Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Har du som djurägare dödat ett rovdjur för att skydda dina tamdjur?

 1. Ring omedelbart 010-224 50 90, så blir du direkt kopplad till SOS Alarm
 2. Meddela att du dödat ett rovdjur
 3. Uppge namn, telefonnummer och platsen där rovdjuret dödades
 4. Rovdjurets kropp ska sedan täckas över och området lämnas orört
 5. Du kommer att bli kontaktad av Länsstyrelsen som skickar ut fältpersonal för besiktning

Bli varnad vid angrepp - anmäl dig till beredskapslistan

Du som är tamdjursägare kan anmäla dig till vår beredskapslista. Länsstyrelsen besiktningsmän skickar då ett meddelande till dig, om det förekommit ett rovdjursangrepp i din närhet. 
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
 • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
 • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
 • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
 • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
 • Inventerar de stora rovdjuren.
 • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Scandcam – utveckling av viltkameraövervakning

I filmen berättar John Odden, Norsk institutt for naturforskning (NINA), och Nelly Grönberg, Länsstyrelsen i Västra Götaland, om hur forskning och förvaltning har samarbetat i användningen av viltkameror i lodjursinventeringen.

 

Sök bidrag för skyddsväst till din hund.

Du kan söka bidrag till skyddsväst för hund mot rovdjur. Bidraget täcker 50 procent av kostnaden för en rovdjursavisande skyddsväst med vargstål till hund.

För att kunna söka bidrag måste du

 • vara skriven i Västra Götalands län
 • söka bidrag till västtyper som är avsedda att skydda mot varg
 • kunna visa upp ett kvitto.

Skulle Länsstyrelsen få in ett stort antal ansökningar om bidrag kommer främst sökande från områden med känd förekomst av varg att prioriteras.

Skicka din ansökan till

vastragotaland@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Att: Mia Bisther, viltenheten
403 40 Göteborg

Märk Skyddsväst för hund (218)

Behöver du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur. Bidraget är 50 kronor per godkänt meter stängsel och ansökningar om bidrag hanteras löpande under hela året. Utbetalning sker efter att stängslet besiktigats och godkänts.

Miljöinvestering – stängsel mot rovdjur

Boskapsvaktande hundar används till att skydda olika tamdjur mot rovdjur. De vanligaste raserna som används i Sverige är maremma (maremmano abruzzese) Länk till annan webbplats., pyrenéerhund Länk till annan webbplats., kangal Länk till annan webbplats. eller en blandras mellan pyrenéer och cão da serra da estrela Länk till annan webbplats.. Det finns idag ett fyrtiotal boskapsvaktande hundar i Sverige varav åtta finns i Västra Götaland.

För att ha en boskapsvaktande hund måste du söka tillstånd av Länsstyrelsen. Det finns även bidrag att söka från Viltskadeanslaget för boskapsvaktande hund.

Hunden Arthur är av boskapsvaktande rasen maremma. Foto: Alvin Bisther

Kontakt

Mia Bisther, telefon: 010-224 56 83

Rovdjurslådan. Foto: Ulf Jonasson.

Rovdjurslådan är ett utbildningsmaterial om våra stora rovdjur framtaget av Grimsö forskningsstation. Vi har tre rovdjurslådor och vi erbjuder kostnadsfri utbildning till de lärare som vill använda lådorna i sin pedagogiska verksamhet med barn och ungdomar.

Genom lådan kan barnen se rovdjuren på film, känna på skinn och kranier samt undersöka tassar. Du lär dig upptäcka skillnader på spår, lyssna på hur rovdjuren låter och hur deras spillning ser ut. Dessutom finns ytterligare material som kan användas för mer studier. Rovdjurslådan är lika spännande för både barn och vuxna.

Våra rovdjurslådor har använts av ett stort antal skolor runt om i länet. I och med detta har drygt 3 000 elever per år kunnat ta del av materialet i lådorna.

Förutom i skolor och föreningar används lådorna vid marknader, som aktivitet på lov och vid informationsmöten.

Är du intresserad av rovdjurslådan? Kontakta oss!

Tabell över kontaktuppgifter till spårare och besiktningspersoner.

Namn

Kommungrupp

Kommunansvar

Besiktningsperson/
Spårare

E-post

Telefon

Martin Rydberg

Söder

Borås samt kameror i

Ulricehamn

Spårare

martin.rydberg
@ia.com

070 485 81 50

Kristoffer Johansson

Söder

Ulricehamn Tranemo

Svenljunga

Spårare

hultavastergarden
@live.se

070 719 36 97

Jonas Magnusson

Söder

Mölndal Mark Partille

Spårare

jonas.magnusson
@outlook.com

072 741 44 08

Tomas Lind

Nordväst Mitten

Lysekil Uddevalla Orust Tjörn Munkedal Öckerö

Göteborg

Spårare

tomas.lind1@ia.com

070 575 64 13

Nelly Grönberg

Nordväst

Dals Ed Mellerud Färgelanda

Besiktningsperson

marcus.remneland
@gmail.com

073 819 89 09

Patrik Bryntesson

Nordväst

Bengtsfors Åmål

Spårare

pbryntesson@
hotmail.com

073 296 02 88

Camilla Wikberg

Nordväst

Strömstad Tanum Sotenäs

Spårare

c_schratz@
hotmail.com

070 749 38 99

Lisette Fritzon

Nordost

Falköping Tidaholm Hjo

Besiktningsperson

lisette@
westlamm.se

073 933 07 84

Alfred Akersten

Nordost

Mariestad Götene Skara


Skövde Tibro

Besiktningsperson

akersten@
eriksrud.se

070 910 06 29

Gillis Persson

Nordost

Gullspång Töreboda


Karlsborg

Besiktningsperson

gpersson30@
gmail.com

073 378 99 18

Bertil Andersson

Mitten Söder

Stenungsund Lilla Edet Ale Kungälv Alingsås Lerum Härryda Bollebygd

Besiktningsperson

lysebertil@
gmail.com

073 650 41 71

Martin Olsson

Mitten

Vänersborg Trollhättan Lidköping Grästorp Essunga

Spårare

vanersnas.atab@
gmail.com

073 648 76 56

Mauricio Fuentes

Mitten

Vara Vårgårda Herrljunga

Spårare

mauricioifuentesp@
gmail.com

073 094 61 48

Mia Bisther

Hela länet

Nej

Besiktningsperson

mia.bisther@
lansstyrelsen.se

010-22 456 83

Nelly Grönberg

Hela länet

Nej

Besiktningsperson

nelly.gronberg@
lansstyrelsen.se

010-22 454 71

Anita Bergstedt

Hela länet

Nej

Spårare

anita.bergstedt@
lansstyrelsen.se

010-224 54 60

Stora rovdjur i Västra Götaland

I länet finns ingen stationär etablering av björn. Däremot händer det att enstaka björnar vandrar igenom länets norra delar. Oftast är det hanar som kan vandrar långa sträckor eftersom honor är mer stationära i sina områden.

Påhälsning av björn

Natten mellan den 11 och 12 maj 2014 gjordes flera synobservationer av björn från området Hova-Lyrestad. Den 16-17 maj kom fler observationer runt Mariestad, björnspår hittades i Härjatorp den 21-22 maj och i Lyrestad den 26 maj.

Sista observationen av björn kom från Härjatorp den 4 juni sedan gick björnen tillbaka norrut igen.

I Västra Götalands län finns kungsörn men inga häckande par. Riksdagens mål är att det ska finnas minst 600 örnpar i Sverige.

Vårt mål med kungsörnsförvaltningen är bland annat:

 • att tillåta fri etablering av eventuella kungsörnshäckningar
 • att årligen inventera
 • att kvalitetssäkra allmänhetens rapporter
 • att arbeta för att motverka illegal jakt.

Inventering 2020

Länsstyrelsen inventerar kungsörn mellan den 15 februari och 15 mars genom att vid bra väder stå på utvalda platser och titta efter kungsörnar som spelflyger. Om det finns tecken på spelflykt finns det anledning att återkomma till området under sommaren och tidig höst för att leta efter ett bo och eventuella ungar.

Länsstyrelsens örnexperter genomför inventeringen årligen och har hittat flera intressanta platser i länet. Några häckningar av kungsörn har dock inte kunnat konstateras ännu.

Vårt mål med lodjursförvaltningen i länet är bland annat:

 • att kartlägga antalet familjegrupper
 • att konflikter mellan lodjur och ägare av tamboskap minimeras
 • att motverka illegal jakt.

Resultat från inventeringar

Vi har börjat komplettera spårningen på snö med viltövervakningskameror. Vi vill därför ha kontakt med er som bor i rovdjurstäta områden. Har du lodjurshona med ungar på din mark? Hör av dig till oss, antingen till någon av våra spårare eller till oss på kontoret så kommer vi ut och pratar med dig samt sätter ut kameror.

Under inventeringssäsongen 2019/2020 har vi med hjälp av viltkameror särskilt tio familjegrupper (hona med unge) i länet. Med hjälp av en omräkningsfaktor motsvarar dessa familjegrupper 56 lodjur totalt. Eftersom inventeringssäsongen 2019/2020 inte haft många tillfällen till spårning är årets inventeringsresultat en underskattning av länets lodjursstam.

Vårt mål med vargförvaltningen i länet är bland annat att: 

 • kartlägga antalet föryngringar och stationära vargar årligen
 • informera och förebygga skador på tamdjur och hundar med exempelvis rovdjursavvisande stängsel
 • motverka illegal jakt.

Inventeringsresultat för varg 2019/2020

Den milda vintern har medfört svårigheter att konstatera vargindividernas status i länet, dvs.om de revirmarkerar eller inte. Genom insamling av spillning och DNA-analyser kan vi ändå konstatera var och när vi hittar individerna och i sällskap med vem. Lika säkra blir dock inte våra slutsatser som om vi kunnat spåra individerna i snö.

Vid årets inventering har två revirmarkerande par (som delas med Värmland) kvalitetssäkrats i Laxarby och Järnsjön samt ytterligare ett revirmarkerande par (som delas med Norge) i Boksjön. Två ensamma revirmarkerande individer hittades i Svartedalen (hane) samt i Undenäs (tik).

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Licensjakt lodjur

Ta del av beslutet för licensjakt efter lodjur i Västra Götalands län för år 2020:

Beslut licensjakt efter lodjur i Västra Götalands län 2021. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Illegal jakt

Vargen hör hemma i vårt land. Ändå är det så, att nästan hälften av alla vargar som dör, dör under märkliga omständigheter. Det finns skäl att misstänka att tjuvjakt, så kallad illegal jakt, är en del av problematiken. Att anmäla tjuvjakt på rovdjur kan vara väldigt besvärligt för uppgiftslämnaren. Det har vi all förståelse för. Men det finns en väg in. Ett sätt att anmäla utan att riskera sin anonymitet. Kolla filmen får du se.

Videon visar varg, järv, lodjur, björn och kungsörn. Följande texter dyker upp: Det finns ungefär 350 vargar i Sverige Nästan hälften av de vargar som dör, dör av illegal jakt Illegal jakt drabbar även de andra stora rovdjuren, som järv, lodjur, björn och kungsörn. Om du ser eller hör något misstänkt, skicka uppgifterna till oss genom ett vanligt brev. Lämna inga kontaktuppgifter i brevet. På så sätt är och förblir du anonym. Adressen är: Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. TACK

Kontakt