Betesförmedling

Illustration av betande djur: getter, hästar, får och en ko.

Om du vill hitta bete till dina djur eller har mark som behöver betesdjur kan du använda Länsstyrelsens betesförmedling.

Söker du betesdjur till dina marker? Eller söker du mark till dina betesdjur? Då kan du använda Länsstyrelsens betesförmedling.

Sök djur eller bete

Lägg en intresseanmälan i kartan om du vill söka djur eller bete. I kartan kan du också hitta intresseanmälningar från andra. Zooma i kartan till området du är intresserad av.

Sök djur eller bete – karta för betesförmedling Länk till annan webbplats.

Instruktionsfilm – karta för betesförmedling Länk till annan webbplats.

Utsnittsbild ur kartan för betesförmedlingen.

Varför möjliggör vi kontakter för bete?

Naturliga ängs- och betesmarker är bland de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. De innehåller foderresurser som betesdjur kan nyttja och betesdjuren bidrar i sin tur till stor biologisk mångfald. Därför vill Länsstyrelsen underlätta för dig med djur och för dig med betesmark att hitta bra lösningar. Det tjänar både djurhållare, markägare och ett rikt odlingslandskap på.

Ansvar och betesavtal

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkoren. Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva betesavtal. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal, men vi listar ett antal tips här.

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal. Du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som ansvarar för stängsel,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren,
  • om det ingår tillgång till stall,
  • vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada,
  • på mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas.

Skötsel av natur- och kulturmiljöer

Vill du få tips och råd om skötsel av natur- och kulturmiljöer i betesmarker?

Läs mer om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projekt: Ett rikt odlingslandskap

Betesförmedlingen med kartfunktion ingår i projektet Ett rikt odlingslandskap.

Ett rikt odlingslandskap (natur- och kulturvärden i odlingslandskapet) Länk till annan webbplats..

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Europeiska kommissionen – jordbruk och landsbygdsutveckling (commission.europa.eu) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss