaktar vi dig. Då diskuterar vi oss fram till andra tänkbara ställen.

Observera att juridiska personer - exempelvis företag och arrangörer - alltid måste ansöka om tillstånd.

Läs mer på Naturvårdsverkets webblänk till annan webbplats

Ansökan om jaktcamp

Kom ihåg att du behöver göra din anmälan senast fem dagar innan jakten påbörjas.Startdatum
Slutdatum

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Våren 2017 trädde den nya förordningen om förtur till småviltsjakt i kraft. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har tillsammans med Jordbruksverket enats om hur den nya lagen ska tillämpas under säsongen 2018/2019.

Efter ett regeringsbeslut den 1 april 2017 förändrades rennärings­förordningen så att jägare bosatta i Sverige får företräde till jakt på statlig mark.

De tre länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län har i samråd med Jordbruksverket enats om inriktning. Den nya förordningen kommer att tillämpas enligt följande:

 • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjäll ska upplåtas till jakt för fast bosatta i Sverige (och svenska medborgare) samt jägare med närmare anknytning till Sverige – det vill säga äger fastighet, har anställning eller bedriver näringsverksamhet i Sverige.
 • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen upplåts till övriga efter den 15 september.

De fyra samebyar i Jämtlands län där lottning tillämpas är Tåssåsen, Ruvhten Sijte (Tännäs), Handölsdalen samt Mittådalen.

Mer information och ansökan

Ansökan om Närmare anknytning till SverigePDF

Close ties to SwedenPDF

Regulations for small game huntingPDF

How to register an account in NatureITPDF

Hantering av ansökningar

 • Ansökningarna ska lämnas in på svenska, norska, danska eller engelska. Handlingar ska vara översatta till svenska eller engelska.
 • För att göra handläggningen effektiv är det viktigt att ansökningarna är kompletta. Handlingar som inte är kompletta återsänds till sökande för komplettering. Ansökningar som inte kompletterats inom lagstadgad tid avvisas.
 • Handläggning av ansökningar sker löpande.
 • Länsstyrelserna kan inte garantera att ansökningar som inkommer efter 15 maj kan hanteras innan jaktstart.
 • Ansökan skickas digitalt till jamtland@lansstyrelsen.se

Vår service

I förvaltningssystemet NatureIT kan du:

 • Köpa och aktivera jakttillstånd
 • Rapportera jakt
 • Få mer information om jakttryck

Förvaltningssystemet NatureITlänk till annan webbplats

Kontakt

Tommy Dadell

Naturvårdshandläggare