Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2019:11

Utkom från trycket den 28 juni 2019
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Storsjön, Årsunda, Sandvikens kommun.

beslutade¹ den 14 juni 2019.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande.

1 § Aktuellt vattenområde i Storsjön i Årsunda i Sandvikens kommun avlyses från annan sjötrafik än tävlande och funktionärer.

2 § Det avlysta vattenområdet framgår av kartbilaga.

Denna föreskrift gäller från den 12 juli 2019 klockan 06.00 och till den 13 juli 2019 klockan 18:00.

På Länsstyrelsens vägnar

ANN-CHARLOTTE NYMAN

Bjarni Arnason (Enheten för styrning och samordning)

¹ Länsstyrelsens dnr 2112–2019

21FS 2019:11 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Storsjön, Årsunda, Sandvikens kommun Pdf, 149.4 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss