Bidrag från älgvårdsfonden

Bidrag kan endast lämnas när det finns utrymme i Älgvårdsfonden.

Bidrag till inventering

Bidrag kan sökas för inventering av älgstammen inom ett älgförvaltningsområde. Inventeringen ska utföras enligt någon av de kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade metoderna som finns att tillgå. Det kan exempelvis vara spillningsinventering. Bidrag kan endast sökas för det år då inventeringen utförs.

Bidrag till älgskyttebana

För ansökningar om bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebana gäller följande prioriteringsordning:

  1. Fått anmärkning från polisen – besiktningsprotokollet ska bifogas.
  2. Verksamhet som förhöjer tillgänglighet/ skytteaktiviteter för ungdomar och kvinnor och jägarexamen (avser ej elektroniska markeringssystem).

Ansökan bidrag från älgvårdsfond

Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser* Kompletterande uppgifter (om du gjort valet om älgskyttebana ovan)
* Kompletterande uppgifter (om du gjort valet om älgskyttebana ovan)

UPPGIFTER OM DIG SOM ANSÖKER

Exempel: Jaktskytteklubb, viltvårdsområdet
TIDPLAN


FINANSIERING
Summor ska anges i svenska kronor, SEKDu behöver bifoga en offert på de beräknade kostnaderna. Annars kan vi inte bevilja din ansökan.


UPPGIFTER FÖR SKJUTBANAHålls banan öppen för alla skyttar oavsett organisationstillhörighet? * (obligatorisk)
Hålls banan öppen för alla skyttar oavsett organisationstillhörighet?

Den sökande organisationen eller föreningen intygar med ansökan att:

  • att skytteanläggningen står öppen för alla som vill avlägga skjutprov eller träna skytte, oavsett bostadsort eller organisationstillhörighet etc
  • att banan har tecknat en försäkring som gäller vid banans öppethållande för träning och tävlingsverksamhet under skjutledares överinseende
  • att se till att banan följer de krav som finns i.
  • Säkerhetsbestämmelser för civila skjutbanor (SÄK B 2015 april).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss