Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2019:12

Utkom från trycket den 25 juni 2019
Länsstyrelsens i Gävleborgs läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter (21FS 2018:32) om förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade området, Ljusdals kommun.

beslutade¹ den 24 juni 2019.

Med stöd av 3 kap. 11 § ordningslagen (1993:1617) och 4 § andra stycket förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen föreskriver Länsstyrelsen Gävleborg följande.

1 § Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter (21FS 2018:32) om förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade området, Ljusdals kommun ska upphöra att gälla.

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart.

På Länsstyrelsens vägnar

Veronica Lauritzsen

Bert-Ola Jonsson (Enheten för styrning och samordning)

¹ Länsstyrelsens beslut den 24 juni 2019, dnr 4528-2019

21FS 2019:12 Länsstyrelsens i Gävleborgs läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter (21FS 2018:32) om förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade området, Ljusdals kommun Pdf, 76.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss