Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Har du som djurägare dödat ett rovdjur för att skydda dina tamdjur?

 1. Ring omedelbart Nelly Grönberg, 0706-02 49 87 eller Bertil Andersson, 0736-50 41 71
 2. Meddela att du dödat ett rovdjur
 3. Uppge namn, telefonnummer och platsen där rovdjuret dödades
 4. Rovdjurets kropp ska sedan täckas över och området lämnas orört

Tabell över kontaktuppgifter till spårare och besiktningspersoner.

Namn

Kommungrupp

Kommunansvar

Besiktningsperson/
Spårare

E-post

Telefon

Martin Rydberg

Söder

Borås samt kameror i

Ulricehamn

Spårare

martin.rydberg
@ia.com

0707 208058

Kristoffer Johansson

Söder

Ulricehamn Tranemo

Svenljunga

Spårare

hultavastergarden
@live.se

070 719 36 97

Jonas Magnusson

Söder

Mölndal Mark Partille

Spårare, besiktningsperson

jonas.magnusson
@outlook.com

072 741 44 08

Tomas Lind

Nordväst Mitten

Uddevalla Orust Tjörn Munkedal Öckerö

Göteborg

Spårare

tomas.lind1@ia.com

070 575 64 13

Patrik Bryntesson

Nordväst

Bengtsfors Åmål

Spårare

pbryntesson@
hotmail.com

073 296 02 88

Lisette Fritzon

Nordost

Falköping Tidaholm Hjo

Spårare, besiktningsperson

lisette@
westlamm.se

073 933 07 84

Alfred Akersten

Nordost

Mariestad Götene Skara


Skövde Tibro

Spårare, besiktningsperson

akersten@
eriksrud.se

070 910 06 29

Gillis Persson

Nordost

Gullspång Töreboda


Karlsborg

Spårare, besiktningsperson

gpersson30@
gmail.com

073 378 99 18

Bertil Andersson

Mitten

Söder

Stenungsund Lilla Edet Ale Kungälv Alingsås Lerum Härryda Bollebygd

Spårare, besiktningsperson

lysebertil@
gmail.com

0736- 504171

Martin Olsson

Mitten

Vänersborg Trollhättan Lidköping Grästorp Essunga

Spårare

vanersnas.atab@
gmail.com

073 648 76 56

Mauricio Fuentes

Mitten

Vara Vårgårda Herrljunga

Spårare

mauricioifuentesp@
gmail.com

073 094 61 48

Mia Bisther

Administrativt
ansvar hela länet

Lysekil
Sotenäs
Strömstad

Spårare

mia.bisther@
lansstyrelsen.se

010-22 456 83

Nelly Grönberg

Inventerings-ansvarig hela länet

Dals-Ed

Mellerud

Tanum

Besiktningsperson,
spårare,
hanterar §28

nelly.gronberg@
lansstyrelsen.se

070-602 49 87

Anita Bergstedt

Administrativt
ansvar hela länet

Nej

Spårare

anita.bergstedt@
lansstyrelsen.se

010-224 54 60

Bli varnad vid angrepp - anmäl dig till beredskapslistan

Du som är tamdjursägare kan anmäla dig till vår beredskapslista. Länsstyrelsen besiktningsmän skickar då ett meddelande till dig, om det förekommit ett rovdjursangrepp i din närhet. Tänk på att du inte kan få meddelande när ett rovdjur endast har observerats. Meddelandet går ut när Länsstyrelsen vid besiktning har konstaterat ett angrepp.
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Hund som bär skyddsväst, så kallad elväst.

Sök bidrag för skyddsväst till din hund.

Du kan ansöka om bidrag för skyddsväst till drivande och ställande jakthundar. Du kan få bidrag för själva västen och vargstål.

Vid behov kan vi ge bidrag till västar till hundar i Polisens eftersöksorganisation, räddningshundar och andra tjänstehundar.

Du kan inte få bidrag för tillbehör som vildsvinsskydd eller liknande.

För att kunna söka bidrag måste du:

 • söka bidrag till västtyper som är avsedda att skydda mot varg
 • kunna visa upp ett kvitto.

Bidraget täcker 50 procent av kostnaden. Skulle Länsstyrelsen få in ett stort antal ansökningar om bidrag kommer främst sökande från områden med känd förekomst av varg att prioriteras.

Från och med 1 januari kan du söka nedanstående bidrag till rovdjursavvisande stängsel samt röjning under sådana stängsel. Stödet är ett så kallat statligt stöd av mindre betydelse.

Möjligheten att söka stöd inom Landsbygdsprogrammet (så kallad miljöinvestering) för att stängsla mot rovdjur försvann vid årsskiftet 23/24.

 • Du kan få stöd med 50 kronor per godkänt meter stängsel.
 • Företag kan även ansöka om stöd av mindre betydelse för bidrag upp till 80 procent, maximalt 5000 kronor, för till exempel inköp av elaggregat.
 • Bidrag för röjning är 5 kronor per meter.
 • Ansök om bidraget via Länsstyrelsernas e-tjänst, nedan.
 • Ansökan kan göras under hela året.
 • Utbetalning sker efter att stängslet besiktigats och godkänts.

Boskapsvaktande hundar används till att skydda olika tamdjur mot rovdjur. De vanligaste raserna som används i Sverige är maremma (maremmano abruzzese) Länk till annan webbplats., pyrenéerhund Länk till annan webbplats., kangal Länk till annan webbplats. eller en blandras mellan pyrenéer och cão da serra da estrela Länk till annan webbplats.. Det finns idag ett fyrtiotal boskapsvaktande hundar i Sverige varav åtta finns i Västra Götaland.

För att ha en boskapsvaktande hund måste du söka tillstånd av Länsstyrelsen. Det gör du genom att skicka ett brev eller e-brev till oss, se under Gör så här. Det finns även bidrag att söka från Viltskadeanslaget för boskapsvaktande hund.

Gör så här

 1. Fyll i blanketten Ansökan om bidrag för att förebygga viltskada Länk till annan webbplats.
 2. Skicka ansökan till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller via brev till
  Länsstyrelsen Västra Götaland, Att: Mia Bisther, viltenheten, 403 40 Göteborg.
 3. Märk e-posten eller brevet: Boskapsvaktande hund (218)

Hunden Arthur är av boskapsvaktande rasen maremma. Foto: Länsstyrelsen.

Kontakt

Mia Bisther, telefon: 010-224 56 83

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
 • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
 • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
 • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
 • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
 • Inventerar de stora rovdjuren.
 • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Stora rovdjur i Västra Götaland

I länet finns ingen stationär etablering av björn. Däremot händer det att enstaka björnar vandrar igenom länets norra delar. Oftast är det hanar som kan vandrar långa sträckor eftersom honor är mer stationära i sina områden.

Riksdagens mål är att det ska finnas minst 600 örnpar i Sverige. Länsstyrelsens mål för länets kungsörnsförvaltning är bland annat:

 • att tillåta fri etablering av eventuella kungsörnshäckningar
 • att årligen inventera
 • att kvalitetssäkra allmänhetens rapporter
 • att arbeta för att motverka illegal jakt.

Inventering 2022

Häckande kungsörn har konstaterats i länet 2021 och 2022.

Länsstyrelsen inventerar kungsörn mellan den 15 februari och 15 mars genom att vid bra väder stå på utvalda platser och titta efter kungsörnar som spelflyger. Om det finns tecken på spelflykt finns det anledning att återkomma till området under sommaren och tidig höst för att leta efter ett bo och eventuella ungar.

Vårt mål med lodjursförvaltningen i länet är bland annat:

 • att kartlägga antalet familjegrupper
 • att konflikter mellan lodjur och ägare av tamboskap minimeras
 • att motverka illegal jakt.

Inventering säsongen 2022/2023

Under inventeringssäsongen 2022/2023 har vi särskilt 13,5 familjegrupper (hona med unge) i länet. Om familjegruppen spåras över en länsgräns, delas den familjegruppen med det angränsande länet. Med hjälp av en omräkningsfaktor motsvarar dessa familjegrupper 74 lodjur totalt.

 

Har du lodjur med ungar på din mark?

Vi kompletterar spårningen på snö med information från viltövervakningskameror. Vi vill därför ha kontakt med er som bor i rovdjurstäta områden. Har du lodjurshona med ungar på din mark? Hör av dig till oss, antingen till någon av våra spårare eller till oss på kontoret så kommer vi ut och pratar med dig samt sätter ut kameror.

Vårt mål med vargförvaltningen i länet är bland annat att: 

 • kartlägga antalet föryngringar och stationära vargar årligen
 • informera och förebygga skador på tamdjur och hundar med exempelvis rovdjursavvisande stängsel
 • motverka illegal jakt.

Inventering säsongen 2023/2024

Pågår fram till 31 mars 2024.

Inventering säsongen 2022/2023

Resultat från årets (2022-2023) inventering visar att Västra Götalands län berörs av 8 olika grupper med revirmarkerande vargar.

Fyra revirmarkerande par: Boksjö, Klyftamon, Ripelången och Baremosse.

Fyra familjegrupper: Tiveden, Viken, Hökensås och Brängen.

Allt tyder på att den äldre tiken i Tiveden, som hade sitt ursprung i den finsk-ryska vargpopulationen, inte längre lever. I sex av länets revir finns revirmarkerande individer som är avkommor till henne, så kallade F1:or.

Rovdjurslådan

Rovdjurslådan är ett utbildningsmaterial om våra stora rovdjur framtaget av Grimsö forskningsstation. Vi har tre rovdjurslådor och vi erbjuder kostnadsfri utbildning till de lärare som vill använda lådorna i sin pedagogiska verksamhet med barn och ungdomar.

Rovdjurslådan. Foto: Ulf Jonasson.

Genom lådan kan barnen se rovdjuren på film, känna på skinn och kranier samt undersöka tassar. Du lär dig upptäcka skillnader på spår, lyssna på hur rovdjuren låter och hur deras spillning ser ut. Dessutom finns ytterligare material som kan användas för mer studier. Rovdjurslådan är lika spännande för både barn och vuxna.

Våra rovdjurslådor har använts av ett stort antal skolor runt om i länet. I och med detta har drygt 3 000 elever per år kunnat ta del av materialet i lådorna.

Förutom i skolor och föreningar används lådorna vid marknader, som aktivitet på lov och vid informationsmöten.

Är du intresserad av rovdjurslådan? Kontakta oss!

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt paragraf 28 i jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Statistik hos Naturvårdsverket

Du hittar fakta och statistik om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Data och statistik om vilt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss