Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Foderskapande åtgärder

Naturligt växande foder bidrar till en viltstam i balans. Här får du kunskap och inspiration om foderskapande åtgärder i skog och mark.

Logga Vild & bortskämd och en råbock

Alla vinner på mer naturligt foder utspritt i landskapet. Det gynnar den biologiska mångfalden, de jaktbara djurens hälsa och reproduktion och minskar trycket på produktionsgrödor. Och det bidrar till en viltstam i balans.

Många foderskapande åtgärder är enkla att genomföra, till små eller inga kostnader. Det kan räcka med att röja lite annorlunda, göra attraktiva kvistar lättillgängliga vid avverkning, eller att utnyttja åkerkanter och marken under ledningsgator till vackra och betydelsefulla skalbaggsåsar.

Nedan har vi samlat kunskap och inspiration kring foderskapande åtgärder. Material är särskilt framtaget för

  • Markägare och jägare
  • Utbildningar för jägare
  • Exkursioner
  • Tjänstepersoner inom skoglig och agrar verksamhet.

Film med introduktion till foderskapande åtgärder:

Inspirerande filmer

I filmerna berättar vi hur du kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt, och varför det är så viktigt. Filmerna är uppdelade i åtgärder för skogslandskapet respektive jordbrukslandskapet. I den tredje filmen lyfter vi blicken från vad varje enskild fastighetsägare kan göra till vad som händer om vi gör foderskapande åtgärder tillsammans.

Vill du ha kortare filmklipp om specifika åtgärder finns dessa på projektet Vild & Bortskämds Youtubekanal Länk till annan webbplats..

Foderskapande åtgärder i odlingslandskapet

Foderskapande åtgärder i skog

Foderskapande åtgärder på landskapsnivå

RASE - Rönn, Asp, Sälg och Ek

Exkursionsmaterial

I materialet finns en handledning i hur en exkursion kan genomföras samt underlag för exkursionsledaren för att kunna diskutera och visa olika exempel på foderskapande åtgärder och fodertillgången i landskapet.

Materialet lämpar sig i synnerhet för jägare och blivande jägare, markägare och den naturintresserade allmänheten som vill lära sig mer om hur människan kan påverka klövviltets tillgång på mat.

Materialet består av

Handledning för exkursionsledaren Pdf, 509 kB.

Kraftledningsgator Pdf, 494 kB.

Skogsvägar Pdf, 1.2 MB.

Röjning i ungskog Pdf, 934.3 kB.

Våtmarker Pdf, 972.5 kB.

Kantzoner Pdf, 539.4 kB.

Följ oss på Facebook

Projektet Vild & Bortskämd har en Facebooksida där du kan få kunskap och inspiration om foderskapande åtgärder, tips om ny forskning på området och mycket mer.

Vild och Bortskämd på Facebook Länk till annan webbplats.

Poddavsnitt om att skapa foder i landskapet

I det tjugonde avsnittet av Nörderiet berättar viltexperterna Nils Carlsson och Tom Espgård om hur de arbetar med foderskapande åtgärder i projektet Vild och bortskämd. I projektet finns aktörer med olika intressen, men i den här frågan är alla överens.

Lyssna på avsnittet i Soundcloud eller där du hittar poddar. Länk till annan webbplats.

Projektet Vild & Bortskämd

Informationen på den här sidan togs fram inom projektet Vild & Bortskämd. Projektet hade som syfte att bidra till en klövviltstam i balans som kan leva av vad naturen har att ge.

Projektet var ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, LRF Skåne, Naturskyddsföreningen Skåne, Högskolan i Halmstad, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, SLU Alnarp, Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och Magnus Strandberg.

Det finansierades av Europeiska jordbruksfonden genom Skogsstyrelsen.

Vild och bortskämd-logga

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss