Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2019:4

Utkom från trycket den 15 januari 2019
Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om ändring i Länsstyrelsen Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14 FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

beslutade den 19 november 2018

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 19 november 2018 beslutat om ändring i Länsstyrelsen Västra Götalands län föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ändringsförfattningen, med nummer 14FS 2018:51, kommer att gälla för Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Gävleborgs, Dalarna och Örebro län från och med den 1 januari 2019.

Föreskrifterna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt digitalt via Västra Götalands läns författningssamling.

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

21FS 2019:4 Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om ändring i Länsstyrelsen Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14 FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 93.4 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss