Förbättra älgstammens kvalitet i norra Sverige

Bidra till mer kunskap om älgstammen genom att rapportera in data från ditt jaktlag.

Länsstyrelsen i Jämtland deltar i ett samarbete för att upprätthålla och förbättra älgstammens kvalitet. Älgskötselområdena Lillhärdal och Glöte i Härjedalens älgförvaltningsområde ingår i projektet.

Bidra med data från ditt jaktlag

Alla länet jaktlag uppmanas att bidra med data.

Bidra till viktig kunskap genom att

  • skicka in komplett rapport på viltdata/jaktrapport eller direkt i länsstyrelsernas älgportal Älgdata
  • rapportera in observationer i älgobs
  • rapportera in korrekt ålder och vikt för fällda älgars.

Instruktioner om hur du rapporterar hittar du på viltdata.se:

Webbplatsen viltdata.se Länk till annan webbplats.

Älgportalen älgdata.se Länk till annan webbplats.

Om samarbetet

Länsstyrelserna i norra Sverige har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och Storskogsbruket utökat sitt samarbete för att upprätthålla och förbättra älgstammens kvalitet. Syftet är att få mer kunskap om älgstammen i norra Sverige och för att öka engagemanget för älgförvaltning.

Kontakt

Klövviltshandläggare i Jämtlands län

Telefontid: Tisdag till onsdag 13.00-14.00

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss