Vilthägn

Planerar du att hålla djur i vilthägn? Då behöver du tillstånd både för att sätta upp stängslet och för att ha djuren inhägnade. Dessa tillstånd söker du hos Länsstyrelsen.

Vilthägn är en inhägnad för vilda djur som ofta ligger i områden där allemansrätten gäller. Det innebär att det krävs tillstånd enligt Miljöbalken för att sätta upp hägnet. Du behöver också tillstånd enligt Jaktförordningen för att få ha djuren inhägnade.

Tillstånd för att bygga vilthägn

Du söker tillstånd för att bygga vilthägn hos Länsstyrelsen. Vi undersöker då hur lämplig platsen är för ett vilthägn. Miljöbalken styr bland annat hur inhägnaden påverkar allemansrätten och natur- och kulturmiljön.

Innan du börjar bygga ska inhägnaden förprövas. I en förprövning utreder vi bland annat om ditt vilthägn uppfyller djurskyddsbestämmelserna. När du har byggt klart ska Länsstyrelsen besiktiga inhägnaden innan du får använda den.

Att ansöka om tillstånd för att bygga vilthägn kostar 7 100 kronor. Du betalar avgiften i samband med att du skickar in din ansökan.

Miljöbalk (1988:808) på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Vilthägn i Västra Götaland

I länet finns runt 130 vilthägn i bruk. Vanligast är att man har dovhjortar i hägnet, ofta i kombination med mufflonfår, kronhjort eller vildsvin.                        

På senare år har även älghägn byggts, där besökarna har möjlighet att se älg på nära håll. Hägnen kan också användas för att hålla strutsar, änder, rapphöns eller fasaner samt rehabiliteringsanläggningar för vilda djur som skadat sig.  

Tillstånd för att hålla djur i vilthägn

Du söker tillstånd för att hålla djur i vilthägn hos Länsstyrelsen. Vilka tillstånd du behöver beror bland annat på i vilket syfte du ska hålla djuren. Jaktförordningen styr vilka djur du får hägna in och hur inhägnaden ska se ut. Utöver det behöver vi kanske ta hänsyn till Djurskyddsförordningen eller Artskyddsförordningen.

Kontakta oss för att få hjälp med vilka tillstånd du behöver.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Djurskyddsförordning (2019:66) på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Artskyddsförordning (2007:845) på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om tillstånd

Använd vår e-tjänst för att ansöka om tillstånd för att uppföra ett vilthägn och för att hålla vilda djur i hägn.

Du kan också använda e-tjänsten för att anmäla ändringar som rör befintliga vilthägn. Det kan gälla övertagande av tillstånd för vilthägn, övertagande för tillstånd till hållande av vilt i hägn, ändring av vilthägn samt ändring av hållande av vilt (djurslag) i vilthägn.

Sök kompletterande tillstånd

Observera att du kan behöva söka kompletterande tillstånd/dispenser. Exempelvis strandskyddsdispens, tillstånd enligt miljöbalken om skyddade områden berörs, artskyddsdispens, förprövning av vilthägnet eller tillstånd för offentlig förevisning.

För ansökan om förprövning av vilthägn eller tillstånd för offentlig förevisning kan du använda blanketten nedan.

  1. Fyll i blanketten Pdf, 230.9 kB, öppnas i nytt fönster.
  2. Bifoga en karta över området
  3. Skicka ansökan till Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg eller via e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se
  4. Betala in avgiften på bankgiro 5042-1312

Kontakt