Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trädgård som resurs

Projektet utvecklar småföretag för att få fler arbetstillfällen på landsbygden inom andra områden än jordbruk. ​Trädgård som resurs är ett projekt för dig som vill utveckla ditt besöksföretag med hjälp av trädgården.

Du som vill utveckla ditt besöksföretag och öka värdet på din servering kommer genom kurser och studiebesök att lära dig odla egna grönsaker, bär och frukt samt hur grödorna används och tillreds. Fokus kommer att ligga på egenodlade och ekologiskt producerade grödor. När inte egna produkter finns att tillgå kommer ekologiska och lokalt producerade trädgårdsgrödor att användas vid kurserna där grönsaker eller bär tillreds.

Du kommer också att ha möjlighet att gå kurser och vara med på studiebesök som utvecklar utemiljön genom trädgården hos ditt besöksföretag. Aktiviteterna syftar till att skapa en attraktiv utemiljö hos gårdsbutiker, kaféer, restauranger och småskaligt besöksboende.

Kurserna kommer i många fall att ta till vara på Dalarnas kulturarv både vad gäller grödor och trädgårdsmiljöer.

Aktuella kurser

Aktuella kurser som anordnas finns annonserade i kalendern på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. och i tidningen Landsbygdsnytt. Anmälan görs genom kalendern.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss